Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RDzMjcj01NY9g1
Ćwiczenie 1
RgQ988YI7nlTv1
Ćwiczenie 2
R1e0Uk9yiS2LJ2
Ćwiczenie 3
Dostępne opcje do wyboru: nr+a1-r, a1-r, a1+n-1·r, rx+b, r. Polecenie: Uzupełnij zdania, przeciągając odpowiednie wyrażenia. Dany jest ciąg arytmetyczny an określony wzorem an= luka do uzupełnienia .
Przekształcając wzór ciągu, otrzymujemy an= luka do uzupełnienia .
Wynika z tego, że punkty należące do wykresu ciągu, leżą na wykresie funkcji liniowej y= luka do uzupełnienia , gdzie b= luka do uzupełnienia . Różnica ciągu równa luka do uzupełnienia jest współczynnikiem kierunkowym prostej, na której leży wykres ciągu.
RDu2XUBmAP1BH2
Ćwiczenie 4
Przeciągnij w odpowiednie miejsca wzór każdego z ciągów. Ciągi arytmetyczne Możliwe odpowiedzi: 1. cn=7+n, 2. kn=n-1n+1-n+2n-2, 3. dn=10-5n3, 4. an=-9, 5. wn=n-1n+2, 6. bn=n3 Ciągi, które nie są arytmetyczne Możliwe odpowiedzi: 1. cn=7+n, 2. kn=n-1n+1-n+2n-2, 3. dn=10-5n3, 4. an=-9, 5. wn=n-1n+2, 6. bn=n3
RgNsZtNuwp6VL2
Ćwiczenie 5
Uzupełnij zdanie, wpisując odpowiednią liczbę. Liczby 3x+2, x2+1, 7x w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny, zatem x= Tu uzupełnij.
R18zElaKOvuTl2
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Niech anbn będą ciągami arytmetycznymi o różnicach odpowiednio rR.
Zaznacz, które stwierdzenie jest prawdziwe, a które fałszywe.. Ciąg cn=2an+bn jest ciągiem arytmetycznym.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ciąg dn=an·bn jest ciągiem arytmetycznym.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ciąg kn=bnan jest ciągiem arytmetycznym.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ciąg tn=bn-6 jest ciągiem arytmetycznym.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
3
Ćwiczenie 7

Na rysunku przedstawiono kilka początkowych wyrazów pewnego ciągu. Wykaż, że jest to ciąg arytmetyczny.

R1J0RF8rwMGQj
3
Ćwiczenie 8

Kolejne figury tworzone są według pewnej reguły. Odkryj tę regułę i narysuj jeszcze kilka takich figur.

R1Hx9PEouhWs8

Liczby kwadratów, z których zbudowane są kolejne figury są wyrazami pewnego ciągu. Określ wzór ogólny tego ciągu, udowodnij, że jest to ciąg arytmetyczny i znajdź różnicę tego ciągu.