Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
R6mvOjPKBTsAI1
Ćwiczenie 1
Przyporządkuj rodzaj materiału do rodzaju nośnika ładunku w nim występującego.

Nośniki mogą się powtarzać dla różnych materiałów:
1. Jon
2. Elektron
3. Dziura

Możliwe odpowiedzi:
a. półprzewodnik,
b. elektrolit,
c. przewodnik,
d. zjonizowany gaz,
e. zjonizowany gaz,
f. półprzewodnik.
2
Ćwiczenie 2

Wyjaśnij, dlaczego podana definicja prądu elektrycznego jest niepełna: Prąd elektryczny to ruch ładunków elektrycznych.

uzupełnij treść
2
Ćwiczenie 3
R1JQYinSZepFd
Wskaż sytuacje, w których płynie prąd elektryczny.

Możliwe odpowiedzi:
1. Naelektryzowany balon wisi, trzymając się sufitu.
2. W wyłączonym telewizorze, podłączonym do gniazdka, świeci się dioda.
3. Kondensator ładuje się.
4. Podczas burzy piorun uderza w drzewo.
2
Ćwiczenie 4
RHGllPiD1OnXE
Przeczytaj w Internecie, co to jest działo elektronowe. Czy w takim urządzeniu mamy do czynienia z prądem elektrycznym?

Wybierz odpowiedź z nawiasu: (Tak / Nie).
2
Ćwiczenie 5

Czy jeśli naelektryzujemy grzebień i zaczniemy nim machać, poruszające się w ten sposób ładunki będą stanowiły prąd? Uzasadnij odpowiedź.

uzupełnij treść
2
Ćwiczenie 6
R1RuPFUA9eIUu
Wybierz odpowiednią odpowiedź z nawiasu: prawda, czy fałsz:

A) Nienaelektryzowany materiał zawsze ma ładunek równy zero, nawet gdy płynie przez niego prąd: (Prawda / Fałsz)
B) Żeby w drucie popłynął prąd, na ładunki musi działać ukierunkowana siła: (Prawda / Fałsz)
C) W podłączonym do gniazdka kablu zasilającym urządzenie płynie prąd, bo z gniazdka przypłynęły elektrony swobodne: (Prawda / Fałsz)
3
Ćwiczenie 7

Ruch elektronów często porównuje się do ruchu roju pszczół. Każda pszczoła jest pojedynczym elektronem. Pszczoły szybko poruszają się we wszystkie strony, co odpowiada ruchowi termicznemu; ale cały rój powoli przesuwa się w jedną stronę – to jest prąd elektryczny. Wyobraź sobie taki rój pszczół, który w minutę przemierza łąkę o długości 30 m. Z jaką prędkością musiałaby lecieć pojedyncza pszczoła w tym roju, żeby zostały zachowane proporcje między „prędkością dryfu” a „prędkością ruchu termicznego”? Wynik podaj jako ułamek prędkości światła.

2
Ćwiczenie 8

Podaj przykład prądu elektrycznego z istotnie większą prędkością przepływu ładunku niż typowo ma to miejsce w przewodniku, np. w metalu.

uzupełnij treść
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida