Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1Ie38ZklqrcQ1
Ćwiczenie 1
Wskaż, do którego roku funkcjonował w Polsce Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Możliwe odpowiedzi: 1. 1989, 2. 1990, 3. 1981, 4. 2000
RKsDnlbOAPxBe1
Ćwiczenie 2
Wskaż kraje, w których media uznawane są za najbardziej ocenzurowane. Możliwe odpowiedzi: 1. Korea Północna, 2. Turkmenistan, 3. Erytrea, 4. Hiszpania, 5. Japonia, 6. Norwegia, 7. Finlandia
R4ZjOHp612yhR2
Ćwiczenie 3
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk powołano w 1946 r.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Za pierwszy tabloid w historii uważany jest angielski dziennik „Daily Mirror”. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Cenzura prewencyjna polega na konfiskowaniu materiału już opublikowanego i karaniu jego twórców. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W formule neotelewizji przedefiniowano role odbiorców i nadawców. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
2
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z mapą i wykonaj ćwiczenie.

RGqZuy5cQj46Q
Światowy Indeks Wolności Prasy 2020 r. wg organizacji Reporterzy bez Granic
Legenda:
kolor ciemnoniebieski – dobra sytuacja;
kolor jasnoniebieski – zadowalająca sytuacja;
kolor żółty – zauważalne problemy;
kolor czerwony – trudna sytuacja;
kolor bordowy – bardzo poważna sytuacja.
Źródło: NordNordWest, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1C6lYsQ3pgtA
Rozstrzygnij, które informacje dotyczące Indeksu Wolności Prasy w 2020 r. są prawdziwe, a które – fałszywe. Na mapie został przedstawiony Indeks Wolności Prasy przygotowany przez organizację pozarządową. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Według Indeksu najtrudniejsza sytuacja występuje w państwach, które są słabe gospodarczo. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Indeks pokazuje także, że państwa z dobrze funkcjonującym reżimem demokratycznym sprzyjają wolności prasy. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 5
Zapoznaj się z opisem zdjęcia, a następnie wykonaj ćwiczenie.
Zapoznaj się z opisem zdjęcia, a następnie wykonaj ćwiczenie.
R15ik6bNBYqQ0
Źródło: Official White House Photo by Lawrence Jackson, domena publiczna.
RG5tR0FrhCx0L
Wskaż, jakie to odznaczenie. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
„Dziady” – pretekst do antysemickiego Marca 1968

30 stycznia 1968 studenci przeprowadzili pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Warszawie demonstrację przeciwko zdjęciu przez cenzurę spektaklu Dziady w reżyserii Kazimierza Dejmka.

Spektakl, wystawiany w Teatrze Narodowym od 25 listopada 1967, miał uświetnić obchody 50. rocznicy rewolucji październikowej. Władze Polski Ludowej uznały, że spektakl ma charakter „antyradziecki” i „antyrosyjski”. (…)

Ostatnie przedstawienie odbyło się 30 stycznia 1968. Bezpośrednio po zakończeniu spektaklu grupa młodzieży ruszyła pod pomnik Adama Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu z hasłem przywrócenia spektaklu. Jednocześnie skierowano kilkutysięczną petycję do sejmu w tej sprawie.

1 Źródło: „Dziady” – pretekst do antysemickiego Marca 1968, 30.01.2020 r., dostępny w internecie: polskieradio.pl [dostęp 27.11.2020 r.].
R1GzjIlY5fbpM
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Dorota Piontek Tabloidyzacja i dziennikarstwo

Współczesne media masowe są zorientowane rynkowo – muszą rywalizować o uwagę, muszą zarabiać na inwestycje, muszą być silne finansowo, gdyż tylko dzięki temu są w stanie zachować niezależność, co oznacza daleko idące zmiany w ich społecznym funkcjonowaniu i roli, którą pełnią. Muszą liczyć się z tym, co może zainteresować odbiorców, a nie z tym, co odbiorców powinno interesować. Tradycyjny podział na media poważne i niepoważne, informacyjne i rozrywkowe przestaje odpowiadać rzeczywistości.

2 Źródło: Dorota Piontek, Tabloidyzacja i dziennikarstwo, „Znak” 2011 r., dostępny w internecie: miesiecznik.znak.com.pl [dostęp 27.11.2020 r.].
R8eivvf9Dh2qw
Wyjaśnij, na czym polega paradoks dotyczący funkcjonowania współczesnych mediów, który został opisany w tekście. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się ze skanem dokumentu, a następnie wykonaj ćwiczenie.

RCwuVLjbTMwGX
Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Krakowie, sygn. 29/722/12
Źródło: Archiwum Narodowe w Krakowie, licencja: CC BY-SA 3.0.
RlWDrAs47ViLU
Wyjaśnij, na czym polega absurd decyzji cenzora z okresu PRL. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida