Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RJUJ1x45O8XTd
uzupełnij polecenie, którego wykonanie utowrzy konto uzytwkonika o nazwie "monika" 1. sudo, 2. monika, 3. account adduser 1. sudo, 2. monika, 3. account
1
Ćwiczenie 2
R18W4N6A18zFb
Wstaw w puste miejsce lokalizację pliku, w którym zapisane są informację o kontach użytkowników.
2
Ćwiczenie 3
R9GMrXQbSf10s
Uzupełnij tekst tak, aby powstało polecenie, które utworzy grupę użytkownika o nazwie „handlowcy”. 1. sudo, 2. addusers, 3. addgroup, 4. add, 5. create, 6. handlowcy 1. sudo, 2. addusers, 3. addgroup, 4. add, 5. create, 6. handlowcy 1. sudo, 2. addusers, 3. addgroup, 4. add, 5. create, 6. handlowcy
2
Ćwiczenie 4
RXWpGUAz5bGvB
W jakim katalogu nadrzędnym tworzone są domyślnie katalogi domowe użytkowników? Możliwe odpowiedzi: 1. /etc, 2. /var, 3. /home, 4. /bin
3
Ćwiczenie 5
R14LzpSXofewR
Napisz polecenie, które wyświetli zawartość pliku z informacjami o grupach użytkowników. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 6
R9cpduJAypsUI
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
3
Ćwiczenie 7
R1B3TMpWZ3Qpp
Upożądkuj elementy polecenia tak aby jego wykonanie spowodowało dodanie użytkowania "stefan" do grupy "sudo" Elementy do uszeregowania: 1. adduser, 2. sudo, 3. sudo, 4. stefan
3
Ćwiczenie 8
R1LTUkFpTcfKj
Uporządkuj polecenia. zarządzanie użytkownikami Możliwe odpowiedzi: 1. cat, 2. useradd, 3. ifconfig, 4. cp, 5. rpm, 6. service, 7. usermod, 8. apt, 9. adduser, 10. chage, 11. ip a, 12. touch zarządzanie usługami sieciowymi Możliwe odpowiedzi: 1. cat, 2. useradd, 3. ifconfig, 4. cp, 5. rpm, 6. service, 7. usermod, 8. apt, 9. adduser, 10. chage, 11. ip a, 12. touch zarządzanie plikami i katalogami Możliwe odpowiedzi: 1. cat, 2. useradd, 3. ifconfig, 4. cp, 5. rpm, 6. service, 7. usermod, 8. apt, 9. adduser, 10. chage, 11. ip a, 12. touch zarządzanie oprogramowaniem Możliwe odpowiedzi: 1. cat, 2. useradd, 3. ifconfig, 4. cp, 5. rpm, 6. service, 7. usermod, 8. apt, 9. adduser, 10. chage, 11. ip a, 12. touch