Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1FXInugoY6Ok1
Ćwiczenie 1
Uporządkuj opisane w balladzie wydarzenia we właściwej kolejności. Elementy do uszeregowania: 1. Wiara narratora w słowa Karusi., 2. Poruszenie i modlitwa., 3. Sprzeciw starca., 4. Nocne spotkanie dziewczyny z duchem zmarłego Jaśka., 5. Opis dziwnego zachowania Karusi., 6. Zgromadzenie się ludu., 7. Opis emocji i przeżyć bohaterki., 8. Rozpacz Karusi po zniknięciu ducha.
R1Dhrpd7qgfxI11
Ćwiczenie 2
Uzupełnij krótki opis ballady Romantyczność. Wydarzenia opisane w balladzie Romantyczność rozgrywają się 1. na litewskiej wsi, 2. w litewskim miasteczku, 3. opis śmierci Jaśka, 4. refleksji światopoglądowej, 5. różne postawy ludzi wobec rozgrywającej się sytuacji, 6. opis losów i zachowania Karusi, 7. scenki obyczajowej, 8. wrogość ludzi wobec sytuacji. Balladę możemy podzielić na dwie części. Pierwsza przedstawia 1. na litewskiej wsi, 2. w litewskim miasteczku, 3. opis śmierci Jaśka, 4. refleksji światopoglądowej, 5. różne postawy ludzi wobec rozgrywającej się sytuacji, 6. opis losów i zachowania Karusi, 7. scenki obyczajowej, 8. wrogość ludzi wobec sytuacji, a druga ukazuje 1. na litewskiej wsi, 2. w litewskim miasteczku, 3. opis śmierci Jaśka, 4. refleksji światopoglądowej, 5. różne postawy ludzi wobec rozgrywającej się sytuacji, 6. opis losów i zachowania Karusi, 7. scenki obyczajowej, 8. wrogość ludzi wobec sytuacji. Pierwsza część ma charakter 1. na litewskiej wsi, 2. w litewskim miasteczku, 3. opis śmierci Jaśka, 4. refleksji światopoglądowej, 5. różne postawy ludzi wobec rozgrywającej się sytuacji, 6. opis losów i zachowania Karusi, 7. scenki obyczajowej, 8. wrogość ludzi wobec sytuacji, druga natomiast – 1. na litewskiej wsi, 2. w litewskim miasteczku, 3. opis śmierci Jaśka, 4. refleksji światopoglądowej, 5. różne postawy ludzi wobec rozgrywającej się sytuacji, 6. opis losów i zachowania Karusi, 7. scenki obyczajowej, 8. wrogość ludzi wobec sytuacji.
RbEKuxHBTNjl61
Ćwiczenie 3
Wskaż, które z cech ballady występują w utworze Romantyczność. Możliwe odpowiedzi: 1. synkretyzm rodzajowy (współistnienie elementów typowych dla liryki, epiki, dramatu), 2. nawiązania do kultury ludowej, 3. charakterystyczna kreacja przyrody, 4. współistnienie świata realnego i fantastycznego, 5. morał, ludowe pouczenie
11
Ćwiczenie 4

Zilustruj cechy gatunkowe ballady, posługując się cytatami lub omówieniem fragmentów Romantyczności.

RPaojMKG2WeFG
Cecha 1 (Uzupełnij). Jak się ujawnia w utworze (Uzupełnij). Cecha 2 (Uzupełnij). Jak się ujawnia w utworze (Uzupełnij). Cecha 3 (Uzupełnij). Jak się ujawnia w utworze (Uzupełnij). Cecha 4 (Uzupełnij). Jak się ujawnia w utworze (Uzupełnij).
Rr8DQWtdF7SHQ2
Ćwiczenie 5
Kluczem do odczytania sensów ballady jest motto zaczerpnięte z Hamleta Williama Szekspira. Tytułowy bohater dramatu wypowiada zacytowane słowa, kiedy widzi ducha swojego zmarłego ojca. Przyjaciel Hamleta nie może dostrzec zjawy. Wskaż odpowiedzi, które charakteryzują „widzenie oczami duszy”. Możliwe odpowiedzi: 1. jest to spojrzenie „wewnętrzne", 2. jest to pogłębione, analityczne spojrzenie na rzeczywistość zewnętrzną, 3. jest to dowód szczególnej wrażliwości, 4. jest to wykroczenie poza ramy rozumu i obiektywnych faktów, 5. jest związane z przewidywaniem przyszłości
31
Ćwiczenie 6

Karusia jest prekursorką bohaterów romantycznych w literaturze polskiej. Romantyzm wprowadza na karty utworów postaci wyjątkowe, niezwyczajne, budzące często niepokój z powodu swojej odmienności. Spośród poniższych określeń wybierz te, które trafnie opisują Karusię. Następnie ułóż je w piramidę, zaczynając od kwestii twoim zdaniem najważniejszych. Krótko uzasadnij przyjętą kolejność.

R14UaUzJAcYPy
Propozycje: nieszczęśliwa kochanka, emocjonalna i wrażliwa, jej uczucie jest silniejsze niż śmierć, źle się czuje wśród ludzi, jest wyobcowana, czuje się nierozumiana i samotna, jej zachowanie odbiega od przyjętych norm, jest rozchwiana emocjonalnie: raz płacze, za chwilę się śmieje, piękna i delikatna, pełna złości, dąży do zemsty, ma wielu wielbicieli, potrafi narzucić innym swoje zdanie, jest stabilna emocjonalnie
RhdooKKSkVkWT
Uzasadnij przyjętą kolejność: (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 6
R19AiuIFZroL6
(Uzupełnij) nieszczęśliwa kochanka emocjonalna i wrażliwa jej uczucie jest silniejsze niż śmierć źle się czuje wśród ludzi jest wyobcowana czuje się nierozumiana i samotna jej zachowanie odbiega od przyjętych norm jest rozchwiana emocjonalnie: raz płacze, za chwilę się śmieje piękna i delikatna pełna złości dąży do zemsty ma wielu wielbicieli potrafi narzucić innym swoje zdanie jest stabilna emocjonalnie.
RLVvNjkmZshGg21
Ćwiczenie 7
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz „prawda”, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo „fałsz” – jeśli jest fałszywe. Mieszkańcy miasteczka zaczynają się modlić, ponieważ również widzą ducha Jaśka. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Mieszkańcy miasteczka wierzą, że granica pomiędzy światem żywych i umarłych może być w szczególnych okolicznościach naruszana. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Narrator docenia wykształcenie starca, jednak uważa, że wiedza naukowa nie jest uniwersalnym narzędziem poznania świata.. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Według narratora są obszary rzeczywistości, które można poznawać tylko intuicyjnie. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz.
R1Gs2DdpWP9jB21
Ćwiczenie 8
Utwór przedstawia konflikt pomiędzy narratorem i starcem. Dopasuj właściwe określenia i cytaty do obu postaci. Starzec Możliwe odpowiedzi: 1. Kieruje się rozumem, logiką, faktami., 2. Reprezentant oświecenia., 3. Dopuszcza indywidualizm spojrzenia – każdy ma prawo postrzegać świat przez pryzmat swoich doświadczeń i uczuć., 4. Reprezentant romantyzmu., 5. Wierzenia ludowe uważa za zabobony, które należy tępić., 6. Ufajcie memu oku i szkiełku [...]., 7. Czucie i wiara silniej mówi do mnie [...]., 8. Wartością jest dla niego autorytet nauki., 9. Jest racjonalistą., 10. Kieruje się empatią, emocjami., 11. Dopuszcza pozarozumowe poznanie świata., 12. Głównym sposobem poznania rzeczywistości jest dla niego empiryzm. Narrator Możliwe odpowiedzi: 1. Kieruje się rozumem, logiką, faktami., 2. Reprezentant oświecenia., 3. Dopuszcza indywidualizm spojrzenia – każdy ma prawo postrzegać świat przez pryzmat swoich doświadczeń i uczuć., 4. Reprezentant romantyzmu., 5. Wierzenia ludowe uważa za zabobony, które należy tępić., 6. Ufajcie memu oku i szkiełku [...]., 7. Czucie i wiara silniej mówi do mnie [...]., 8. Wartością jest dla niego autorytet nauki., 9. Jest racjonalistą., 10. Kieruje się empatią, emocjami., 11. Dopuszcza pozarozumowe poznanie świata., 12. Głównym sposobem poznania rzeczywistości jest dla niego empiryzm.
RCqCLNXjcu88O2
Ćwiczenie 9
Romantyczność to manifest programowy nowej epoki. Wskaż te idee romantyków, które ukazano w tekście ballady. Możliwe odpowiedzi: 1. romantyczny historyzm, 2. romantyczny orientalizm, 3. irracjonalizm, podkreślenie wagi intuicji, 4. indywidualizm romantyczny i przyznanie prawa do jednostkowego postrzegania rzeczywistości
31
Ćwiczenie 10

Na podstawie ballady Romantyczność sformułuj kodeks romantyka. Posługuj się cytatami lub formułuj własne obserwacje.

RblTygh2rmx1x
Kodeks romantyka 1. Miej serce i patrzaj w serce. (Uzupełnij).