1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
R1LbuTwwMzWZO
Oficjalnym językiem obrad Kongresu Wiedeńskiego był: Możliwe odpowiedzi: 1. łacina, 2. angielski, 3. rosyjski, 4. francuski, 5. niemiecki
1
Ćwiczenie 2
RDRPi5YnoaC9e
Jeden z ówczesnych uczestników obrad miał powiedzieć, że “kongres tańczy, ale się nie posuwa”. Nawiązywał w ten sposób do faktu, że: Możliwe odpowiedzi: 1. Kongres wiedeński nie został nigdy oficjalnie otwarty ani zamknięty., 2. Wiele decyzji kongresowych zapadało podczas licznie organizowanych balów., 3. Chociaż podczas balów i zabaw w toku kongresu zdołano rozstrzygnąć wiele kwestii politycznych, to jednak przedstawicielom nie udawało się przez wiele miesięcy uzyskać całkowitego porozumienia.
11
Ćwiczenie 3
Rm2JU5kNvi65j
Król Ludwik XVIII – po zapoznaniu się z listem Charlesa Talleyranda, w którym francuski minister szczegółowo opisał wygląd dyplomatów, uczestniczących w kongresie wiedeńskim - miał powiedzieć: „Pan zapomniał nam napisać, jak był ubrany on sam, ponieważ tak często zmienia swe kostiumy”. Do którego faktu z życia tego słynnego polityka król Francji zrobił aluzję? Możliwe odpowiedzi: 1. Pochodził ze szlacheckiego rodu i uwielbiał zmieniać stroje; miał skłonność do zbytku., 2. W początkach swojej kariery Talleyrand był duchownym Kościoła rzymskokatolickiego, ale w czasie rewolucji francuskiej, w 1791 roku, porzucił stan kapłański i zajął się karierą polityczną i dyplomatyczną., 3. Umiał zrobić karierę w każdym kolejnym systemie politycznym: za rządów Napoleona Bonaparte kierował polityką zagraniczną Francji; po jego klęsce w wojnie z Rosją przeszedł do opozycji wobec Cesarza Francuzów i w 1814 roku został doradcą Ludwika XVIII, a następnie premierem Francji.
21
Ćwiczenie 4
R1GM3GCRIhd4c
W którym roku Klemens von Metternich został ministrem spraw zagranicznych Austrii?
21
Ćwiczenie 5
RSaCJ2qLfgU6T
Wymień pięciu uczestników kongresu wiedeńskiego.
21
Ćwiczenie 6
RP1Mq7NQXg3ra
Które z państw wchodziło w skład Komitetu Czterech i miało decydujący głos w toku obrad kongresu?
31
Ćwiczenie 7
R1Y7ZiKbC8e1u
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem lekcji.
RJ232SQKVZHf7
Uzupełnienie informacji Jean Baptiste Bernadotte (marszałek napoleoński) został adoptowany przez króla Szwecji Karola XIII i wyznaczony na następcę tronu w 1810 roku. Po śmierci króla wstąpił na tron szwedzki jako Karol XIV Jan. Wobec choroby Karola XIII już w 1811 przejął faktyczne rządy w państwie i kierował polityką Szwecji w końcowym okresie wojen napoleońskich oraz podczas kongresu wiedeńskiego.
31
Ćwiczenie 8
R1baKCoXvWMO1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R1DEKd8R6v7iS
Wybierz termin ze słownika i podaj jego znaczenie.