Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Zapoznaj się z opisem mapy myśli i porównaj personalistyczną koncepcję wolności z innymi jej ujęciami.
Zapoznaj się z opisem mapy myśli i porównaj personalistyczną koncepcję wolności z innymi jej ujęciami.
RVZrf79Awbtaa
(Uzupełnij).
RsoAghJ5Ordta1
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: Wolność
  • Elementy należące do kategorii Wolność
  • Nazwa kategorii: chrześcijańska koncepcja wolności
   • Elementy należące do kategorii chrześcijańska koncepcja wolności
   • Nazwa kategorii: wolna wola
   • Nazwa kategorii: wolność jako zdolność wyboru dobra
   • Nazwa kategorii: „kochaj i rób co chcesz" (A.Aureliusz)
   • Koniec elementów należących do kategorii chrześcijańska koncepcja wolności
  • Nazwa kategorii: personalistyczna koncepcja wolności
   • Elementy należące do kategorii personalistyczna koncepcja wolności
   • Nazwa kategorii: wolność osoby do autokreacji
   • Nazwa kategorii: wolność jako zdolność przekraczania siebie i współdziałania z innymi
   • Nazwa kategorii: wolność jako indywidualne doświadczenie osoby
   • Koniec elementów należących do kategorii personalistyczna koncepcja wolności
  • Nazwa kategorii: marksistowska koncepcja wolności
   • Elementy należące do kategorii marksistowska koncepcja wolności
   • Nazwa kategorii: „wolność jako uświadomiona konieczność"
   • Nazwa kategorii: wolność w świetle materialnym
   • Nazwa kategorii: wybór jako konieczność
   • Koniec elementów należących do kategorii marksistowska koncepcja wolności
  • Nazwa kategorii: liberalna koncepcja wolności
   • Elementy należące do kategorii liberalna koncepcja wolności
   • Nazwa kategorii: wolność jednostki do swobodnego działania
   • Nazwa kategorii: wolność negatywna - wolność od przymusu, zwłaszcza państwa
   • Nazwa kategorii: wolność słowa, przekonań, wyznania
   • Koniec elementów należących do kategorii liberalna koncepcja wolności
  • Nazwa kategorii: egzystencjalistyczna koncepcja wolności
   • Elementy należące do kategorii egzystencjalistyczna koncepcja wolności
   • Nazwa kategorii: absolutna wolność w świecie bez Boga
   • Nazwa kategorii: „człowiek skazany na wolność" (J.P.Sartre)
   • Nazwa kategorii: wolność wymaga odpowiedzialności za siebie, swój los i innych
   • Koniec elementów należących do kategorii egzystencjalistyczna koncepcja wolności
   Koniec elementów należących do kategorii Wolność
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Wybierz koncepcję wolności, którą uważasz za najtrafniejszą i uzasadnij swój wybór.

RVZrf79Awbtaa
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida