Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RLKtBbJfIXFjs1
Ćwiczenie 1
Niech A oznacza zbiór rozwiązań równania x2+2x-4=5. Rozwiąż równanie i wskaż zbiór A. Możliwe odpowiedzi: 1. A=-1-10, -1, -1+10, 2. A jest zbiorem liczb rzeczywistych, 3. A jest zbiorem pustym, 4. A=-1-5, -1+5
R1eB3ApoUuTAB1
Ćwiczenie 2
Rozwiąż równanie x2-x=3x+5. Wpisz w wyznaczone miejsce poprawną odpowiedź. Największą liczbą całkowitą spełniającą to równanie jest x= Tu uzupełnij.
Rte34wIe5u6mt2
Ćwiczenie 3
Zaznacz poprawną odpowiedź. Rozwiązaniem równania 2x2-4x+7=0 jest: Możliwe odpowiedzi: 1. , 2. , 3. x=1, x=2, 4. x=-1, x=-2
R1OyuDbLW3pVk2
Ćwiczenie 4
Dane jest równanie x2+2x=x+12, którego pierwiastkami są liczby x1x2. Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. x1x2 są liczbami ujemnymi., 2. Suma x1+x2 pierwiastków równania jest liczbą niewymierną., 3. Największym pierwiastkiem równania jest liczba 3., 4. Suma x1+x2 pierwiastków równania należy do przedziału -2, 0., 5. x1-x2 jest równe 7.
R8Iqe5ym1Jybr2
Ćwiczenie 5
Zaznacz poprawną odpowiedź. Rozwiązaniem równania x2-4x+1-x2-2x=5 jest liczba: Możliwe odpowiedzi: 1. 2, 2. -2, 3. 1, 4. -1
R1NHjnyfAJ6MP2
Ćwiczenie 6
Połącz w pary równania i liczby, które je spełniają. x2+4x-2=3 Możliwe odpowiedzi: 1. -7-412, -5, -2, -7+412, 2. -5, -3-2, -3+2, -1, 3. -5, -2-3, -2+3, 1, 4. 3-652, -2, 5, 3+652 x2+7x+6=4 Możliwe odpowiedzi: 1. -7-412, -5, -2, -7+412, 2. -5, -3-2, -3+2, -1, 3. -5, -2-3, -2+3, 1, 4. 3-652, -2, 5, 3+652 x2+6x+6=1 Możliwe odpowiedzi: 1. -7-412, -5, -2, -7+412, 2. -5, -3-2, -3+2, -1, 3. -5, -2-3, -2+3, 1, 4. 3-652, -2, 5, 3+652 x2-3x-12=2 Możliwe odpowiedzi: 1. -7-412, -5, -2, -7+412, 2. -5, -3-2, -3+2, -1, 3. -5, -2-3, -2+3, 1, 4. 3-652, -2, 5, 3+652
RVg2u8Cx37dOt31
Ćwiczenie 7
Dostępne opcje do wyboru: . Polecenie: Przeciągnij w wyznaczone miejsca odpowiednie liczby. Rozwiązaniem równania |x^2+x-20|=x^2+x-20 jest zbiór (-∞,├ …⟩∪⟨…┤,∞).
-5 -4 -2 0 2 4 5
(-∞,├ -5⟩∪⟨4┤,∞)
Rkivnsxr6HVeP3
Ćwiczenie 8
Wpisz w wyznaczone miejsce odpowiednią liczbę. Aby równanie x2-x+2+x2-x-2=m miało nieskończenie wiele rozwiązań m= Tu uzupełnij.