Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Wysłuchaj audiobooka. Zastanów się, do jakich motywów pochodzących z filozofii Hegla nawiązuje wiersz Miłosza? Zapoznaj się z poematem Traktat poetycki tego poety i spróbuj rozstrzygnąć, czy Miłosz przywołuje poglądy Hegla akceptująco, czy polemicznie?

Zapoznaj się z treścią audiobooka. Zastanów się, do jakich motywów pochodzących z filozofii Hegla nawiązuje wiersz Miłosza? Zapoznaj się z poematem Traktat poetycki tego poety i spróbuj rozstrzygnąć, czy Miłosz przywołuje poglądy Hegla akceptująco, czy polemicznie?

R5C9AtNGpupsS
(Uzupełnij).
RezUAZEvK1tNJ
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Duchy dziejów.
Źródło: Czesław Miłosz, III. Duch Dziejów, [w:] Czesław Miłosz, Traktat poetycki, Instytut Literacki, Paryż 1957.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Wysłuchaj audiobooka. Rozważ konflikt bohaterów Nie‑Boskiej komedii Krasińskiego, Hrabiego Henryka i Pankracego, w kontekście tezy Hegla o „chytrości rozumu”.

Zapoznaj się treścią audiobooka. Rozważ konflikt bohaterów Nie‑Boskiej komedii Krasińskiego, Hrabiego Henryka i Pankracego, w kontekście tezy Hegla o „chytrości rozumu”.

R1KK9nehLSAXE
(Uzupełnij).
R1bcWlRRn9C05
Nagranie dźwiękowe lekcji pod tytułem Maria Janion. Krasiński a Hegel.
Źródło: Maria Janion, Krasiński a Hegel, Państwowe Wydaw. Naukowe, 1965.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 3

Postaraj się odnaleźć zarówno w świecie natury, jak i w świecie kultury przykłady przemian dialektycznych.

RqBnMKwTGMUK2
(Uzupełnij).