Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
R1ZyEQRmgZbOH
Ilustracja przedstawia rozmieszczenie glonów w morzu.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1Lc9qc6sG5dn
Określ który czynnik klimatyczny, najsilniej wpływa na takie rozmieszczenie. Możliwe odpowiedzi: 1. światło, 2. temperatura, 3. prądy morskie, 4. zasolenie, 5. ukształtowanie dna morskiego
1
Ćwiczenie 2
RzjqDkuUZpi36
Wskaż czynniki lokalne kształtujące mikroklimat.
2
Ćwiczenie 3

W wysokich górach można zaobserwować zmiany biocenoz związane z innymi warunkami klimatycznymi na różnych wysokościach. Określ, jak ocieplenie klimatu wpłynie na skład pięter roślinnych w Tatrach.

RkimoX5WC1Ls1
To jest 1. pierwszy_poprawny, 2. drugi_porawny a to 1. pierwszy_poprawny, 2. drugi_porawny element

Informacje do ćwiczeń 4–6

Produktywność ekosystemu (P) to jego zdolność do wykorzystania energii Słońca w procesie fotosyntezy, mierzona ilością wytworzonej substancji organicznej (A). Produktywność pierwotna netto (PIndeks dolny n) to masa wytworzona przez producentów w wyniku fotosyntezy po odjęciu masy zużytej na oddychanie komórkowe (R), czyli PIndeks dolny n = A − R. W tabeli przedstawiono roczną produktywność pierwotną netto wybranych ekosystemów.

Typ ekosystemu

Procent powierzchni Ziemi

Produktywność pierwotna netto
g/m²/rok

Procent globalnej
produktywności
pierwotnej netto

tropikalny las deszczowy

3,3

2200

22

sawanna

2,9

900

8

uprawy

2,7

600

5

tajga

2,4

750

6

lasy liściaste strefy umiarkowanej

1,3

1200

5

mokradła

0,4

2000

3,5

2
Ćwiczenie 4

Na podstawie powyższych informacji wskaż, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe.

RxwV9n8v6sJ79
Łączenie par. . Niepoprawna odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: PRAWDA, FAŁSZ. A. Możliwe odpowiedzi: PRAWDA, FAŁSZ. hvj. Możliwe odpowiedzi: PRAWDA, FAŁSZ. hvj. Możliwe odpowiedzi: PRAWDA, FAŁSZ. hvj. Możliwe odpowiedzi: PRAWDA, FAŁSZ
2
Ćwiczenie 5
RfuoMx067UTtE
Który ekosystem jest najbardziej produktywny na Ziemi? Możliwe odpowiedzi: 1. mokradła, 2. lasy tropikalne, 3. sawanna, 4. tajga, 5. lasy liściaste, 6. uprawy
3
Ćwiczenie 6

Uzupełnij poniższy tekst, tak aby przedstawiał prawdziwe informacje. W każdym zdaniu wybierz właściwe określenie.

R7tTqdT8HcXeF
Produktywność ekosystemu zależy od roślinzwierząt, które przeprowadzają proces fotosyntezyoddychania. Ilość i skład gatunkowy roślinzwierząt wpływa na ilość wytworzonej masy. W związku z tym, Na polach jest to jeden gatunek roślin, które są szybko sprzątane z pól. Las rośnie długo, jest w nim wiele różnych gatunków roślin, przyrost masy jest więc większy nawet na mniejszej jednostce powierzchni.
31
Ćwiczenie 7
R1a4U3Q6zrb4T
polecenie (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
RtQw9yolYxgUJ
polecenie (Uzupełnij).