Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1Wbib43q8qy511
Ćwiczenie 1
Wskaż, do której generacji praw człowieka należą wymienione prawa i wolności. pierwsza generacja praw człowieka Możliwe odpowiedzi: 1. prawo narodów do samostanowienia politycznego i pokoju, 2. prawo obywateli do ustawowej ochrony ich życia gospodarczego, 3. wolność osobista, 4. prawo ekonomiczne narodów do własnych zasobów i bogactw naturalnych, 5. prawa do nauki i bezpłatnego nauczania podstawowego, 6. prawo do życia, 7. prawo do strajku zgodnie z ustawami krajowymi, 8. wolność wyznania, sumienia, myśli, wyrażania poglądów, 9. prawo do czystego środowiska naturalnego, 10. prawa narodów, w tym mniejszości narodowych i etnicznych, m.in. do zachowania własnej tożsamości, swojego języka, podtrzymywania własnej tradycji i dziedzictwa druga generacja praw człowieka Możliwe odpowiedzi: 1. prawo narodów do samostanowienia politycznego i pokoju, 2. prawo obywateli do ustawowej ochrony ich życia gospodarczego, 3. wolność osobista, 4. prawo ekonomiczne narodów do własnych zasobów i bogactw naturalnych, 5. prawa do nauki i bezpłatnego nauczania podstawowego, 6. prawo do życia, 7. prawo do strajku zgodnie z ustawami krajowymi, 8. wolność wyznania, sumienia, myśli, wyrażania poglądów, 9. prawo do czystego środowiska naturalnego, 10. prawa narodów, w tym mniejszości narodowych i etnicznych, m.in. do zachowania własnej tożsamości, swojego języka, podtrzymywania własnej tradycji i dziedzictwa trzecia generacja praw człowieka Możliwe odpowiedzi: 1. prawo narodów do samostanowienia politycznego i pokoju, 2. prawo obywateli do ustawowej ochrony ich życia gospodarczego, 3. wolność osobista, 4. prawo ekonomiczne narodów do własnych zasobów i bogactw naturalnych, 5. prawa do nauki i bezpłatnego nauczania podstawowego, 6. prawo do życia, 7. prawo do strajku zgodnie z ustawami krajowymi, 8. wolność wyznania, sumienia, myśli, wyrażania poglądów, 9. prawo do czystego środowiska naturalnego, 10. prawa narodów, w tym mniejszości narodowych i etnicznych, m.in. do zachowania własnej tożsamości, swojego języka, podtrzymywania własnej tradycji i dziedzictwa
RAc1o3oAihjDw1
Ćwiczenie 2
Uporządkuj wymienione wolności i prawa człowieka. osobiste Możliwe odpowiedzi: 1. prawo dostępu do edukacji, 2. prawo do własności, 3. zakaz stosowania tortur, 4. prawo do opieki zdrowotnej, 5. wolność nauczania i nauki, 6. prawo do życia i wolności, 7. prawo do urlopu, 8. prawo do pracy ekonomiczne Możliwe odpowiedzi: 1. prawo dostępu do edukacji, 2. prawo do własności, 3. zakaz stosowania tortur, 4. prawo do opieki zdrowotnej, 5. wolność nauczania i nauki, 6. prawo do życia i wolności, 7. prawo do urlopu, 8. prawo do pracy społeczne Możliwe odpowiedzi: 1. prawo dostępu do edukacji, 2. prawo do własności, 3. zakaz stosowania tortur, 4. prawo do opieki zdrowotnej, 5. wolność nauczania i nauki, 6. prawo do życia i wolności, 7. prawo do urlopu, 8. prawo do pracy kulturalne Możliwe odpowiedzi: 1. prawo dostępu do edukacji, 2. prawo do własności, 3. zakaz stosowania tortur, 4. prawo do opieki zdrowotnej, 5. wolność nauczania i nauki, 6. prawo do życia i wolności, 7. prawo do urlopu, 8. prawo do pracy
R19dnABAtaOK821
Ćwiczenie 3
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Wolności człowieka są niezbywalne i przysługują od urodzenia. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wolnościami są prawo do życia i zawarcia małżeństwa. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Prawo osobiste dotyczy warunków społecznego rozwoju jednostki. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Prawa człowieka są powszechnie obowiązujące – nikt nie może się ich zrzec. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Prawa człowieka są nienaruszalne – dotyczą wszystkich ludzi, niezależnie od tego, na terytorium jakiego państwa żyją. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Prawa człowieka są niezbywalne – nikt nie może ich pozbawić człowieka. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Anna Buk Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

O ile w przypadku wolności jednostki państwo ma się powstrzymać od działania i wkraczania w tę sferę życia, to w odniesieniu do praw musi się zachować aktywnie i to po jego stronie istnieje obowiązek działania.

roznice Źródło: Anna Buk, Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, 27.04.2010 r., dostępny w internecie: arslege.pl [dostęp 26.05.2020 r.].
RjeXuU0NvCYj4
prawo do obywatelstwa: (Uzupełnij). wolność słowa: (Uzupełnij).
RRoP3v2POaazl2
Ćwiczenie 5
Spośród podanych wskaż prawa i wolności. zawarcie małżeństwa prawa / wolności
godne wynagrodzenie prawa / wolności
rzetelny proces sądowy prawa / wolności
składanie petycji i skarg prawa / wolności
swoboda wypowiedzi prawa / wolności
wyznawanie dowolnej religii prawa / wolności
ReFO59VeLymtL2
Ćwiczenie 6
Spośród podanych wybierz prawa i wolności. prawa Możliwe odpowiedzi: 1. składanie petycji i skarg, 2. rzetelny proces sądowy, 3. swoboda wypowiedzi, 4. godne wynagrodzenie, 5. wyznawanie dowolnej religii, 6. zawarcie małżeństwa wolności Możliwe odpowiedzi: 1. składanie petycji i skarg, 2. rzetelny proces sądowy, 3. swoboda wypowiedzi, 4. godne wynagrodzenie, 5. wyznawanie dowolnej religii, 6. zawarcie małżeństwa
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Wiktor Osiatyński Wprowadzenie do praw człowieka

Reasumując, warto jeszcze raz podkreślić, że prawa człowieka regulują stosunki między jednostkami (a według niektórych autorów – również między grupami) a państwem. Roszczenia z tytułu praw człowieka są zawsze kierowane do  państwa, także wtedy, gdy mają one chronić prawa człowieka – są zawsze zapewniane i egzekwowane przez państwo.

wprowadzenie Źródło: Wiktor Osiatyński, Wprowadzenie do praw człowieka, dostępny w internecie: hfhr.pl [dostęp 26.05.2020 r.].
RVSPLc3oS0Cug
Podaj nazwę cechy praw człowieka, która została scharakteryzowana w tekście. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Obrońca praw człowieka zatrzymany i torturowany. Domagaj się od władz Egiptu natychmiastowego uwolnienia Patricka Zakiego

Zatrzymanie miało miejsce o 4:30 rano, zaraz po tym jak Patrick dotarł na lotnisko w Kairze. Przedstawiono mu zarzuty „rozpowszechniania fałszywych wiadomości”, „podżegania do protestów” oraz „nawoływania do przemocy i działalności terrorystycznej”. Zanim kolejnego dnia dotarł do prokuratora, był torturowany w trakcie przesłuchań.

amn Źródło: Obrońca praw człowieka zatrzymany i torturowany. Domagaj się od władz Egiptu natychmiastowego uwolnienia Patricka Zakiego, 17.04.2020 r., dostępny w internecie: amnesty.org.pl [dostęp 26.05.2020 r.].
RL5ItPWSBKCbi
Wyjaśnij, jaka cecha praw człowieka została złamana w podanej sytuacji. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Adam Chmielewski Prawa człowieka: relatywne czy uniwersalne?

Jak stwierdza Zdzisław Kędzia (doradca Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka), „autorzy Deklaracji od samego początku mieli na uwadze prosty, lecz fundamentalny fakt, że prawo człowieka jest prawem, które się posiada po prostu dzięki temu, że się jest człowiekiem, nie zaś na mocy swej przynależności do organizacji państwowej lub grupy etnicznej czy rasowej, ani dzięki tożsamości religijnej.

kedzia Źródło: Adam Chmielewski, Prawa człowieka: relatywne czy uniwersalne?, dostępny w internecie: bazhum.muzhp.pl [dostęp 16.06.2020 r.].
RQkv1Sgbocppc
Podaj nazwę koncepcji praw człowieka, do której odwołuje się Powszechna deklaracja praw człowieka. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida