Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
R18BizGXNzRtE
Proste o równaniach: 3x-4y+1=0 oraz -3x+4y+5=0: Możliwe odpowiedzi: 1. są równoległe, 2. przecinają się w jednym punkcie, 3. są prostopadłe
1
Ćwiczenie 2
R1Bx292ZC0aBX
Połącz w pary proste, które są równoległe: -x+y+1=0 Możliwe odpowiedzi: 1. y=-2x+1, 2. y=-x+2, 3. y=2x-5, 4. y=x-6 -2x+y-6=0 Możliwe odpowiedzi: 1. y=-2x+1, 2. y=-x+2, 3. y=2x-5, 4. y=x-6 -3x-3y-2=0 Możliwe odpowiedzi: 1. y=-2x+1, 2. y=-x+2, 3. y=2x-5, 4. y=x-6 -4x-2y+3=0 Możliwe odpowiedzi: 1. y=-2x+1, 2. y=-x+2, 3. y=2x-5, 4. y=x-6
2
Ćwiczenie 3

Przeciągnij i upuść.

RmAyYW1Pxtces
RwGzFNqbCmOZz
Równanie prostej równoległej do prostej z rysunku, przechodzącej przez punkt A, jest postaci 1. 3x-2y+5=0, 2. 3x-2y+13=0, 3. 3x-2y-1=0.
R1c2h2cpXA0AR2
Ćwiczenie 4
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
2
Ćwiczenie 5
R1DF9HQrBrfPp
Proste o równaniach x-2y=0 oraz mx+2y=0, gdy: Możliwe odpowiedzi: 1. m=-1, 2. m=1, 3. m=0
2
Ćwiczenie 6
R1C5kNitX3qXV
Uzupełnij tekst odpowiednimi liczbami. Proste o równaniach -x+my+2=0 oraz mx-4y+1=0 są równoległe, gdy m=Tu uzupełnij lub m=Tu uzupełnij.
3
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z rysunkiem przedstawiającym ukośną prostą oraz punkt.

R10VW6XI9V0XJ
R1PK0CRLN5ipB
Wybierz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Prosta równoległa do prostej z rysunku, przechodząca przez punkt A: Możliwe odpowiedzi: 1. ma równanie 2x+y-7=0., 2. ma równanie 2x+y-5=0., 3. przechodzi przez punkt 0,5., 4. przechodzi przez punkt 1,5.
3
Ćwiczenie 8

Wyznacz równanie prostej w postaci ogólnej równoległej do prostej o równaniu x-y+2=0, przecinającej oś Y w punkcie 0,-3.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida