Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1

Zapoznaj się z animacją będącą kontynuacją wywodu z pierwszej części lekcji. Następnie zapisz dialog, w którym rozmówcy używają nazw abstrakcyjnych, powodujących niezrozumienie.

R1Ovc7HEmRlEV
Rn30XEYIF8aZk
(Uzupełnij).
R6iQBkHMdTRTE
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Nazwy konkretne a nazwy abstrakcyjne.
1
Polecenie 2

Przekształć zaproponowany przez siebie powyżej dialog tak, aby zawierał wypowiedzi łatwiejsze do praktycznego zrozumienia.

RxDuSaiAByDFe
R14q2ITkCondj
(Uzupełnij).