Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
RUUG8CeBie5nq
Ćwiczenie 1
Wybierz z poniższych symboli wielkości te, które pozwolą ci zapisać wzór na pierwszą prędkość kosmiczną Ziemi. Możliwe odpowiedzi: 1. G – stała grawitacji, 2. MZ – masa Ziemi, 3. RZ2 – kwadrat promienia Ziemi, 4. h – wysokość, 5. m – masa obiektu, 6. s – droga, 7. g – przyspieszenie ziemskie, 8. RZ – promień Ziemi
REA7m2gtjV1AU1
Ćwiczenie 2
Pierwsza prędkość kosmiczna to: Możliwe odpowiedzi: 1. najmniejsza prędkość, jaką należy nadać obiektowi względem przyciągającego go ciała niebieskiego, aby poruszał się on po zamkniętej orbicie., 2. prędkość, jaką należy nadać obiektowi, aby opuścił na zawsze dane ciało niebieskie, poruszając się dalej ruchem swobodnym., 3. prędkość początkowa, potrzebna obiektowi do opuszczenia Układu Słonecznego., 4. prędkość początkowa, potrzebna obiektowi do opuszczenia Galaktyki.
R1N9x59kH0eAg1
Ćwiczenie 3
Z porównania jakich sił można wyznaczyć wzór na pierwszą prędkość kosmiczną? Możliwe odpowiedzi: 1. siła dośrodkowa, 2. siła nacisku atmosfery, 3. siła oporu powietrza, 4. siła grawitacji, 5. siła tarcia atmosfery
R1915sgbjYBK51
Ćwiczenie 4
Dlaczego pierwsza prędkość kosmiczna jest wartością teoretyczną? Wybierz dwa podstawowe powody. Możliwe odpowiedzi: 1. pomija się masę obiektu,, 2. pomija się wysokość obiektu nad powierzchnią planety,, 3. pomija się opory ruchu w atmosferze,, 4. nie badano ruchu obiektów na orbitach okołoziemskich.
2
Ćwiczenie 5
R1X7taSGhLuYl
Ile razy pierwsza prędkość kosmiczna obliczona dla Słońca jest większa od pierwszej prędkości dla Ziemi? Masa Słońca wynosi M = 1,989 · 1030 kg, a promień R = 696340 km. Stała grawitacji G = 6,67 · 10-11 m3/(kg·s2), vZ = 7,91 km/s. Odpowiedź: Tu uzupełnij
2
Ćwiczenie 6
RgopQtU7V51He
Oblicz pierwszą prędkość kosmiczną dla Księżyca wiedząc, że jego masa wynosi M = 7,35 · 1022 kg, a jego promień R = 1737 km. Wynik podaj w m/s zaokrąglonych do całości. Odpowiedź: Tu uzupełnij m/s.
2
Ćwiczenie 7
RWGXywvVLik7Y
Oblicz, jaką prędkość należy nadać mrówce w układzie całkowicie izolowanym, chodzącej po gładkiej kuli o masie 70 kg i promieniu 60 cm, aby stała się satelitą tej kuli.
Przyjmij G = 6,67 · 10-11 m3/(kg·s2). Wynik podaj w metrach na sekundę zaokrąglonych do części setnych. W odpowiedzi wpisz liczbę główną i wykładnik liczby 10. Odpowiedź: Liczba główna: Tu uzupełnij, wykładnik: Tu uzupełnij.
2
Ćwiczenie 8
R1HDYWiQM5Q1G
Satelita porusza się w przestrzeni okołoziemskiej, więc nie możemy pominąć jego wysokości nad Ziemią. Należy uwzględnić wartość h w obliczeniach, czyli skorzystać ze wzoru na prędkość orbitalną. Odpowiedź: Tu uzupełnij km