Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RNxLE0SeeQYzx1
Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie.
Jeśli osoba emigrująca po poprawie swojego statusu czy po zakończeniu przyczyn imigracji wraca do swojego kraju, to mówimy o emigracji… Możliwe odpowiedzi: 1. czasowej., 2. przymusowej., 3. nielegalnej.
R17OelP38rmKe1
Ćwiczenie 2
Zaznacz prawdziwe stwierdzenia na temat imigracji w dobie epidemii koronawirusa. Możliwe odpowiedzi: 1. Liczba nielegalnych imigrantów spadła o 85%., 2. Największy spadek liczby nielegalnych imigrantów nastąpił na szlaku wschodniośródziemnomorskim., 3. Liczba nielegalnych imigrantów wzrosła o 23%., 4. Największy spadek liczby nielegalnych imigrantów nastąpił na szlaku zachodniośródziemnomorskim.
21
Ćwiczenie 3
RoW0Z8ZAB4TqA
Wyjaśnij, na czym polega migracja przymusowa i podaj jej przykład. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4
R1ercVFJKOonH
Wymień główne przyczyny emigracji Polaków po Europie. (Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z wykresem i wykonaj ćwiczenie.

Rm7Ik1OO0AmtH
Wykres kolumnowy. Lista elementów: 1. zestaw danych:rok: 2008rodzina: 687edukacja: 455.8zatrudnienie: 787.2inne: 607.62. zestaw danych:rok: 2009rodzina: 661.6edukacja: 504.4zatrudnienie: 648.6inne: 530.23. zestaw danych:rok: 2010rodzina: 774.5edukacja: 510.5zatrudnienie: 791.5inne: 396.54. zestaw danych:rok: 2011rodzina: 719.4edukacja: 492.9zatrudnienie: 523.9inne: 440.75. zestaw danych:rok: 2012rodzina: 671.1edukacja: 454.3zatrudnienie: 481inne: 490.36. zestaw danych:rok: 2013rodzina: 671.6edukacja: 463.9zatrudnienie: 534.2inne: 686.77. zestaw danych:rok: 2014rodzina: 680.4edukacja: 476.8zatrudnienie: 573.3inne: 595.48. zestaw danych:rok: 2015rodzina: 760.2edukacja: 525.9zatrudnienie: 707.6inne: 628.39. zestaw danych:rok: 2016rodzina: 778.3edukacja: 499.4zatrudnienie: 854.6inne: 88710. zestaw danych:rok: 2017rodzina: 832.1edukacja: 533.4zatrudnienie: 1009.5inne: 833.611. zestaw danych:rok: 2018rodzina: 914.757edukacja: 643.898zatrudnienie: 885.666inne: 778.235
Liczba pierwszych pozwoleń na pobyt wydanych w Unii Europejskiej w latach 2008–2018 (w tysiącach).
Oprac. na podst.: Number of first residence permits issued by reason, EU‑28, 2008–2018, ec.europa.eu [online, dostęp: 19.08.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RRhnLAKu3pj3m
Wyjaśnij, z jakich powodów najczęściej wydawane były pozwolenia na pobyt na terenie Unii Europejskiej w latach 2009–2018. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6
R6bj62u26bRpr
Wyjaśnij pojęcie „kryzys imigracyjny” w XXI wieku. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z wykresami i wykonaj ćwiczenie.

R1bwhuwiTFarx
Wykres kolumnowy. Cudzoziemcy zgłoszeni do ubezpieczeń: emerytalnego i rentowych. Lista elementów: 1. zestaw danych:rok: 2015ogółem: 184 188obywatele Ukrainy: 101 1502. zestaw danych:rok: 2016ogółem: 293 188obywatele Ukrainy: 194 4183. zestaw danych:rok: 2017ogółem: 440 255obywatele Ukrainy: 316 4744. zestaw danych:rok: 2018ogółem: 569 724obywatele Ukrainy: 420 7235. zestaw danych:rok: 2019ogółem: 651 506obywatele Ukrainy: 479 113
Oprac. na podst.: Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, s. 9, zus.pl [online, dostęp: 18.08.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1HDvlQfV31hs
Na podstawie wykresów wyjaśnij, dlaczego Polska jest tak atrakcyjnym krajem dla Ukraińców. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Obecny kryzys migracyjny

Mimo podjętych prób stworzenia wspólnego systemu azylowego, pomiędzy państwami Unii nadal istnieją znaczące różnice – zarówno w kwestii ochrony uchodźców, jak i w kwestii warunków ich przyjmowania. Różnice te wynikają najczęściej z sytuacji ekonomicznej poszczególnych państw, ale także z liczby migrantów, którzy do nich napływają. W najtrudniejszym położeniu znajdują się zatem państwa leżące na granicy Unii, w szczególności zaś kraje południa Europy. Do nich bowiem trafia najwięcej osób ubiegających się o ochronę i to one – zgodnie z Konwencjami Dublińskimi – są odpowiedzialne za rozpatrywanie składanych w nich wniosków i co za tym idzie – również za przyjmowanie uchodźców. W Europie nie istnieje zatem spójny system azylowy, choć o potrzebie jego stworzenia mówi się od dawna. Potrzeba ta była szczególnie widoczna podczas tak zwanego „kryzysu migracyjnego” w lecie 2015 roku. Wtedy to jak na dłoni widać było nieskuteczność i nieadekwatność rozwiązań stosowanych dotąd przez Unię.

1 Źródło: Obecny kryzys migracyjny, dostępny w internecie: uchodzcy.info [dostęp 18.08.2020 r.].
RM5Cm6rIjRfm6
Podaj, dlaczego Unia Europejska ma problem ze stworzeniem spójnego systemu azylowego. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Magdalena Cedro Niemcy tylko dla wybranych, czyli jak ograniczyć strumień migrantów

Gdy w odpowiedzi na kryzys migracyjny przed trzema laty kanclerz Angela Merkel zaprosiła przybyszów do Niemiec, liczono, że zapełni to lukę na niemieckim rynku pracy. Szerokim echem odbiły się słowa dyrektora generalnego Daimlera Dietera Zetsche, który powiedział, że uchodźcy mogą stać się fundamentem „kolejnego niemieckiego cudu gospodarczego”. Szybko okazało się jednak, że spośród ponad miliona osób, które do Niemiec napłynęły, niewiele jest w stanie podjąć pracę od razu, bo nie mają odpowiednich kwalifikacji: nie znają języka, a ich umiejętności zdobyte w kraju pochodzenia nie są w Niemczech uznawane. Poza tym procedury legalizujące ich pobyt trwają długo. Dzisiaj w Niemczech brakuje nawet 1,5 mln pracowników, a co trzecia firma nie jest w stanie wypełnić wakujących stanowisk. W przyszłości może być jeszcze gorzej, bo współczynnik urodzeń u sąsiadów zza Odry jest jednym z najniższych na świecie. Odpowiedzią na brak rąk do pracy ma być nowa polityka migracyjna skoncentrowana w pierwszej kolejności na potrzebach niemieckich pracodawców. Jej podstawowym celem będzie ułatwienie przyjazdu do Niemiec i podjęcia tam pracy osobom z krajów spoza UE. Przyjechać będą mogli jednak tylko ci, którzy mają pożądane na niemieckim rynku pracy umiejętności i spełniają kryteria. Przyznanie pozwolenia na pobyt będzie uwarunkowane wiekiem, znajomością języka i kwalifikacjami zawodowymi.

2 Źródło: Magdalena Cedro, Niemcy tylko dla wybranych, czyli jak ograniczyć strumień migrantów, 28.08.2018 r., dostępny w internecie: gazetaprawna.pl [dostęp 18.08.2020 r.].
R1TaHJvO2l5vq
Wyjaśnij, dlaczego Niemcy dokonują zmiany polityki migracyjnej. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 10

Zapoznaj się z tekstem źrodłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Lampedusa: Migranci zeszli z pokładu statku Alex

Po kilku godzinach próby sił między szefem włoskiego MSW Matteo Salvinim a włoską organizacją pozarządową, z pokładu jej żaglowca Alex zacumowanego na Lampedusie zeszło w nocy z soboty na niedzielę wszystkich ponad 40 migrantów.

Wcześniej wicepremier Salvini nie wyrażał zgody na zejście migrantów z pokładu jednostki włoskiej organizacji pozarządowej Mediterranea Saving Humans, która wpłynęła do portu na wyspie mimo zakazu władz i groźby interwencji ze strony sił porządkowych.

Salvini tłumacząc wydany zakaz stwierdził, że organizacja ta „lekceważy włoskie prawo i pomaga przemytnikom migrantów”. Załoga żaglowca, którego nie chciano wpuścić na Lampedusę, zignorowała ten zakaz i w sobotę po południu wzięła kurs na jej brzeg tłumacząc to fatalną sytuacją higieniczno‑sanitarną na pokładzie oraz brakiem wody. Migrantom nie pozwolono jednak zejść na ląd. Organizacja protestując przeciwko temu uznała to za „więzienie ludzi”. W ciągu kilku godzin postoju z pokładu zabrano do szpitala z powodu odwodnienia czworo migrantów: dwie kobiety i dwóch nieletnich. Przed północą także pozostali migranci opuścili pokład sprowadzeni przez włoskich funkcjonariuszy. To rezultat decyzji Gwardii Finansowej o konfiskacie jednostki. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Włoch, cytowane przez Ansę, ogłosiło, że załoga Alexa została objęta śledztwem w sprawie pomocy w nielegalnej imigracji.

To kolejny w ostatnich dniach kryzys wokół statku organizacji pozarządowej ratującej migrantów na Morzu Śródziemnym. Przed tygodniem blokadę Lampedusy sforsował statek niemieckiej organizacji Sea Watch 3 i wpłynął wbrew zakazowi do portu, co również załoga tłumaczyła kryzysową sytuacją na pokładzie. Kapitan statku, Niemka Carola Rackete została aresztowana, ale po kilku dniach zwolniona.

3 Źródło: Lampedusa: Migranci zeszli z pokładu statku Alex, 7.07.2019 r., dostępny w internecie: rmf24.pl [dostęp 18.08.2020 r.].
R1CEg3YdSFJL1
Rozstrzygnij, czy zakaz przyjmowania migrantów wprowadzony przez Włochy nie łamie konwencji genewskiej. (Uzupełnij).