Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RIzm60cb9x71r1
Ćwiczenie 1
Oktawian August został adoptowany przez Gajusza Juliusza Cezara. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Bitwa morska pod Akcjum w 31 r. p.n.e. pozostała nierozstrzygnięta. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Tyberiusz spędził ostatnie lata życia na wyspie Rodos. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kaligula został zamordowany przez pretorianów w 41 r. p.n.e.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Rzymska prowincja Brytania została podbita za panowania Klaudiusza. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Winą za pożar Rzymu Neron obciążył Żydów.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Rq7qhz4rVAWs81
Ćwiczenie 2
Zaznacz, które z poniższych tytułów nosił cesarz Oktawian. Możliwe odpowiedzi: 1. kwestor, 2. Augustus, 3. dyktator, 4. pontifex maximus, 5. trybun ludowy, 6. pretor, 7. princeps
R1L6cSqzffv2W1
Ćwiczenie 3
Ułóż podane wydarzenia w porządku chronologicznym. Elementy do uszeregowania: 1. wielki pożar Rzymu, 2. śmierć Kaliguli, 3. podbój Brytanii, 4. bitwa w Lesie Teutoburskim, 5. ustanowienie pryncypatu
2
Ćwiczenie 4

W obu zdaniach wskaż poprawną odpowiedź.

R1UrDwaVPpcBA
Głównym założeniem europejskiej polityki zagranicznej imperium od czasów Augusta było oparcie jego granic na rzekach… Możliwe odpowiedzi: 1. Dunaj i Wisła., 2. Sekwana i Dunaj., 3. Ren i Dniepr., 4. Dunaj i Ren., 5. Tamiza i Pad.
RiyyDKG4JgcLe
Co było bezpośrednią przyczyną przyjęcia przez cesarzy takich założeń: Możliwe odpowiedzi: 1. klęska w bitwie w Lesie Teutoburskim w 9 r. n.e., 2. konieczność ograniczenia działań wojennych na kontynencie w związku z podbojem Brytanii, 3. problemy wewnętrzne związane z nieuregulowaniem sukcesji władzy, 4. opór ze strony niechętnych prowadzeniu wojen legionom
2
Ćwiczenie 5
RLpHDNa0bpMGK
Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie uzupełnij go o podane niżej słowa. „Atoli ani pod wpływem zabiegów ludzkich, ani darowizn cesarza ofiar błagalnych na rzecz bogów nie ustępowała hańbiąca pogłoska i nadal wierzono, że pożar był nakazany. Aby ją więc uciszyć, podstawił 1. Sejana, 2. Poncjusza Piłata, 3. Neron, 4. Klaudiusz, 5. Tyberiusza, 6. Neron, 7. Poncjusza Piłata, 8. Chrystus, 9. Tyberiusza, 10. Augusta, 11. Chrystus, 12. Jan Chrzciciel winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych, których znienawidzono dla ich sromot, a których gmin chrześcijanami nazywał. Początek tej nazwie dał 1. Sejana, 2. Poncjusza Piłata, 3. Neron, 4. Klaudiusz, 5. Tyberiusza, 6. Neron, 7. Poncjusza Piłata, 8. Chrystus, 9. Tyberiusza, 10. Augusta, 11. Chrystus, 12. Jan Chrzciciel, który za panowania 1. Sejana, 2. Poncjusza Piłata, 3. Neron, 4. Klaudiusz, 5. Tyberiusza, 6. Neron, 7. Poncjusza Piłata, 8. Chrystus, 9. Tyberiusza, 10. Augusta, 11. Chrystus, 12. Jan Chrzciciel skazany został na śmierć przez prokuratora 1. Sejana, 2. Poncjusza Piłata, 3. Neron, 4. Klaudiusz, 5. Tyberiusza, 6. Neron, 7. Poncjusza Piłata, 8. Chrystus, 9. Tyberiusza, 10. Augusta, 11. Chrystus, 12. Jan Chrzciciel”.

roczniki Źródło: Tacyt, Roczniki, tłum. S. Hammer, Warszawa 2004, s. 357.

31
Ćwiczenie 6
R1Yer3dXKLzf71
Przyporządkuj dany fragment źródłowy do cesarza, o którym opowiada. Fragmenty: 1. „Na domiar tego przez cały prawie okres dzieciństwa i młodości zapadał na różne i przewlekłe choroby. Wskutek tej słabości fizycznej i umysłowej już w wieku dojrzałym nie był uważany za zdolnego do sprawowania jakiejkolwiek godności publicznej lub prywatnej. […] w czasie chodu zawodziły go zbyt słabe wiązania kolan. Gdy mówił, czy to żartem, czy poważnie, szpeciły go różne śmiesznostki: nieprzystojny śmiech, gniew tym bardziej wstrętny, że pianą toczył z otwartych ust, nozdrza zawsze wilgotne, oprócz tego jąkanie i stałe kołysanie głowy, szczególnie wzmagające się podczas najmniejszego ruchu”., 2. „Odtąd zaczął sobie przypisywać majestat boski. Rozkazał sprowadzić z Grecji posągi bogów, wyjątkowo sławne ze świętości i artystycznego wykonania, między nimi posąg Jowisza Olimpijskiego. Usunąwszy im głowy osadził wszędzie swoją”., 3. „W czasach dzieciństwa kształcono go poza wszystkimi innymi naukami także w muzyce. Gdy tylko osiągnął władzę, natychmiast zawezwał do siebie lutnistę Terpenosa, cieszącego się wówczas największym powodzeniem, i do późnej nocy przesiadywał przy nim, bez przerwy przez szereg dni, gdy ten grywał po uczcie. Z wolna sam zaczął się zaprawiać i ćwiczyć w tej sztuce, nie zaniedbując żadnych wskazówek, jakie artyści tego rodzaju stosować zwykli dla zachowania głosu czy wzmocnienia go”., 4. „[…] wreszcie przybył na Kapri. Tę wyspę szczególnie sobie upodobał, ponieważ była dostępna tylko z jednej strony, i to na krótkim odcinku, ze wszystkich innych stron otoczona stromymi skałami olbrzymiej wysokości i morzem głębokim. Lecz wnet odwołały go stamtąd natarczywe błagania ludu […]. Po powrocie na wyspę tak dalece zarzucił troskę o sprawy państwa, że odtąd już nigdy nie uzupełniał szwadronów jazdy ani nie zmieniał trybunów wojskowych i prefektów ani namiestników prowincyj”., 5. „Z klęsk groźnych i haniebnych dwie tylko w ogóle nawiedziły jego panowanie, i to jedynie w Germanii: jedną poniósł Loliusz, drugą Warus. Klęska Loliusza więcej niesławy przyniosła niż straty, lecz klęska Warusa mogła okazać się wprost zgubna, gdyż wycięto w pień trzy legiony z wodzem, legatami i wszystkimi wojskami posiłkowymi”. Cesarze:Neron, Tyberiusz, Klaudiusz, Kaligula, Oktawian August.

Nero Źródło: Gajus Swetoniusz Trankwillus, Żywoty cezarów, Wrocław 1987, s. 86–244.

311
Ćwiczenie 7

Na podstawie zamieszczonych niżej fragmentów autobiografii jednego z cesarzy określ jego tożsamość. Uzasadnij odpowiedź.

Odmówiłem przyjęcia władzy dyktatorskiej, chociaż chciał mi ją powierzyć i zaocznie, i w czasie mej obecności w Rzymie zarówno lud rzymski, jak i senat […]. Kiedy, za powszechną zgodą obywateli, osiągnąłem pełnię władzy i ugasiłem pożar wojen domowych, w czasie mego szóstego i siódmego konsulatu zrzekłem się moich legalnych uprawnień i przekazałem rzeczpospolitą wolnej decyzji senatu i ludu rzymskiego.

Oktawian Źródło: , [w:] G. Chomicki, S. Sprawski, Starożytność. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1999, s. 262–263.
RlMCZoQpfxZ8x
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 8

W czasach późnej republiki dominującym stylem w ukazywaniu ludzkiej postaci był tzw. weryzm, czyli drobiazgowe i realistyczne obrazowanie osób z uwzględnieniem wszelkich mankamentów ich urody. Przyjrzyj się dwóm zestawom rzeźb rzymskich przedstawionych poniżej: 1) elity społecznej okresu późnej republiki oraz 2) pierwszych cesarzy rzymskich. Porównaj oba style i wyjaśnij, dlaczego sposób portretowania uległ zmianie.

W czasach późnej republiki dominującym stylem w ukazywaniu ludzkiej postaci był tzw. weryzm, czyli drobiazgowe i realistyczne obrazowanie osób z uwzględnieniem wszelkich mankamentów ich urody. Zapoznaj się z opisami dwóch zestawów rzeźb rzymskich: 1) elity społecznej okresu późnej republiki oraz 2) pierwszych cesarzy rzymskich. Porównaj oba style i wyjaśnij, dlaczego sposób portretowania uległ zmianie.

  1. elita późnej republiki:

  1. pierwsi cesarze rzymscy:

RaCrZTzzuVLoh
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).