Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R15Vkvtz0Y5V11
Ćwiczenie 1
Zaznacz, który z wymienionych był najdłużej urzędującym prezydentem USA. Możliwe odpowiedzi: 1. Bill Clinton, 2. Franklin Delano Roosevelt, 3. Barack Obama, 4. Abraham Lincoln
RVtEf9IEnxkcT1
Ćwiczenie 2
Zaznacz funkcje, które pełni prezydent USA. Możliwe odpowiedzi: 1. szef rządu, 2. zwierzchnik sił zbrojnych, 3. minister sprawiedliwości, 4. przewodniczący Sądu Najwyższego
RiTn0cNiGisH72
Ćwiczenie 3
Wstaw do tekstu właściwe słowa. Aby wybrać prezydenta, obywatele USA, którzy ukończyli 18 lat, wybierają w wyborach powszechnych 1. 40, 2. 6-letnią, 3. centralnych, 4. raz, 5. senatorów, 6. elektorów, 7. 14, 8. 35, 9. dwa razy, 10. stanowych, 11. 20, 12. prezydenta, 13. praw publicznych, 14. naturalizowanym, 15. karanym, 16. 4-letnią. Ci zaś zbierają się w siedzibach władz 1. 40, 2. 6-letnią, 3. centralnych, 4. raz, 5. senatorów, 6. elektorów, 7. 14, 8. 35, 9. dwa razy, 10. stanowych, 11. 20, 12. prezydenta, 13. praw publicznych, 14. naturalizowanym, 15. karanym, 16. 4-letnią, gdzie wybierają 1. 40, 2. 6-letnią, 3. centralnych, 4. raz, 5. senatorów, 6. elektorów, 7. 14, 8. 35, 9. dwa razy, 10. stanowych, 11. 20, 12. prezydenta, 13. praw publicznych, 14. naturalizowanym, 15. karanym, 16. 4-letnią. Prezydentem USA może zostać osoba, która ukończyła 1. 40, 2. 6-letnią, 3. centralnych, 4. raz, 5. senatorów, 6. elektorów, 7. 14, 8. 35, 9. dwa razy, 10. stanowych, 11. 20, 12. prezydenta, 13. praw publicznych, 14. naturalizowanym, 15. karanym, 16. 4-letnią lat, mieszka w Stanach Zjednoczonych od co najmniej 1. 40, 2. 6-letnią, 3. centralnych, 4. raz, 5. senatorów, 6. elektorów, 7. 14, 8. 35, 9. dwa razy, 10. stanowych, 11. 20, 12. prezydenta, 13. praw publicznych, 14. naturalizowanym, 15. karanym, 16. 4-letnią lat, dysponuje pełnią 1. 40, 2. 6-letnią, 3. centralnych, 4. raz, 5. senatorów, 6. elektorów, 7. 14, 8. 35, 9. dwa razy, 10. stanowych, 11. 20, 12. prezydenta, 13. praw publicznych, 14. naturalizowanym, 15. karanym, 16. 4-letnią i nie jest obywatelem 1. 40, 2. 6-letnią, 3. centralnych, 4. raz, 5. senatorów, 6. elektorów, 7. 14, 8. 35, 9. dwa razy, 10. stanowych, 11. 20, 12. prezydenta, 13. praw publicznych, 14. naturalizowanym, 15. karanym, 16. 4-letnią.
Prezydent USA jest wybierany na 1. 40, 2. 6-letnią, 3. centralnych, 4. raz, 5. senatorów, 6. elektorów, 7. 14, 8. 35, 9. dwa razy, 10. stanowych, 11. 20, 12. prezydenta, 13. praw publicznych, 14. naturalizowanym, 15. karanym, 16. 4-letnią kadencję. Ponownie może zostać wybrany 1. 40, 2. 6-letnią, 3. centralnych, 4. raz, 5. senatorów, 6. elektorów, 7. 14, 8. 35, 9. dwa razy, 10. stanowych, 11. 20, 12. prezydenta, 13. praw publicznych, 14. naturalizowanym, 15. karanym, 16. 4-letnią.
R10Ux9I7Ontqk2
Ćwiczenie 4
Zaznacz, które stwierdzenie jest prawdziwe, a które fałszywe. Prezydent USA ma prawo inicjatywy ustawodawczej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jednym z urzędników mianowanych przez prezydenta USA jest dyrektor CIA (Centralnej Agencji Wywiadowczej). Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jako zwierzchnik sił zbrojnych prezydent dysponuje kodami dostępu do broni atomowej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Prezydent USA oddaje przywództwo partii politycznej wiceprezydentowi na czas sprawowania urzędu. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R12Smo318Ieb82
Ćwiczenie 5
Ułóż w porządku chronologicznym kolejnych prezydentów w USA, zaczynając od pełniącego ten urząd najwcześniej. Elementy do uszeregowania: 1. Barack Obama, 2. Ronald Reagan, 3. George Washington, 4. Franklin Delano Roosevelt, 5. Abraham Lincoln, 6. Woodrow Wilson
31
Ćwiczenie 6
Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.
Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.
1
Prezydent USA

Na podstawie tej ogólnikowej kompetencji prezydent dysponuje wyłącznym prawem mianowania funkcjonariuszy wojskowych, planowaniem strategii wojskowej wraz z Sekretarzem Obrony i Radą Bezpieczeństwa Narodowego. W czasie wojny prezydent jest upoważniony do podejmowania bieżących decyzji, co jest ważniejsze niż kongresowe prawo wypowiadania wojny i przydzielania na to odpowiednich funduszów. Prezydenci, szczególnie współcześni, decydują o zaangażowaniu militarnym USA bez zgody Kongresu – można wspomnieć tu chociażby wysłanie wojsk amerykańskich do Korei przez prezydenta Trumana czy inwazję Grenady przygotowaną i kierowaną przez Reagana. Jeśli wspomnimy decyzję o pierwszym użyciu broni atomowej na mocy decyzji prezydenta Trumana, musimy uznać, że władza prezydenta jest w praktyce ogromna, choć bez wątpienia równoważona przez kompetencje Kongresu.

2 Źródło: Prezydent USA, dostępny w internecie: usa.xmc.pl [dostęp 28.05.2020 r.].
RKBJinQVeaamY
Wyjaśnij, o jakiej kompetencji jest mowa w tekście i gdzie jest ona zawarta. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj ćwiczenie.

R11EjUnTSL7on
Podaj imiona i nazwiska widocznych na zdjęciu prezydentów z USA. (Uzupełnij).
R18li7WsmHUaV
(Uzupełnij).
R1BWBoEJLsuz8
Źródło: domena publiczna.
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki

Poprawka XXV

§ 1. W razie usunięcia prezydenta z urzędu albo jego śmierci lub ustąpienia prezydentem zostaje wiceprezydent.

§ 2. Ilekroć urząd wiceprezydenta pozostaje nie obsadzony, prezydent mianuje wiceprezydenta, który obejmuje stanowisko po uchwale zatwierdzającej, podjętej większością głosów obu izb Kongresu.

§ 3. Ilekroć prezydent złoży prezydentowi ad interim Senatu i przewodniczącemu Izby Reprezentantów pisemne oświadczenie, że nie może sprawować władzy i zadań swojego urzędu, władzę tę i zadania sprawować będzie wiceprezydent jako pełniący obowiązki prezydenta, dopóki prezydent nie złoży powyższym adresatom pisemnego oświadczenia, że przeszkoda ustała.

§ 4. Ilekroć prezydent i większość kierowników resortów lub innego ciała określonego przez Kongres w drodze ustawy złoży prezydentowi ad interim Senatu i przewodniczącemu Izby Reprezentantów pisemne oświadczenie, że prezydent nie może sprawować władzy i zadań swojego urzędu, wiceprezydent niezwłocznie przejmuje władzę i zadania tego urzędu jako pełniący obowiązki prezydenta.

Jeżeli następnie prezydent złoży prezydentowi ad interim Senatu i przewodniczącemu Izby Reprezentantów pisemne oświadczenie, że jego niemożność już nie zachodzi, wówczas przejmuje znów władzę i zadania swojego urzędu, chyba że wiceprezydent i większość kierowników resortów lub innego ciała, określonego przez Kongres w drodze ustawy, złoży do dni czterech prezydentowi ad interim Senatu i przewodniczącemu Izby Reprezentantów swoje pisemne oświadczenia, że prezydent nie może sprawować władzy i zadań swojego urzędu. W takim wypadku rozstrzyga Kongres; jeżeli nie jest to okres sesji, zbiera się w tym celu w ciągu czterdziestu ośmiu godzin. Jeżeli Kongres w ciągu dwudziestu jeden dni od otrzymania powyższego pisemnego oświadczenia, a gdy nie jest to okres sesji – w ciągu dwudziestu jeden dni od zebrania się, stwierdzi uchwałą podjętą większością dwu trzecich głosów każdej izby, że prezydent nie może sprawować władzy i zadań swojego urzędu, wówczas wiceprezydent będzie je sprawował nadal; w przeciwnym razie prezydent znowu przejmuje władzę i zadania swojego urzędu.

3 Źródło: Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 28.05.2020 r.].
R15hiEygWHFPE
Wyjaśnij, w jakich okolicznościach wiceprezydent może zostać prezydentem USA. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida