Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem samouczkiem, a następnie wykonaj polecenie.

RQNEfNN98WwG0
Film nawiązujący do treści materiału dotyczącej równania opisującego prostą równoległą do prostej zadanej wzorem ogólnym.
Polecenie 2

Wyznacz, dla jakiej wartości parametru m proste o równaniach 2x-5y+1=0 oraz 3m-1x-m+4y+2=0 są równoległe.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida