Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Ćwiczenie 1

Dany jest wykres funkcji f.

RBhpmULInf3mh
RYntZa6rkghHI
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Ćwiczenie 2

Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji oraz zaznaczono punkty AB, które należą do tego wykresu.

RhEUnneCoTgbg
R1dQXGsNJmxOY
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Ćwiczenie 3

Dany jest wykres funkcji f.

R3yxxLUAaRmYe
R1FYG1oqVPWjH
Wstaw w tekst odpowiednie liczby. Z wykresu funkcji odczytujemy:
x0={}
fx0={}
h={}
fx0+h={}
Zatem:
fx0+h-fx0h={}
Ćwiczenie 4

Na podstawie rysunku uzupełnij tekst odpowiednimi liczbami.

Rs6F4mJiPFhgL
R1Lv4WUSuw3zv
Jeżeli
Ćwiczenie 5
RDYkbgRL12hWS
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Ćwiczenie 6

Na rysunku przedstawiono wykresy funkcji fg.

R13wOI4MtW4J1
RWqWnh9NuiVJJ
Pogrupuj elementy, zgodnie z podanym opisem. grupa 1 Możliwe odpowiedzi: 1. element 1 grupy 1, 2. element 3 grupy 2, 3. element 2 grupy 2, 4. element 2 grupy 1, 5. element 3 grupy 1, 6. element 1 grupy 2 grupa 2 Możliwe odpowiedzi: 1. element 1 grupy 1, 2. element 3 grupy 2, 3. element 2 grupy 2, 4. element 2 grupy 1, 5. element 3 grupy 1, 6. element 1 grupy 2
Ćwiczenie 7

Prosta o równaniu y=-x jest sieczną do wykresu funkcji określonej wzorem fx=x2-2. Wyznacz wartość przyrostu h, dla którego dana prosta jest sieczną do wykres funkcji f.

Ćwiczenie 8

Wykaż, że jeśli zachodzi równość 3fx0+h-3fx0=3h, to sieczna AB do wykresu funkcji poprowadzona w punkcie x0,fx0 i zadanym przyroście h, gdy h0 jest nachylona do osi X pod kątem 30°.