Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1SnmgVO1LI2b1
Ćwiczenie 1
Przyporządkuj filozofom odpowiednie koncepcje wolności. Augustyn Aureliusz Możliwe odpowiedzi: 1. wolna wola, 2. uświadomiona konieczność, 3. skazanie na wolność, 4. wolność negatywna John Locke Możliwe odpowiedzi: 1. wolna wola, 2. uświadomiona konieczność, 3. skazanie na wolność, 4. wolność negatywna Karol Marks Możliwe odpowiedzi: 1. wolna wola, 2. uświadomiona konieczność, 3. skazanie na wolność, 4. wolność negatywna Jean-Paul Sartre Możliwe odpowiedzi: 1. wolna wola, 2. uświadomiona konieczność, 3. skazanie na wolność, 4. wolność negatywna
R14rSrkAdMuxe1
Ćwiczenie 2
Wolność jako wybór dobra to określenie charakterystyczne dla... Możliwe odpowiedzi: 1. chrześcijańskiej koncepcji wolności., 2. liberalnej koncepcji wolności., 3. marksistowskiej koncepcji wolności., 4. egzystencjalistycznej koncepcji wolności.
R1C0BnyiTA4Ei1
Ćwiczenie 3
Uzupełnij pojęcia wspólne dla podanych niżej par kierunków filozoficznych. chrześcijaństwo – personalizm: 1. absolutyzm, 2. świadomość, 3. indywidualność, 4. samorealizacja, 5. obojętność, 6. miłość
liberalizm – egzystencjalizm: 1. absolutyzm, 2. świadomość, 3. indywidualność, 4. samorealizacja, 5. obojętność, 6. miłość
egzystencjalizm – marksizm: 1. absolutyzm, 2. świadomość, 3. indywidualność, 4. samorealizacja, 5. obojętność, 6. miłość
RLDwBWo82yLNp1
Ćwiczenie 4
Przyporządkuj podanym niżej kierunkom filozoficznym najważniejsze konsekwencje ludzkiej wolności. chrześcijaństwo Możliwe odpowiedzi: 1. dobro, 2. konieczność, 3. odpowiedzialność, 4. wybór, 5. miłość liberalizm Możliwe odpowiedzi: 1. dobro, 2. konieczność, 3. odpowiedzialność, 4. wybór, 5. miłość marksizm Możliwe odpowiedzi: 1. dobro, 2. konieczność, 3. odpowiedzialność, 4. wybór, 5. miłość egzystencjalizm Możliwe odpowiedzi: 1. dobro, 2. konieczność, 3. odpowiedzialność, 4. wybór, 5. miłość personalizm Możliwe odpowiedzi: 1. dobro, 2. konieczność, 3. odpowiedzialność, 4. wybór, 5. miłość
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj zadanie.

Emmanuel Mounier Wprowadzenie do personalizmów

Inne osoby nie ograniczają jej [osoby], one pozwalają jej być i wzrastać. Osoba istnieje, tylko zwracając się ku drugiemu człowiekowi, tylko przez drugiego człowieka może siebie poznać, tylko w drugim człowieku może siebie odnaleźć.

cytat 9 Źródło: Emmanuel Mounier, Wprowadzenie do personalizmów.
RTdpskbhP1qEX
Określ, na czym polega ludzka wolność w ujęciu personalistycznym na podstawie powyższego fragmentu tekstu Mouniera. (Uzupełnij).
RlkYO6FmOylPY2
Ćwiczenie 6
Wskaż, które elementy różnią personalistyczną od egzystencjalistycznej koncepcji wolności... Możliwe odpowiedzi: 1. stosunek do innych., 2. stosunek do własnego rozwoju., 3. stosunek do własnych potrzeb., 4. stosunek do transcendencji.
R7u9Jm45s6juJ31
Ćwiczenie 7
Przyporządkuj personalistycznej i liberalnej koncepcji wolności charakterystyczne dla nich elementy. Personalistyczna koncepcja wolności Możliwe odpowiedzi: 1. Osobowy charakter, 2. Współpraca z innymi, 3. Indywidualistyczny charakter, 4. Nakierowanie na obiektywne dobro, 5. Nakierowanie na subiektywne dobro, 6. Rywalizacja z innymi Liberalna koncepcja wolności Możliwe odpowiedzi: 1. Osobowy charakter, 2. Współpraca z innymi, 3. Indywidualistyczny charakter, 4. Nakierowanie na obiektywne dobro, 5. Nakierowanie na subiektywne dobro, 6. Rywalizacja z innymi
31
Ćwiczenie 8
RKdCSRJaiWPYz
Na czym według ciebie polega wartość personalistycznej koncepcji wolności? (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida