Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RGlAIrNdwff6T1
Ćwiczenie 1
Czy Hegel był kontynuatorem jednego z nurtów filozofii? Jeśli tak, to jakiego? Możliwe odpowiedzi: 1. Filozofia Hegla jest kontynuacją analitycznej filozofii europejskiej., 2. Hegel nie kontynuował żadnego nurtu w filozofii., 3. Filozofia Hegla jest kontynuacją idealistycznej filozofii niemieckiej.
R21CgwIWtRauT1
Ćwiczenie 2
Oznacz kolorem zielonym koncepcje filozoficzne, którymi zajmował się Hegel. teoria dialektycznej koncepcji bytu idealizm obiektywny, logiczny i ewolucyjny dzieje jako droga Ducha ku wolności rozumność historii religia i sztuka jako formy poznawania absolutu
1
Ćwiczenie 2
RGG74aoHtAnks
Wybierz koncepcje filozoficzne, którymi zajmował się Hegel. Możliwe odpowiedzi: 1. teoria dialektycznej koncepcji bytu, 2. idealizm obiektywny, psychologiczny i biologiczny, 3. dzieje Ducha jako droga ku idealizmowi, 4. rozumność historii, 5. religia i sztuka jako formy poznawania absolutu
RikPdYSix980F1
Ćwiczenie 3
W jaki sposób rozwija się dialektyka Hegla? Oznacz właściwe twierdzenia. Hegel określił przeciwieństwo jako przejście w to, co innedopełnianie się.
Nowy etap jest efektem powrotu ideipojawiania się nowych idei.
Sensowność powstałej idei podmiot rozpoznaje w jej odniesieniu do świataw odniesieniu do Absolutu.
Świat Hegel postrzega jako dynamiczną i autonomiczną całośćjedność.
R1byA2hffIeHP1
Ćwiczenie 4
Które z idei heglizmu przejął marksizm? Możliwe odpowiedzi: 1. metodę dialektyczną, 2. świat ducha, 3. teorię strukturalizmu, 4. pojęcie alienacji
R1J0kvtWODDNi21
Ćwiczenie 5
Hegel pozostawił po sobie szkołę, z której wyodrębniły się dwa odłamy. Dopasuj do poszczególnych szkół rozwijane tam doktryny. prawica heglowska Możliwe odpowiedzi: 1. krytyka tradycji teologicznej, 2. uzgadnianie koncepcji teologicznych Hegla z doktryną chrześcijaństwa, 3. rozwijanie panteistycznego aspektu doktryny Hegla, 4. akceptacja aktualnego porządku polityczno-prawnego, 5. krytyka aktualnego porządku politycznego lewica heglowska (młodohegliści) Możliwe odpowiedzi: 1. krytyka tradycji teologicznej, 2. uzgadnianie koncepcji teologicznych Hegla z doktryną chrześcijaństwa, 3. rozwijanie panteistycznego aspektu doktryny Hegla, 4. akceptacja aktualnego porządku polityczno-prawnego, 5. krytyka aktualnego porządku politycznego
R1ML7mOaHvk1w21
Ćwiczenie 6
W jaki sposób poszczególni pisarze polscy nawiązywali do filozofi Hegla? Adam Mickiewicz Możliwe odpowiedzi: 1. heglowska koncepcji tragizmu, 2. wizja realizowania się ostatecznego celu historii, 3. idea zbawienia całej ludzkości przez cierpienie narodu polskiego, 4. polemika z Heglem; „ukąszenie heglowskie”, 5. nawiązanie do romantyzmu, 6. historiozofia przyszłego zbawienia ludzkości poprzez piękna pracę Juliusz Słowacki Możliwe odpowiedzi: 1. heglowska koncepcji tragizmu, 2. wizja realizowania się ostatecznego celu historii, 3. idea zbawienia całej ludzkości przez cierpienie narodu polskiego, 4. polemika z Heglem; „ukąszenie heglowskie”, 5. nawiązanie do romantyzmu, 6. historiozofia przyszłego zbawienia ludzkości poprzez piękna pracę Zygmunt Krasiński Możliwe odpowiedzi: 1. heglowska koncepcji tragizmu, 2. wizja realizowania się ostatecznego celu historii, 3. idea zbawienia całej ludzkości przez cierpienie narodu polskiego, 4. polemika z Heglem; „ukąszenie heglowskie”, 5. nawiązanie do romantyzmu, 6. historiozofia przyszłego zbawienia ludzkości poprzez piękna pracę Cyprian Norwid Możliwe odpowiedzi: 1. heglowska koncepcji tragizmu, 2. wizja realizowania się ostatecznego celu historii, 3. idea zbawienia całej ludzkości przez cierpienie narodu polskiego, 4. polemika z Heglem; „ukąszenie heglowskie”, 5. nawiązanie do romantyzmu, 6. historiozofia przyszłego zbawienia ludzkości poprzez piękna pracę Stanisław Wyspiański Możliwe odpowiedzi: 1. heglowska koncepcji tragizmu, 2. wizja realizowania się ostatecznego celu historii, 3. idea zbawienia całej ludzkości przez cierpienie narodu polskiego, 4. polemika z Heglem; „ukąszenie heglowskie”, 5. nawiązanie do romantyzmu, 6. historiozofia przyszłego zbawienia ludzkości poprzez piękna pracę Czesława Miłosza Możliwe odpowiedzi: 1. heglowska koncepcji tragizmu, 2. wizja realizowania się ostatecznego celu historii, 3. idea zbawienia całej ludzkości przez cierpienie narodu polskiego, 4. polemika z Heglem; „ukąszenie heglowskie”, 5. nawiązanie do romantyzmu, 6. historiozofia przyszłego zbawienia ludzkości poprzez piękna pracę
31
Ćwiczenie 7

W jaki sposób trójkąt Sierpińskiego przedstawia system Hegla?

ROLx8wyjkBreL
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Napisz esej na temat: „Miejsce człowieka w systemie filozoficznym Hegla”.

R19rcUJmzl1od
(Uzupełnij).