Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RPTyt98x8w1Se1
Ćwiczenie 1
Wybierz odpowiednie słowa, aby poprawnie uzupełnić zdania poniżej. Poprawne działanie systemu następuje po odebraniu sygnału z minimum 1 satelity/2 satelitów/3 satelitów.

System GPS składa się z 2/3/4 segmentów.

System GPS nie ma zastosowania obecnie w budownictwie/geodezji/kartografii/wojsku i policji/włókiennictwie/medycynie/rolnictwie/meteorologii/górnictwie/archeologii/teatrologii. Są to dziedziny, w których lokalizacja/adres/ułożenie lateralne i pozycja referencyjna/położenie obiektów względem siebie nie jest kluczowe.
RA2novcJM9GO61
Ćwiczenie 2
Łączenie par. Oceń, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe.. 1. Wyznaczanie czasu przebiegu sygnału z satelity do odbiornika jest informacją dodatkową i nie ma znaczenia.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 2. Odbiornik potrafi określić współrzędne według różnych współrzędnych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 3. W odbiorniku jesteśmy w stanie dokonać pomiaru odległości.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 4. W odbiorniku nie jesteśmy w stanie dokonać pomiaru powierzchni. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 5. 4 satelita niezbędny jest do podania aktualnego czasu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1RNae6WB8i1c1
Ćwiczenie 3
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RoN2BVwkLozEt2
Ćwiczenie 4
Łączenie par. Oceń, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe.. 1. Użytkowanie systemu GPS jest darmowe.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 2. Drzewostan po którym wykonujemy pomiar wpływa niekorzystnie na odbiór sygnału ale przy zastosowaniu odpowiednich technik pomiarowych nie uniemożliwia lokalizacji.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 3. Odbiorniki tzw. turystyczne nie są wystarczające do dokładnych pomiarów.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 4. Sieć telefonii komórkowej wspiera geolokalizację.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 5

Określ czynniki mające wpływ na dokładność wyznaczenia pozycji w systemach GIS.

RnlqAtpgJT0Pb
RWiJGyddcUHt62
Ćwiczenie 6
Dopasuj urządzenie nawigacji satelitarnej do zastosowania. dedykowane nawigacje GPS Możliwe odpowiedzi: 1. monitorowanie floty pojazdów (tj. samochodów, samolotów, dronów), ludzi (np. żołnierzy), 2. wędrówki, uprawianie sportu, jazda samochodem, motocyklem loty, rejsy statkami, łodziami, 3. komunikacja za pomocą komputerów PC, laptopów, PDA, telefonów, tabletów, geotagowanie w aparatach fotograficznych, kamerach moduły GPS Możliwe odpowiedzi: 1. monitorowanie floty pojazdów (tj. samochodów, samolotów, dronów), ludzi (np. żołnierzy), 2. wędrówki, uprawianie sportu, jazda samochodem, motocyklem loty, rejsy statkami, łodziami, 3. komunikacja za pomocą komputerów PC, laptopów, PDA, telefonów, tabletów, geotagowanie w aparatach fotograficznych, kamerach dataloggery GPS Możliwe odpowiedzi: 1. monitorowanie floty pojazdów (tj. samochodów, samolotów, dronów), ludzi (np. żołnierzy), 2. wędrówki, uprawianie sportu, jazda samochodem, motocyklem loty, rejsy statkami, łodziami, 3. komunikacja za pomocą komputerów PC, laptopów, PDA, telefonów, tabletów, geotagowanie w aparatach fotograficznych, kamerach
RO92TdfBZjC7o2
Ćwiczenie 7
Spośród podanych niżej sformułowań oznacz kolorem zielonym te, które dotyczą zalet pozycjonowania za pomocą GPS. wyznaczanie pozycji na całym świecie
kontrola systemu przez Siły Zbrojne USA
wykrywane przez satelity systemu GPS wybuchów atomowych na Ziemi
działanie 24 godziny na dobę
odporność na zakłócenia, bierny odbiór sygnału
mały wpływ warunków atmosferycznychRD942CQFDpQo52
Ćwiczenie 8
Na mapie zaznacz lokalizację Głównej Stacji Kontroli oraz Alternatywną Główną Stację Kontroli.