Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1da7HeYhbsC51
Ćwiczenie 1
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Głównymi meteorologicznymi przyczynami powodzi są : Możliwe odpowiedzi: 1. długotrwałe opady deszczu;, 2. osuwiska na stoku;, 3. brak wałów przeciwpowodziowych, 4. gwałtowne topnienie śniegu;, 5. przestarzała infrastruktura hydrologiczna;
11
Ćwiczenie 2

Korzystając z poniższej mapy, wyjaśnij, dlaczego nie powinno się budować domów i osiedli przy samej rzece.

Korzystając z opisu mapy, wyjaśnij, dlaczego nie powinno się budować domów i osiedli przy samej rzece.

RbiiKh8AdOjxG
Zalane tereny Wrocławia podczas powodzi tysiąclecia w 1997 r.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RZd6mloubAnP6
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 3

Podaj nazwy dzielnic stolicy, które narażone są na zalanie wodami powodziowymi. Wyjaśnij, dlaczego tereny najbardziej narażone na zalanie w Warszawie stanowią tylko wąskie pasmo wzdłuż Wisły.

RC7XvqP5MkFgP
Obszary zagrożenia powodziowego w Warszawie
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RZd6mloubAnP6
(Uzupełnij).
R1silqUfYwbU61
Ćwiczenie 4
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1euEpq4sM8WC2
Ćwiczenie 5
Połącz miejsca wystąpienia katastrofalnej powodzi z przyczyną jej wystąpienia. Bangladesz Możliwe odpowiedzi: 1. wyjątkowo ulewne deszcze monsunowe, 2. potężny cyklon wpychający na ląd wysokie fale, 3. fala tsunami, 4. ulewne, długotrwałe deszcze Francja Możliwe odpowiedzi: 1. wyjątkowo ulewne deszcze monsunowe, 2. potężny cyklon wpychający na ląd wysokie fale, 3. fala tsunami, 4. ulewne, długotrwałe deszcze Indie, Nepal Możliwe odpowiedzi: 1. wyjątkowo ulewne deszcze monsunowe, 2. potężny cyklon wpychający na ląd wysokie fale, 3. fala tsunami, 4. ulewne, długotrwałe deszcze Papua-Nowa Gwinea Możliwe odpowiedzi: 1. wyjątkowo ulewne deszcze monsunowe, 2. potężny cyklon wpychający na ląd wysokie fale, 3. fala tsunami, 4. ulewne, długotrwałe deszcze
R1HHuuIvom3m52
Ćwiczenie 6
Korzystając m.in. z podanego tekstu podaj skutki powodzi umieszczając je w odpowiednim miejscu tabeli. „Bardzo niepokojące informacje docierają do nas z południowej i wschodniej Azji, gdzie szaleją niszczycielskie w skutkach i zarazem zabójcze powodzie wywołane przez wyjątkowo intensywne opady deszczu. W Chinach, Indiach i Japonii kataklizm dotknął już kilkanaście milionów ludzi. W Indiach z wielką wodą walczy już 1,5 miliona ludzi. Najwięcej szkód żywioł poczynił w północno-wschodnim stanie Asam. Zginęły 33 osoby. Zniszczone są domy, budynki użyteczności publicznej, drogi i mosty, a 17 zapór wodnych uległo przerwaniu. W Japonii w prefekturze Kumamoto w ciągu jednej doby spadło ponad 400 litrów deszczu na metr kwadratowy ziemi, czyli 4-krotnie więcej niż potrzeba, aby wywołać katastrofalną powódź błyskawiczną. Przez powodzią uciekło blisko 300 tysięcy osób. Niestety, zginęło ponad 50 osób. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Chinach, gdzie powódź dotknęła już 12 milionów mieszkańców. Na rzece Jangcy, jednej z największych rzek w Chinach, nad brzegami której mieszka blisko pół miliarda ludzi, uszkodzeniem grozi Tama Trzech Przełomów, największa zapora wodna na świecie. Gdyby zapora runęła, rzeką popłynęłoby istne tsunami, które zniszczyłoby wszystkie miejscowości położone nad jej brzegami. Fala osiągnęłaby nawet 25 metrów, czyli wysokość 10-piętrowego wieżowca. W zagrożeniu znalazłoby się życie blisko pół miliarda ludzi.” Skutki dla środowiska przyrodniczego Możliwe odpowiedzi: 1. osoby ranne i zaginione, 2. zniszczone domy, budynki użyteczności publicznej, drogi i mosty, zapory wodne, 3. zagrożenie dla zwierząt, 4. zanieczyszczenie środowiska, często skażonymi, wodami powodziowymi, 5. zalanie dużej części dolin rzecznych, 6. zmiana koryta rzeki i często wyglądu całej doliny (nasilona erozja), 7. śmierć ludzi, 8. przerwy w dostawie energii elektrycznej Skutki dla życia, zdrowia i gospodarki człowieka Możliwe odpowiedzi: 1. osoby ranne i zaginione, 2. zniszczone domy, budynki użyteczności publicznej, drogi i mosty, zapory wodne, 3. zagrożenie dla zwierząt, 4. zanieczyszczenie środowiska, często skażonymi, wodami powodziowymi, 5. zalanie dużej części dolin rzecznych, 6. zmiana koryta rzeki i często wyglądu całej doliny (nasilona erozja), 7. śmierć ludzi, 8. przerwy w dostawie energii elektrycznej
21
Ćwiczenie 7

Monitoring środowiska polega na prowadzeniu ciągłych lub okresowych pomiarów oraz obserwacji różnych elementów środowiska przyrodniczego. Na przykład w Polsce, w ramach ochrony przeciwpowodziowej, powstał radarowy system monitorowania zjawisk pogodowych. Podaj przykłady monitorowanych zjawisk pogodowych, które mogą niepokoić w kontekście zagrożenia powodziowego.

RZd6mloubAnP6
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Mapa przedstawia wybrane, największe katastrofy naturalne pod względem utraconych zasobów w latach 1997–2017. Przeanalizuj treść mapy i uzasadnij konieczność wprowadzenia (np. w Polsce) pakietu obowiązkowych polis pogodowych. Zaproponuj alternatywne działanie rządu w celu zwiększenia środków finansowych na odbudowę utraconych (np. w wyniku powodzi) zasobów.

Zapoznaj się z opisem mapy przedstawiającej wybrane, największe katastrofy naturalne pod względem utraconych zasobów w latach 1997–2017. Uzasadnij konieczność wprowadzenia (np. w Polsce) pakietu obowiązkowych polis pogodowych. Zaproponuj alternatywne działanie rządu w celu zwiększenia środków finansowych na odbudowę utraconych (np. w wyniku powodzi) zasobów.

R1PL0vx7FlWYO
Katastrofy naturalne pod względem utraconych zasobów w latach 1997–2017
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RZd6mloubAnP6
(Uzupełnij).