Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Pokaż ćwiczenia:
RpwCyvhCkhJid
Ćwiczenie 1
Wskaż wszystkie zdania prawdziwe Możliwe odpowiedzi: 1. Rozwiązując układ równań metodą podstawiania możemy wyznaczyć niewiadomą x tylko z pierwszego równania., 2. Rozwiązując układ równań metodą podstawiania możemy wyznaczyć niewiadomą y tylko z drugiego równania., 3. Rozwiązując układ równań metodą podstawiania możemy zamieniać kolejność równań., 4. Rozwiązując układ równań metodą podstawiania możemy wyznaczyć dowolną niewiadomą z dowolnego równania.
R4PrnrDsntDoq
Ćwiczenie 2
y=Tu uzupełnij·x+2
RxksLZM7FKjLz2
Ćwiczenie 3
Połącz w pary równoważne układy równań. 3x-2y=87x-6y=3 Możliwe odpowiedzi: 1. x+7y=5x=30-2y, 2. x=2y+15x+10y=8, 3. x+y=12y=-2x-10, 4. 7x-6y=32y=3x-8 5x+10y=83x-6y=3 Możliwe odpowiedzi: 1. x+7y=5x=30-2y, 2. x=2y+15x+10y=8, 3. x+y=12y=-2x-10, 4. 7x-6y=32y=3x-8 0,5x+3,5y=2,513x+23y=10 Możliwe odpowiedzi: 1. x+7y=5x=30-2y, 2. x=2y+15x+10y=8, 3. x+y=12y=-2x-10, 4. 7x-6y=32y=3x-8 12-x-y=00=10+2x+y Możliwe odpowiedzi: 1. x+7y=5x=30-2y, 2. x=2y+15x+10y=8, 3. x+y=12y=-2x-10, 4. 7x-6y=32y=3x-8
RWX7zxhlLKrXX2
Ćwiczenie 4
Aby rozwiązać układ równań 3x-2y=4x+2y=4 metodą podstawiania należy wyznaczyć niewiadomą z jednego z równań. Wskaż wszystkie podstawiania, które pozwolą w prosty sposób rozwiązać ten układ. Możliwe odpowiedzi: 1. 2y=3x-4, 2. x=23y+2, 3. 2y=-x+4, 4. x=-2y+4
R15fMaanNN8lZ2
Ćwiczenie 5
Ułóż karteczki z układami równań, ilustrujące rozwiązanie układu 18x+12y=487x-2y=-3 w odpowiedniej kolejności. Elementy do uszeregowania: 1. 60x=302y=7x+3, 2. x=0,52y=6,5, 3. x=0,52y=7·0,5+3, 4. 18x+6·7x+3=482y=7x+3, 5. 18x+12y=482y=7x+3 , 6. 18x+6·2y=482y=7x+3 , 7. x=0,5y=3,25, 8. 18x+42x+18=482y=7x+3
2
Ćwiczenie 6

Na wykresie przedstawiono ilustrację graficzną układu równań. Korzystając z metody podstawiania, znajdź współrzędne punktu przecięcia się prostych.

R1aL7neCinhyR
3
Ćwiczenie 7

Rozwiąż układ równań metodą podstawiania 4x-2y=121,5y+2x=1.

3
Ćwiczenie 8

Wyznacz rozwiązanie układu równań x+y=m2x-y=3 w zależności od parametru m.