Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1VUnv94tZq8v1
Ćwiczenie 1
Wybierz prawidłowe dokończenie zdania: „Warstwa ozonowa jest ważna, gdyż… Możliwe odpowiedzi: 1. pomaga w przechodzeniu odpowiedniej ilości światła dla planktonu oceanicznego., 2. zapobiega powstawaniu huraganów i powodzi., 3. zmniejsza tempo globalnego ocieplenia., 4. absorbuje szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe.
RdaiaSfJ3HdE61
Ćwiczenie 2
Przyporządkuj stwierdzenia do dwóch kategorii: Prawda lub Fałsz. Możliwe odpowiedzi: 1. Zmniejszenie ilości ozonu w atmosferze może prowadzić do zaburzeń w rozmnażaniu sinic., 2. Słońce uszkadza warstwę ozonową przez rozkład cząsteczki O3 do O2, 3. Używanie kremów z najwyższym filtrem UV jest jedynym sposobem ochrony skóry przed szkodliwym promieniowaniem., 4. Promieniowanie UV jest bardziej szkodliwe latem, gdyż Słońce jest wtedy bliżej Ziemi, 5. Występowanie nowotworów układu oddechowego jest związane z wielkością „dziury ozonowej”
RYmctV8wVmBYm1
Ćwiczenie 3
Wskaż dwa działania, które możesz podjąć aby zapobiec zmniejszaniu grubości warstwy ozonowej. Możliwe odpowiedzi: 1. Wymienić przestarzałą lodówkę lub klimatyzację., 2. Używać produktów, uwalniających O3., 3. Nie używać gazów, blokujących promieniowanie ultrafioletowe., 4. Nie spalać tworzyw sztucznych i właściwie utylizować chemikalia.
21
Ćwiczenie 4

Ilustracja przedstawia reakcje zachodzące w stratosferze zwane cyklem ozonowym.

R14xVgm1hDNNz
Źródło: Quentin STV, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
R191ah3xPj2nb
Wyjaśnij, na czym polega przedstawiony cykl ozonowy. W odpowiedzi uwzględnij informację, że „M” to oznaczenie cząsteczek odprowadzających ciepło, a „hv” symbolizuje foton światła. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5
RMFnGWtGp26BC
Protokół montrealski zobowiązał wszystkie kraje do wycofania z produkcji CFC. Oceń, jaki to może mieć skutek dla warstwy ozonowej. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Chmury stratosferyczne blokują promieniowanie UV.

R19mhhr8lR798
Oceń prawdziwość powyższego stwierdzenia i uzasadnij swoją odpowiedź. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Przeanalizuj poniższy wykres i rozwiąż polecenie poniżej.

RlivkpuhEBOZY1
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RUNCze95oN2QU
Podaj, na jakiej wysokości występuje ozon w największej koncentracji i jakie rodzaje promieniowania zatrzymuje. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 7
R1Lys42CWWPIZ
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
R15w3sPL5Y2QV
Wyjaśnij, dlaczego zmniejszenie grubości warstwy ozonowej może mieć szkodliwy wpływ na organizm człowieka. (Uzupełnij).