1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
R13asFVM8fx2Q11
Wysłuchaj nagrań słówek w słowniczku i naucz się ich prawidłowej wymowy.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 1
R1WJooXDloEkn
Uzupełnij luki w tekście. Środkowa część błony naczyniowej oka to 1. soczewka, 2. ciało rzęskowe, 3. akomodacji, 4. mięsień rzęskowy, którego najważniejszą część stanowi 1. soczewka, 2. ciało rzęskowe, 3. akomodacji, 4. mięsień rzęskowy. Na jego włóknach (więzadłach), układających się podobnie jak szprychy w kole roweru, zawieszona jest 1. soczewka, 2. ciało rzęskowe, 3. akomodacji, 4. mięsień rzęskowy. Jest ona dwuwypukła, przezroczysta, elastyczna i nie zawiera naczyń krwionośnych, a jej grubość zależy od stanu 1. soczewka, 2. ciało rzęskowe, 3. akomodacji, 4. mięsień rzęskowy. Skurcze mięśnia rzęskowego umożliwiają zmiany kształtu soczewki, co pozwala na ostre widzenie obrazów z bliska i z daleka.
RSWFJtflnmaNZ1
Ćwiczenie 2
Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

W soczewce nie występują naczynia krwionośne. Za jej odżywianie odpowiada… Możliwe odpowiedzi: 1. naczyniówka., 2. ciecz wodnista oka., 3. rogówka., 4. spojówka.
RpVBdveVEhDze1
Ćwiczenie 3
Uzupełnij zdania, wstawiając prawidłowe wyrażenia. Sztywny i elastyczny szkielet gałki ocznej tworzy 1. ciało rzęskowe, 2. kolagenowe, 3. mięśniowe, 4. rogówka, 5. twardówka, 6. źrenica. Przednia część błony naczyniowej zaopatrzona jest w liczne włókna 1. ciało rzęskowe, 2. kolagenowe, 3. mięśniowe, 4. rogówka, 5. twardówka, 6. źrenica. Środkową część błony naczyniowej stanowi 1. ciało rzęskowe, 2. kolagenowe, 3. mięśniowe, 4. rogówka, 5. twardówka, 6. źrenica.
REzYWP5DMTpIw2
Ćwiczenie 4
Przyporządkuj odpowiednie cechy do pręcików i czopków. Czopki Możliwe odpowiedzi: 1. widzenie barwne, 2. widzenie nocne, 3. widzenie czarno-białe, 4. pigment jodopsyna, 5. widzenie dzienne, 6. pigment rodopsyna, 7. wolna reakcja na światło, 8. szybka reakcja na światło Pręciki Możliwe odpowiedzi: 1. widzenie barwne, 2. widzenie nocne, 3. widzenie czarno-białe, 4. pigment jodopsyna, 5. widzenie dzienne, 6. pigment rodopsyna, 7. wolna reakcja na światło, 8. szybka reakcja na światło
Rwh9gHkQpgmio2
Ćwiczenie 5
Łączenie par. Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących budowy narządu wzroku człowieka.. W środkowej części naczyniówki znajduje się miejsce najbardziej ostrego widzenia.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Soczewka reguluje ilość światła wpadającego do oka.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Błona włóknista dzieli się na rogówkę i twardówkę.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Siatkówka zawiera komórki światłoczułe.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 6
RpyMPDIzXv0x4
Podaj nazwę miejsca na siatkówce o najwyższej rozdzielczości widzenia oraz takiego, które jest zupełnie niewrażliwe na światło. Wyjaśnij, z czego wynika ta różnica. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7
R1ekZ3Ko1Em9h
Porównanie modelu oka należącego do osoby młodej z modelem oka osoby starszej.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RHT2c049GrS1o
Na podstawie analizy schematu określ, które oko należy do osoby młodej. Odpowiedź uzasadnij, podając jeden argument. (Uzupełnij).
R1NvCIsP6Lsbc
Na podstawie analizy opisu powyższej ilustracji, przedstawiającej dwa modele oka, określ, który z nich prezentuje oko osoby młodej. Odpowiedź uzasadnij, podając jeden argument. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Pręciki są nieczułe na kolory, odróżniają jedynie stopnie szarości, czerń i biel. Czopki pozwalają na widzenie barwne, ale tylko przy odpowiednio mocnym oświetleniu. Gdy zapada zmrok, nasze widzenie barw – głównie barwy czerwonej – zostaje zaburzone.

RtII1FgSLOY5c
Wyjaśnij, dlaczego w jasnym dziennym świetle kwiaty geranium są jaskrawoczerwone, a o zmroku widzimy je jako ciemnoczerwone, czasami wręcz czarne. W odpowiedzi uwzględnij nazwy fotoreceptorów i ich barwników. (Uzupełnij).