Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
Rxz2qPt531wlS
Wskaż fałszywe stwierdzenie. Możliwe odpowiedzi: 1. Do stresorów należą wyłącznie czynniki fizyczne., 2. Stresory różnią się między sobą natężeniem., 3. Reakcja organizmu na stresory przebiega typowo w trzech fazach., 4. Pierwsza faza reakcji stresowej nazywana jest fazą alarmową.
1
Ćwiczenie 2
RsC8eFwN7HlfZ
Połącz podane poniżej słowa z ich prawidłowym opisem. glikogenoliza Możliwe odpowiedzi: 1. część międzymózgowia odpowiedzialna m.in. za regulację pobierania pokarmu, rytmu dobowego, temperatury ciała, aktywności autonomicznego układu nerwowego, czynności hormonalnej, 2. część autonomicznego układu nerwowego odpowiadająca za mobilizację organizmu w sytuacjach stresowych, 3. przewlekła choroba układu krążenia polegająca na powstawaniu zmian zwyrodnieniowych i złogów lipidowych w naczyniach tętniczych, 4. proces rozkładu glikogenu do glukozy, zachodzący głównie w wątrobie, 5. bodziec zapoczątkowujący reakcję stresową organizmu układ współczulny Możliwe odpowiedzi: 1. część międzymózgowia odpowiedzialna m.in. za regulację pobierania pokarmu, rytmu dobowego, temperatury ciała, aktywności autonomicznego układu nerwowego, czynności hormonalnej, 2. część autonomicznego układu nerwowego odpowiadająca za mobilizację organizmu w sytuacjach stresowych, 3. przewlekła choroba układu krążenia polegająca na powstawaniu zmian zwyrodnieniowych i złogów lipidowych w naczyniach tętniczych, 4. proces rozkładu glikogenu do glukozy, zachodzący głównie w wątrobie, 5. bodziec zapoczątkowujący reakcję stresową organizmu stresor Możliwe odpowiedzi: 1. część międzymózgowia odpowiedzialna m.in. za regulację pobierania pokarmu, rytmu dobowego, temperatury ciała, aktywności autonomicznego układu nerwowego, czynności hormonalnej, 2. część autonomicznego układu nerwowego odpowiadająca za mobilizację organizmu w sytuacjach stresowych, 3. przewlekła choroba układu krążenia polegająca na powstawaniu zmian zwyrodnieniowych i złogów lipidowych w naczyniach tętniczych, 4. proces rozkładu glikogenu do glukozy, zachodzący głównie w wątrobie, 5. bodziec zapoczątkowujący reakcję stresową organizmu podwzgórze Możliwe odpowiedzi: 1. część międzymózgowia odpowiedzialna m.in. za regulację pobierania pokarmu, rytmu dobowego, temperatury ciała, aktywności autonomicznego układu nerwowego, czynności hormonalnej, 2. część autonomicznego układu nerwowego odpowiadająca za mobilizację organizmu w sytuacjach stresowych, 3. przewlekła choroba układu krążenia polegająca na powstawaniu zmian zwyrodnieniowych i złogów lipidowych w naczyniach tętniczych, 4. proces rozkładu glikogenu do glukozy, zachodzący głównie w wątrobie, 5. bodziec zapoczątkowujący reakcję stresową organizmu miażdżyca Możliwe odpowiedzi: 1. część międzymózgowia odpowiedzialna m.in. za regulację pobierania pokarmu, rytmu dobowego, temperatury ciała, aktywności autonomicznego układu nerwowego, czynności hormonalnej, 2. część autonomicznego układu nerwowego odpowiadająca za mobilizację organizmu w sytuacjach stresowych, 3. przewlekła choroba układu krążenia polegająca na powstawaniu zmian zwyrodnieniowych i złogów lipidowych w naczyniach tętniczych, 4. proces rozkładu glikogenu do glukozy, zachodzący głównie w wątrobie, 5. bodziec zapoczątkowujący reakcję stresową organizmu
1
Ćwiczenie 3
R2wCBbQn0JqKG
Uzupełnij poniższy tekst za pomocą poprawnych sformułowań. Pierwsza odpowiedź ośrodkowego układu nerwowego na bodźce stresowe polega na pobudzeniu 1. współczulnej, 2. dopaminy, 3. przysadki mózgowej, 4. podwzgórza, 5. korę nadnerczy, 6. rdzeń nadnerczy, 7. przywspółczulnej, 8. noradrenaliny, co prowadzi do silnej aktywacji części 1. współczulnej, 2. dopaminy, 3. przysadki mózgowej, 4. podwzgórza, 5. korę nadnerczy, 6. rdzeń nadnerczy, 7. przywspółczulnej, 8. noradrenaliny autonomicznego układu nerwowego. Nerwy współczulne oddziałują bezpośrednio na 1. współczulnej, 2. dopaminy, 3. przysadki mózgowej, 4. podwzgórza, 5. korę nadnerczy, 6. rdzeń nadnerczy, 7. przywspółczulnej, 8. noradrenaliny, pobudzając go do wzmożonego wydzielania adrenaliny i 1. współczulnej, 2. dopaminy, 3. przysadki mózgowej, 4. podwzgórza, 5. korę nadnerczy, 6. rdzeń nadnerczy, 7. przywspółczulnej, 8. noradrenaliny.
1
Ćwiczenie 4
RQAbgZlUjQWPf
Uszereguj fazy reakcji stresowej zgodnie z kolejnością ich zachodzenia. Elementy do uszeregowania: 1. Faza wyczerpania, 2. Faza adaptacyjna, 3. Faza alarmowa
2
Ćwiczenie 5
RYxAg0amVuj0O
Spośród poniższych procesów wybierz dwa, które są skutkiem działania hormonu adrenaliny. Możliwe odpowiedzi: 1. Zwężenie źrenicy oka., 2. Przyspieszenie bicia serca., 3. Zwężenie naczyń krwionośnych w mózgu., 4. Wzrost ciśnienia tętniczego krwi., 5. Zahamowanie procesu glikogenolizy.
2
Ćwiczenie 6
RADkJlYfzx1tc
Łączenie par. Wskaż, które stwierdzenia na temat kortyzolu są prawdziwe, a które fałszywe.. Kortyzol ma działanie przeciwzapalne.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kortyzol na zasadzie dodatniego sprzężenia zwrotnego hamuje czynność wydzielniczą podwzgórza i przysadki.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kortyzol reguluje metabolizm węglowodanów, białek i tłuszczów.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kortyzol jest syntetyzowany głównie w rdzeniu nadnerczy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 7
R1adLr9d6k9Pc
Długotrwałe bodźce stresogenne i podwyższone stężenie kortyzolu we krwi, utrzymujące się przez długi czas, może prowadzić do wielu niekorzystnych zmian w organizmie. Wskaż trzy przykłady niekorzystnego wpływu przedłużającego się stresu na organizm człowieka. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
Rq1m2zfHZtSIZ
Wyjaśnij, jaki związek ze zjawiskiem uwalniania kortyzolu z kory nadnerczy ma podwzgórze. (Uzupełnij).