Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
RXEYGQdJkWMci1
Ćwiczenie 1
Po połączeniu półprzewodników typu pn następuje samorzutny przepływ ładunku przez złącze. Przyczyną tego przepływ: Możliwe odpowiedzi: 1. przyciąganie elektryczne pomiędzy ładunkami przeciwnego znaku, 2. różnica w koncentracji nośników po obu stronach złącza, 3. napięcie elektryczne powstające między obszarami pn
RwQS8cbCULR6K1
Ćwiczenie 2
Która z podanych informacji nie jest prawdziwa: Możliwe odpowiedzi: 1. W półprzewodnikach samoistnych ilość dziur i elektronów swobodnych jest jednakowa., 2. Domieszkowanie półprzewodnika zwiększa ilość nośników prądu jednego rodzaju., 3. Domieszkowanie półprzewodnika zwiększa jednocześnie liczby elektronów i dziur., 4. Dziury są nośnikami ładunku elektrycznego dodatniego, a elektrony ujemnego.
11
Ćwiczenie 3

W którym obwodzie żarówka będzie się świecić? Uzasadnij wybór.

RJNUEkmea83dP
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
R1XD3YW43nq7e
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
uzupełnij treść
2
Ćwiczenie 4
R81YmfDeMBNH8
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
RugmP2tBbn32y
Napięcie na źródle prądu wynosi 1V, natężenie prądu płynącego w obwodzie I= 100mA. Charakterystyka diody przedstawia powyższy wykres. Znając prawo Ohma: U=IR gdzie U - napięcie na oporniku, I -n atężenie prądu płynącego przez opornik a R wartość oporu opornika, oszacuj wartość oporu R. R ≈ Tu uzupełnij Ω
R1esUXyMVMXXQ
Ćwiczenie 4
Wybierz odpowiedź poprawną: Jeżeli przez diodę półprzewodnikową płynie prąd elektryczny o natężeniu stu miliamperów pod wpływem przyłożonego napięci równego jeden wolt, to opór diody jest w tych warunkach równy: Możliwe odpowiedzi: 1. jeden ohm, 2. pięć ohmów, 3. dziesięć ohmów, 4. sto ohmów
1
Ćwiczenie 5
R6fxaHQMLZgpC
Wykres przedstawia charakterystyki diod krzemowej i germanowej w kierunku przewodzenia.
Na podstawie wykresów możemy stwierdzić, że bariera napięcia powstająca w wyniku dyfuzji nośników między obszarem typu n i p w diodzie germanowej i krzemowej wynoszą w przybliżeniu odpowiednio około:
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.
R95PEpRwEkqzV
Ćwiczenie 5
Zaznacz odpowiedź poprawną: Korzystając z wiedzy, że bariera napięcia powstająca w wyniku dyfuzji nośników między obszarami typu, mała litera p i mała litera n, w diodzie germanowej wynosi trzydzieści pięć setnych wolta a w diodzie krzemowej sześćdziesiąt pięć setnych wolta, możemy wywnioskować, że: Możliwe odpowiedzi: 1. Nagły wzrost natężenia prądu płynącego przez diodę germanową nastąpi dla mniejszych napięć niż dla diody krzemowej., 2. Nagły wzrost natężenia prądu płynącego przez diodę germanową nastąpi dla większych napięć niż dla diody krzemowej., 3. Nagły wzrost natężenia prądu płynącego przez diodę germanową nastąpi dla takich samych napięć, jak dla diody krzemowej.
2
Ćwiczenie 6
RCk0to1M4aBIv
Bariera napięcia na złączu p-n wynosi około 0,6V. Wiedząc że średnia energia kinetyczna ruchów termicznych elektronów swobodnych opisywana jest wzorem E=3kBT/2, gdzie kB = 1,38·10 -23 J/K to stała Boltzmana, a T to temperatura w skali Kelvina. Oblicz ile razy energia ruchów termicznych elektronów w temperaturze pokojowej T=293K= 20°C, jest mniejsza od energii potrzebnej do przeskoczenia bariery. Związek zmiany energii elektrycznej ładunku i napięcia elektrycznego opisuje wzór ΔE=qU, Ładunek elektronu q=1,6·10-19C. Energia kinetyczna jest około Tu uzupełnij razy mniejsza niż energia potrzebna na pokonanie bariery.
2
Ćwiczenie 7
R1aoJU6y5hSVz
Oblicz, w jakiej temperaturze średnia energia kinetyczna ruchów termicznych elektronów jest równa energii potrzebnej do przeskoczenia bariery na złączu p-n w diodzie krzemowej. Odpowiedź: Tu uzupełnij K
RpVZh0oMch40I1
Ćwiczenie 8
Możliwe odpowiedzi: 1. Prąd nie popłynie., 2. Popłynie prąd o bardzo małym natężeniu - około mikroampera niezależnie od wartości przyłożonego napięcia., 3. Popłynie prąd o małym natężeniu, ale tylko do pewnej wartości napięcia, po przekroczeniu którego natężenie prądu gwałtownie wzrośnie., 4. Nie będzie płynąć prąd, aż do przekroczenia pewnej wartości napięcia, nazywanej napięciem przebicia.