Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RaAruhacex1ZT1
Ćwiczenie 1
Uzupełnij luki w tekście wyrazami w odpowiedniej formie. Beryl jest 1. cieplną, 2. mniejszą, 3. niemetalem, 4. metalem, 5. większą, 6. twardym, 7. pokojowej, 8. ciemnego żaru, 9. d, 10. s, 11. srebrzystym, 12. morganit, 13. kruchym, 14. f, 15. fizyczną, 16. p, występującym w bloku 1. cieplną, 2. mniejszą, 3. niemetalem, 4. metalem, 5. większą, 6. twardym, 7. pokojowej, 8. ciemnego żaru, 9. d, 10. s, 11. srebrzystym, 12. morganit, 13. kruchym, 14. f, 15. fizyczną, 16. p układu okresowego pierwiastków chemicznych. W postaci czystej jest 1. cieplną, 2. mniejszą, 3. niemetalem, 4. metalem, 5. większą, 6. twardym, 7. pokojowej, 8. ciemnego żaru, 9. d, 10. s, 11. srebrzystym, 12. morganit, 13. kruchym, 14. f, 15. fizyczną, 16. p ciałem stałym, 1. cieplną, 2. mniejszą, 3. niemetalem, 4. metalem, 5. większą, 6. twardym, 7. pokojowej, 8. ciemnego żaru, 9. d, 10. s, 11. srebrzystym, 12. morganit, 13. kruchym, 14. f, 15. fizyczną, 16. p w temperaturze pokojowej, a ciągliwym i kowalnym w temperaturze 1. cieplną, 2. mniejszą, 3. niemetalem, 4. metalem, 5. większą, 6. twardym, 7. pokojowej, 8. ciemnego żaru, 9. d, 10. s, 11. srebrzystym, 12. morganit, 13. kruchym, 14. f, 15. fizyczną, 16. p. Stopy z miedzią i niklem charakteryzują się 1. cieplną, 2. mniejszą, 3. niemetalem, 4. metalem, 5. większą, 6. twardym, 7. pokojowej, 8. ciemnego żaru, 9. d, 10. s, 11. srebrzystym, 12. morganit, 13. kruchym, 14. f, 15. fizyczną, 16. p trwałością, przewodnością elektryczną i 1. cieplną, 2. mniejszą, 3. niemetalem, 4. metalem, 5. większą, 6. twardym, 7. pokojowej, 8. ciemnego żaru, 9. d, 10. s, 11. srebrzystym, 12. morganit, 13. kruchym, 14. f, 15. fizyczną, 16. p. Występuje głównie w postaci minerału Be3Al2Si6O18, który posiada kilka drogocennych w jubilerstwie i kolekcjonerstwie form, jak szmaragd, 1. cieplną, 2. mniejszą, 3. niemetalem, 4. metalem, 5. większą, 6. twardym, 7. pokojowej, 8. ciemnego żaru, 9. d, 10. s, 11. srebrzystym, 12. morganit, 13. kruchym, 14. f, 15. fizyczną, 16. p i akwamaryn.
Rk8dhlZ4KeGNY1
Ćwiczenie 2
Łączenie par. Zdecyduj czy poniższe zdania dotyczące berylu są prawdziwe, czy fałszywe.. Jest srebrzysty i twardy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Beryl stosuje się w postaci stopu z chromem.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Twardość berylu to 5,5 w skali Mohsa.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Najpopularniejszy stopem jest brąz berylowy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Dodatek berylu do innych metali zwiększa ich twardość.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Beryl wykazuje dużą przewodność cieplną.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Beryl posiada niski moduł Younga.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Berylu chętnie używa się w jubilerstwie, do konstruowania statków kosmicznych i w lampach rentgenowskich.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
1
Ćwiczenie 3
R1EZpi0FbbWRo
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: dostępny w internecie: www.wikipedia.org oraz www.pixabay.com/pl/, domena publiczna.
R1CvQtW7lUJFN
(Uzupełnij).
R1SMeWArsGd5N1
Ćwiczenie 4
Która z odpowiedzi przedstawia zastosowanie brązu berylowego? Wskaż prawidłową odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Produkcja żyroskopów., 2. Produkcja membran wysokotonowych., 3. Produkcja okien rentgenowskich., 4. Produkcja biżuterii.
21
Ćwiczenie 5

Znanych jest 12 izotopów berylu, jednak najbardziej trwałym z nich jest Be9. Ile wynosi liczba neutronów, elektronów i protonów dla tego izotopu?

R1bO54kTiirDy
Odpowiedź: (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Beryl Be3Al2Si6O18 to minerał będący głównym źródłem berylu na Ziemi. Oblicz stosunek masowy pierwiastków, które wchodzą w skład berylu.

R1HUl5ct8Wtda
Rozwiązanie oraz odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
Ra9qAIDmfZrbV
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Beryl stosowany jest w obrazowaniu rentgenowskim. Okienka wykonane z berylu umieszczone są na zewnątrz lampy rentgenowskiej. Dzięki nim następuje filtracja promieniowania rentgenowskiego. W oparciu o poniższy schemat odpowiedz na pytania.

Beryl stosowany jest w obrazowaniu rentgenowskim. Okienka wykonane z berylu umieszczone są na zewnątrz lampy rentgenowskiej. Dzięki nim następuje filtracja promieniowania rentgenowskiego. W oparciu o opis schematu odpowiedz na pytania.

R1LS8O7gznylM
Informacja do ćwiczenia nr 7
Źródło: GroMar Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

1.       Czy okienka berylowe całkowicie pochłaniają promieniowanie rentgenowskie?

2.       Co sprawia, że folia berylowa jest stosowna do wyrobu okienek berylowych w lampach rentgenowskich?

3.       W wyniku oddziaływania promieniowania X z różnymi elementami (schemat) następuje jego filtracja. Jakie fotony są głównie z niego usuwane?

4.       Dla jakiego elementu zmniejszenie natężenia promieniowania X jest obserwowane najsilniej?

R8MEn5MLl5Lzs
Odpowiedzi zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
R1WlUDkb2UpVM
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Beryl jest lekkim metalem stosowanym w produkcji przezroczystych okien rentgenowskich do medycznych instrumentów obrazowania. Ile moli Be znajduje się w okienku z cienkiej folii o masie 2,79 g (dwa miejsca znaczące)?

RupsmPT1fDIgG
Rozwiązanie oraz odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
RBd0k7EwFKtNq
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida