RRmwgtzKpBZPd
Film opisuje hormonalną regulację reakcji na stresy środowiskowe.
Polecenie 1
R127DYk221Jyb
Wyjaśnij, jak długotrwały stres wpływa na organizm człowieka. (Uzupełnij).
RJr74zcsHgXlf
Zapoznaj się z animacją i wyjaśnij, jak długotrwały stres wpływa na organizm człowieka. (Uzupełnij).
Polecenie 2
R18RBCqITVtrl
Opisz jaką rolę w reakcji na stres odgrywają hormony. Wymień je i opisz ich funkcję. (Uzupełnij).