1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
R1N8US2tqaS65
Przyjmijmy, że często korzystasz z tych samych dokumentów na telefonie i w komputerze. Który scenariusz backuou będzie dla ciebie odpowiedni? Możliwe odpowiedzi: 1. zapisujesz dane na dysku w chmurze i synchronizujesz je z telefonem i komputerem, 2. codziennie ręcznie kopiujesz dane z telefonu na komputer i odwrotnie, 3. zakupiłeś drogi serwer plików, na którym przechowujesz kopie zapasowe danych, 4. kopię danych przechowujesz tylko na osobnej partycji dysku twardego
1
Ćwiczenie 2
Rcm5X99vwb20N
Dlaczego dane z kopii zapasowej lepiej przechowywać na zewnętrznym dysku twardym, a nie na odrębnej partycji dysku zamontowanego w komputerze? Możliwe odpowiedzi: 1. dyski zewnętrzne są szybsze niż wewnętrzne dyski komputerów, 2. awaria dysku lokalnego powoduje, że tracimy dostęp do danych zapisanych na każdej partycji tego dysku, 3. dysk zewnętrzny nigdy nie ulegnie awarii, 4. dyski zewnętrzne są o wiele tańsze niż tradycyjne
1
Ćwiczenie 3

Skonfiguruj funkcję tworzenia kopii zapasowej plików użytkownika. Kopia powinna zawierać wyłącznie pliki zapisane na pulpicie i być wykonywana co dwie godziny.

2
Ćwiczenie 4
RSR52h8xvgWin
{duzepole@.
2
Ćwiczenie 5
R13tsXUeeCkOk
Uzupełnij zdanie: Za pomocą funkcji 1. kopia całego dysku i, 2. backup, 3. kopiowania, 4. kopia, 5. profilu w systemie Windows tworzona jest 1. kopia całego dysku i, 2. backup, 3. kopiowania, 4. kopia, 5. profilu plików użytkownika zapisanych w jego 1. kopia całego dysku i, 2. backup, 3. kopiowania, 4. kopia, 5. profilu
2
Ćwiczenie 6
RmjDdDRoGwpMX
Oprogramowanie EaseUS Todo Backup Free przeznaczone jest dla: Możliwe odpowiedzi: 1. użytkowników domowych, 2. małych firm, 3. dużych korporacji, 4. firm zajmujących się odzyskiwaniem danych
3
Ćwiczenie 7
R17vC81TCIM5J
Uzupełnij zdanie. Kopiowane są tylko te dane i pliki, które zostały utworzone lub zmienione od czasu wykonania ostatniej pełnej kopii: jest to charakterystyka 1. kopii różnicowej.
3
Ćwiczenie 8
RU1RlmYGMO7Vv
Które ze stwierdzeń jest nieprawdziwe? Możliwe odpowiedzi: 1. użytkownicy tracą dane tylko na skutek awarii sprzętu, 2. kopia zapasowa ważnych danych powinna być robiona regularnie, 3. istnieje wiele narzędzi ułatwiających tworzenie kopii zapasowych, 4. dyski twarde renomowanych firm zawsze działają poprawnie przez co najmniej 10 lat, 5. użytkownik domowy nigdy nie powinien korzystać z możliwości tworzenia kopii zapasowych na serwerach plikowych, 6. skopiowanie danych na dysk zewnętrzny to całkowita gwarancja ich bezpieczeństwa, 7. w chmurze oferowanych jest wiele usług i narzędzi do tworzenia kopii zapasowych