Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Uzupełnij tabelę, wybierając określenia spośród podanych niżej.

R1GAbIP8NMCXc
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1JyGhAcy72gi
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Rbp92xyahpE4O
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
1
Ćwiczenie 2

Poniższe zdjęcie przedstawia reakcję pewnej skały, którą polano kwasem solnym. Uzupełnij tekst, zaznaczając właściwe określenia.

Zapoznaj się z opisem zdjęcia przedstawiającego reakcję pewnej skały, którą polano kwasem solnym. Wybierz poprawne uzupełnienia zdań.

RIAmLaJ7A3Q2O
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
Rs0OHfhS5eGDl
Na powyższym zdjęciu przedstawiono piaskowiec/granit/wapień, który należy do skał osadowych okruchowych/osadowych organicznych/magmowych głębinowych. Głównym minerałem budującym tę skałę jest krzemionka/kalcyt/skaleń. W wyniku metamorfizmu, w warunkach wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury, skała ta ulega przekształceniu w marmur/gnejs/kwarcyt.
1
Ćwiczenie 3
R9PbWwj4j8ctw
W każdym wierszu podkreśl element, który nie spełnia kryterium przyporządkowania. A. margiel, anhydryt, kreda, węgiel brunatny B. gips, sól kamienna, #kwarcyt, anhydryt C. kwarcyt, #granit, marmur, gnejs D. granit, porfir kwarcowy, #bazalt, tenalit
RTGmDzJK5ZvJD
Wybierz, który z podanych elementów nie pasuje do pozostałych. Możliwe odpowiedzi: 1. granit marmur, gnejs, 2. kwarcyt, 3. marmur, 4. gnejs
21
Ćwiczenie 4

Na poniższej mapie zaznaczono wielkość stopnia geotermicznego na wybranych obszarach kuli ziemskiej (w m/°C). Sformułuj i wyjaśnij prawidłowość w rozmieszczeniu tych wartości.

Zapoznaj się z opisem mapy, na której zaznaczono wielkość stopnia geotermicznego na wybranych obszarach kuli ziemskiej (w m/°C). Sformułuj i wyjaśnij prawidłowość w rozmieszczeniu tych wartości.

RJ8wah5sMhnsb
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., oprac. na podstawie W. Mizerski, J .Żukowski (red.), Tablice geograficzne, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 2014, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1FGKbcVcwhX0
(Uzupełnij).
RybddqIquWBa42
Ćwiczenie 5
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
2
Ćwiczenie 6

Przeanalizuj poniższe fotografie, a następnie uzupełnij tabelę. Skorzystaj z podanych wyrażeń.

Zapoznaj się z opisami fotografii, a następnie uzupełnij tabelę. Skorzystaj z podanych wyrażeń.

R1eygiVucJv7S
Zdjęcie A
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY 2.0.
Rm2361MISFd1w
Zdjęcie B
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY 2.0.
RLPntev1wa2Bd
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
21
Ćwiczenie 7

Wyjaśnij, dlaczego złoża soli potasowych są znacznie mniejsze niż złoża soli kamiennej.

RP9zgVTxaHEX5
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Oblicz temperaturę panującą w najgłębszej kopalni świata na głębokości 4 000 m. Przyjmij stopień geotermiczny równy 170 m.

R18zcd3RfJj88
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Określ, która z poniższych skał plutonicznych (A czy B) jest kwaśna, a która zasadowa. Uzasadnij swoją odpowiedź i wyjaśnij, dlaczego kolor skały ma wpływ na jej odczyn. Skorzystaj z dodatkowych źródeł informacji geograficznej.

Zapoznaj się z opisami zdjęć przedstawiającymi skały plutoniczne. Wybierz, która skała – A czy B – jest kwaśna, a która zasadowa. Uzasadnij swoją odpowiedź i wyjaśnij, dlaczego kolor skały ma wpływ na jej odczyn. Skorzystaj z dodatkowych źródeł informacji geograficznej.

R164puLwEcGaT
Skała A
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY 2.0.
Rd9NmGyxWgZuw
Skała B
Źródło: dostępny w internecie: https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/16541055767, licencja: CC BY 2.0.
RD0zBc3UkEyRX
(Uzupełnij).