Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
Rx3rAMdgsLSiC1
Ćwiczenie 1
Wymień tezy, z którymi zgodziłby się Arystoteles, oraz te, z którymi by się nie zgodził. 1. Literatura odbija rzeczywistość jak lustro. 2. Literatura oddziałuje na odbiorców. 3. Jedynym celem literatury jest przyjemność. 4. Literatura przetwarza rzeczywistość we właściwy dla siebie sposób.
1
Ćwiczenie 1
RsgCPEcvW0pu2
Wskaż tezy, z którymi zgodziłby się Arystoteles. Możliwe odpowiedzi: 1. Literatura odbija rzeczywistość jak lustro., 2. Literatura oddziałuje na odbiorców., 3. Jedynym celem literatury jest przyjemność., 4. Literatura przetwarza rzeczywistość we właściwy dla siebie sposób.
RdSjnTaLEflHM11
Ćwiczenie 2
Wskaż, które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe, a które – fałszywe. 1. Mimesis dotyczy sposobu, w jaki tekst literacki oddziałuje na odbiorcę. 2. Według Arystotelesa ważne jest to, co za prawdopodobne uznaje autor, a nie – widzowie tragedii. 3. Według Arystotelesa literatura jest imitacją przyrody. 4. Według Arystotelesa celem literatury jest takie oddziaływanie na uczucia odbiorcy, które prowadzi do oczyszczenia.
R12xsChfUpi6o11Arystoteles, Retoryka‑Poetyka, tłum. Henryk Podbielski, Warszawa 1988, s. 323.
Ćwiczenie 3
Według Arystotelesa, tragedia to „naśladowcze przedstawienie akcji poważnej”. Wskaż konsekwencję, która wynika z tego stwierdzenia. Możliwe odpowiedzi: 1. Tragedia może wzbudzać wesołość., 2. Tragedia musi być wierną kopią rzeczywistości., 3. Wydarzenia powinny być ułożone w tragedii tak, jak zwykle układają się w życiu., 4. Nie ma żadnego związku między akcją tragedii a rzeczywistością.
1Arystoteles, Retoryka‑Poetyka, tłum. Henryk Podbielski, Warszawa 1988, s. 323.
RxnIuWvUMmAZp11
Ćwiczenie 4
Zdecyduj, które z poniższych ocen tekstów literackich odnoszą się do pojęcia mimesis, a które do pojęcia katharsis. katharsis Możliwe odpowiedzi: 1. Chociaż czytając powieść bardzo bałam się o bohatera, a zakończenie okazało się smutne, to koniec końców poczułam ulgę, że wszystko potoczyło się właśnie w ten sposób., 2. Co z tego, że książka oparta jest na faktach, kiedy cały czas ma się wrażenie, iż w przedstawiona w niej historia jest zupełnie nieprawdopodobna., 3. Wiem, że książka należy do gatunku science-fiction, ale mimo wszystko ludzie się tak po prostu nie zachowują, więc nie sposób uwierzyć w fabułę, którą wymyślił autor., 4. Trzynastozgłoskowiec jest jedynym metrum, którym mogła zostać napisana taka epopeja narodowa, jak Pan Tadeusz – inaczej przedstawionym tam wydarzeniom brakowałoby właściwej powagi. mimesis Możliwe odpowiedzi: 1. Chociaż czytając powieść bardzo bałam się o bohatera, a zakończenie okazało się smutne, to koniec końców poczułam ulgę, że wszystko potoczyło się właśnie w ten sposób., 2. Co z tego, że książka oparta jest na faktach, kiedy cały czas ma się wrażenie, iż w przedstawiona w niej historia jest zupełnie nieprawdopodobna., 3. Wiem, że książka należy do gatunku science-fiction, ale mimo wszystko ludzie się tak po prostu nie zachowują, więc nie sposób uwierzyć w fabułę, którą wymyślił autor., 4. Trzynastozgłoskowiec jest jedynym metrum, którym mogła zostać napisana taka epopeja narodowa, jak Pan Tadeusz – inaczej przedstawionym tam wydarzeniom brakowałoby właściwej powagi.
21
Ćwiczenie 5

Wskaż trzy różnice między rozumieniem poezji przez Arystotelesa a współczesnym rozumieniem literatury.

Ruy5cqDxLq4JF
1. (Uzupełnij) 2. (Uzupełnij) 3. (Uzupełnij)
211
Ćwiczenie 6

W 2016 roku na ekranach polskich kin pojawił się film fabularny Ostatnia rodzina. Przedstawia on losy rodziny Beksińskich – malarza Zbigniewa, jego żony Zofii oraz ich syna – Tomasza. Scenariusz filmu został napisany na podstawie reportażu Magdaleny Grzebałkowskiej pt. Beksińscy. Film wzbudził różnorodne opinie. Niektórzy zarzucali mu, że nierzetelnie sportretował rodzinę Beksińskich, bo Zdzisław oraz Tomasz w rzeczywistości byli innymi ludźmi, niż przestawiono to w filmie. Zdecyduj, czy w świetle pojęcia mimesis taki zarzut jest zasadny.

R9VyfrQkBbM6w
Pracownia Beksińskiego z mieszkania w Warszawie odtworzona w galerii w sanockim muzeum
Źródło: Silar, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1DRST2pFTiRw
uzupełnij.
311
Ćwiczenie 7

Opisz dowolny utwór fabularny (film, książkę, etc.), który ci się spodobał. Następnie oceń go z punktu widzenia estetyki Arystotelesa.

R1MWCUNmRJbn7
Tytuł (Uzupełnij) Gatunek (Uzupełnij) (Uzupełnij) (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Pojęcie autonomii sztuki oznacza, że jej ocena jest niezależna od kryteriów innych niż estetyczne. Rozstrzygnij, czy w świetle poniższego fragmentu oraz wiedzy zdobytej na lekcji, Arystoteles uważałby, że sztuka jest autonomiczna. Swoją odpowiedź uzasadnij.

Arystoteles Retoryka-Poetyka

Aby ocenić, czy to, co jakiś bohater powiedział lub uczynił, jest piękne czy nie, należy zbadać nie tylko, czy jego czyny i słowa same w sobie są szlachetne czy podłe, lecz zobaczyć: kto je mówi lub czyni, do kogo, kiedy i dlaczego.

reto Źródło: Arystoteles, Retoryka-Poetyka, tłum. Henryk Podbielski, Warszawa 1988, s. 363–364.
RGFQpwxBD39wH
(Uzupełnij).