Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R12n3jTRxCF8P1
Ćwiczenie 1
Przyporządkuj pojęcia i zjawiska do podanych kategorii. asymilacja Możliwe odpowiedzi: 1. zmiana tożsamości imigrantów, 2. monizm kulturowy, 3. kulturowy tygiel, 4. odrębność grup mniejszościowych, 5. „sałatka owocowa”, 6. pluralizm kulturowy wielokulturowość Możliwe odpowiedzi: 1. zmiana tożsamości imigrantów, 2. monizm kulturowy, 3. kulturowy tygiel, 4. odrębność grup mniejszościowych, 5. „sałatka owocowa”, 6. pluralizm kulturowy

Materiały źródłowe do ćwiczeń 2–4.

Źródło I

1
Wystąpienie Angeli Merkel (fragmenty)

(…) jesteśmy krajem, który na początku lat sześćdziesiątych sprowadził pracowników tymczasowych (Gastarbeiter) do Niemiec. Zamieszkali z nami na stałe, choć przez pewien czas okłamywaliśmy się, że nie, że w pewnym momencie odjadą. Tak się jednak nie stało. Zawsze mówiło się – przyjmijmy u siebie postawę multikulti i żyjmy szczęśliwie obok siebie. Jednak ta koncepcja zawiodła i to całkowicie…

cytat4 Źródło: Wystąpienie Angeli Merkel (fragmenty), tłum. Mariusz Gaj, Lipsk 2010.

Źródło II

1
Angela Merkel: Multikulti to bajki. Niemcy będą ograniczać napływ uchodźców

Multikulturalizm doprowadził do powstania równoległych społeczeństw i z tego powodu pozostaje bajką albo, jak kto woli, kłamstwem. (…) Przybysze muszą przyjąć niemieckie wartości i kulturę, a także respektować krajowe prawa.

cytat3 Źródło: Angela Merkel: Multikulti to bajki. Niemcy będą ograniczać napływ uchodźców, 16.12.2015 r., dostępny w internecie: wprost.pl [dostęp 15.05.2020 r.].
Rd28EU4IrH5js1
Ćwiczenie 2
Wskaż, jakie były oczekiwania wobec prowadzonej polityki wielokulturowości, które się nie sprawdziły. Możliwe odpowiedzi: 1. uzupełnienie niedoborów na niemieckim rynku pracy, 2. powrót pracowników (imigrantów) po zakończeniu kontraktu, 3. stworzenie spójnego wielokulturowego społeczeństwa, 4. asymilacja mniejszości
R1J6W2etAPUsk1
Ćwiczenie 3
Wskaż, o której nacji mieszkającej w Niemczech mówi kanclerz Niemiec w swoim wystąpieniu. Możliwe odpowiedzi: 1. Turkach, 2. Duńczykach, 3. Polakach, 4. Rumunach
RVCiNgylWoKYf2
Ćwiczenie 4
Rozstrzygnij, o jakie minimalne wymagania wobec imigrantów postuluje Angela Merkel w swoich przemówieniach. Możliwe odpowiedzi: 1. Znajomość języka niemieckiego niezbędna do zrozumienia przepisów prawa., 2. Zmiana nawyków kulturowych niezgodnych z niemieckim prawem (np. wielożeństwo)., 3. Zmiana wyznawanej religii na chrześcijaństwo., 4. Przyjęcie niemieckiej kultury.
2
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tabelą i wykonaj zadanie.

Państwo

Liczba imigrantów przybyłych w roku 2017

Austria

111 801

Belgia

126 703

Bułgaria

25 597

Chorwacja

15 553 

Cypr

21 306

Czechy

51 847

Dania

68 579

Estonia

17 616

Finlandia

31 797

Francja

369 964

Grecja

112 247

Hiszpania

532 132

Holandia

189 646

Irlandia

78 499

Litwa

20 368

Luksemburg

24 379

Łotwa

9916

Malta

21 676

Niemcy

917 109

Polska

209 353

Portugalia

36 639

Rumunia

177 435

Słowacja

7188

Słowenia

18 808

Szwecja

144 489

Węgry

68 070

Włochy

343 440

Wielka Brytania

644 209

Źródło: Eurostat, Immigration, ec.europa.eu 17.08.2018 [online, dostęp: 15.05.2020].

R13yrDcWgKXYT
Ułóż pięć najludniejszych krajów Unii Europejskiej w kolejności od tego, do którego w 2017 roku przybyło najwięcej imigrantów, do tego, do którego przybyło najmniej. Elementy do uszeregowania: 1. Francja, 2. Wielka Brytania, 3. Niemcy, 4. Włochy, 5. Hiszpania
2
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tabelą prezentującą liczbę wydanych w Polsce zezwoleń na pracę dla cudzoziemców (głównie obywateli Ukrainy) w ostatnich latach. Wykonaj zadanie.

Rok

Liczba wydanych zezwoleń

2008

18 022

2009

29 392

2010

36 622

2011

40 808

2012

39 144

2013

35 843

2014

40 038

2015

65 786

2016

127 394

2017

235 626

2018

328 800

Źródło: GUS, stat.gov.pl [online, dostęp: 22.06.2020].

RFM7byhYiUUa0
Wskaż, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. W latach 2010–2014 liczba wydawanych zezwoleń była względnie stabilna. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W roku 2018 wydano więcej pozwoleń na pracę dla cudzoziemców niż łącznie w latach 2008–2014. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Liczba wydawanych pozwoleń od 10 lat co roku wzrasta. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz

Materiał źródłowy do ćwiczeń 7 i 8.

R12bPkLSeS9hY1
Mapa, Wskaźniki zatrudnienia w wybranych krajach (2018 r.). na której zaznaczone są:
 • [bold] Polska [/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 72 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 72 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 78 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 77
 • [bold] Portugalia [/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 75 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 75 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 84 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 76
 • [bold] Francja [/] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 71 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 73 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 72 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 58
 • [bold] Hiszpania [/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 67 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 68 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 68 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 63
 • [bold] Wielka Brytania [/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 79 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 79 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 86 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 71
 • [bold] Irlandia [/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 74 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 74 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 77 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 68
 • [bold] Holandia [/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 79 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 82 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 77 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 62
 • [bold] Belgia [/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 70 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 72 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 71 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 54
 • [bold]Grecja[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 60 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 60 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 55 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 54
 • [bold]Niemcy[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 80 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 82 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 80 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 66
 • [bold]Islandia[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 87 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 87 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 88 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 81
 • [bold]Szwajcaria[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 83 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 85 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 84 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 70
 • [bold]Włochy[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 63 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 63 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 64 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 63
 • [bold]Austria[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 76 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 78 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 76 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 65
 • [bold]Chorwacja[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 65 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 66 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 74 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 61
 • [bold]Czechy[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 80 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 80 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 79 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 84
 • [bold]Słowacja[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 72 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 72 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 72 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 81
 • [bold]Słowenia[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 76 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 78 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 74 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 68
 • [bold]Węgry[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 74 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 74 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 76 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 68
 • [bold]Bośnia i Hercegowina[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 60 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 60 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 68 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 62
 • [bold]Serbia[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 63 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 63 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 65 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 60
 • [bold]Czarnogóra[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 60 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 60 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 68 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 62
 • [bold]Albania[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 60 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 60 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 68 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 62
 • [bold]Kosowo[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 60 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 60 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 68 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 62
 • [bold]Macedonia Północna[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 56 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 56 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 56 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 44
 • [bold]Bułgaria[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 72 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 72 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: brak danych Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 67
 • [bold]Turcja[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 56 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 56 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 55 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 44
 • [bold]Litwa[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 78 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 78 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 75 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 72
 • [bold]Łotwa[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 77 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 78 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 60 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 71
 • [bold]Estonia[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 80 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 81 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 72 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 71
 • [bold]Rumunia[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 70 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 70 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: brak danych Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 78
 • [bold]Norwegia[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 79 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 81 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 84 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 65
 • [bold]Finlandia[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 76 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 77 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 75 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 60
 • [bold]Szwecja[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 83 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 87 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 83 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 66
 • [bold]Dania[/b] Całkowity wskaźnik zatrudnienia: 78 Wskaźnik zatrudnienia wśród autochtonów: 80 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów z Unii Europejskiej: 77 Wskaźnik zatrudnienia wśród imigrantów spoza Unii Europejskiej: 63
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
3
Ćwiczenie 7
RwTfYTZ1wC0U1
Wskaż kraje, w których imigranci z Unii Europejskiej pracują rzadziej niż autochtoni. Kraje, w których imigranci z Unii Europejskiej pracują rzadziej niż autochtoni: Możliwe odpowiedzi: 1. Francja, 2. Finlandia, 3. Szwecja, 4. Litwa, 5. Wielka Brytania, 6. Łotwa, 7. Estonia, 8. Polska, 9. Hiszpania, 10. Portugalia Pozostałe: Możliwe odpowiedzi: 1. Francja, 2. Finlandia, 3. Szwecja, 4. Litwa, 5. Wielka Brytania, 6. Łotwa, 7. Estonia, 8. Polska, 9. Hiszpania, 10. Portugalia
RvYNdgOR2z9T63
Ćwiczenie 8
Na podstawie informacji z mapy zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. W większości krajów imigranci z Unii Europejskiej pracują rzadziej niż autochtoni. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W Polsce imigranci spoza Unii Europejskiej pracują częściej niż autochtoni. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W krajach Europy Zachodniej imigranci spoza Unii Europejskiej pracują rzadziej niż imigranci urodzeni na terenie Unii. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida