Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1dTBjKEnXSvS1
Ćwiczenie 1
Nazwą konkretną nie jest... Możliwe odpowiedzi: 1. ludzkość., 2. św. Tomasz z Akwinu., 3. człowiek na Marsie., 4. szlachetny czyn.
R1Qi2pCStenPZ1
Ćwiczenie 2
Wskaż nazwy generalne. Możliwe odpowiedzi: 1. planeta, 2. Ziemia, 3. Słońce, 4. Droga Mleczna
R1UBkUYqD4ocf1
Ćwiczenie 3
Święty Tomasz z Akwinu operuje kategorią cnoty roztropności, która według Kotarbińskiego... Możliwe odpowiedzi: 1. jest typową nazwą pozorną., 2. jest nazwą pustą., 3. jest nazwą konkretną., 4. jest typową nazwą generalną.
RTISb5M49lhkP1
Ćwiczenie 4
Wstaw w tekst poprawne dokończenie zdania. Sposób narracji św. Tomasza wskazuje, że nazwy takie jak „roztropność” można 1. zastąpić dowolnym innym słowem abstrakcyjnym bez wpływu na wartość wywodu., 2. przekształcić w rozbudowaną generalną nazwę konkretną, 3. przekształcić w rozbudowaną generalną nazwę konkretną., 4. zrozumieć tylko dzięki wierze w Boga., 5. przekształcić w dowolną nazwę indywidualną..
R1AV2sUMrPQp32
Ćwiczenie 5
Sposób narracji św. Tomasza wskazuje, że nazwy takie jak „roztropność” można... Możliwe odpowiedzi: 1. przekształcić w dowolną nazwę indywidualną., 2. przekształcić w rozbudowaną generalną nazwę konkretną., 3. zastąpić dowolnym innym słowem abstrakcyjnym bez wpływu na wartość wywodu., 4. zrozumieć tylko dzięki wierze w Boga.
21
Ćwiczenie 6

Tadeusz Kotarbiński uważał „filozofię” za nazwę zbyt ogólną, a przez to nic nieznaczącą. Postaraj się przekształcić ją w generalną nazwę konkretną, która nie byłaby, zdaniem tego myśliciela, pozorną:

RsvjCT57x2xh9
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Ułóż krótki dialog na temat dowolnego filmu, ale składający się wyłącznie ze zdań zawierających same nazwy konkretne.

RUXpyPXuApFtU
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Podaj przykłady pustych nazw konkretnych, które mimo że są puste, odgrywają istotną rolę w komunikacji. Wyjaśnij ich rolę.

R1bJcmBISwhCE
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Popraw jakąś argumentację. Znajdź argumentację w mediach społecznościowych lub w serwisie informacyjnym, ale taką, która zawiera nazwę abstrakcyjną. Postaraj się przekształcić ją w nazwę konkretną, tak, żeby argumentacja zyskała dzięki temu na sile.

R178svQFyh5sJ
(Uzupełnij).