Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RaLPEspFDCfAX1
Ćwiczenie 1
Zaznacz pytanie, które należy do zainteresowań bioetyki. Możliwe odpowiedzi: 1. Jakie cechy musi mieć prawdziwy przyjaciel?, 2. Jakie czyny są dobre?, 3. Czy życie jest święte?, 4. Czy istnieją sytuacje, w których nie obowiązuje tajemnica lekarska?
RZgKgCIV634r81
Ćwiczenie 2
Nazwij opisane w ćwiczeniu stanowiska etyczne. 1. Etyka cnót, 2. Deontologizm, 3. Personalizm, 4. Utylitaryzm, 5. Etyka heteronomiczna, 6. Konsekwencjalizm-kryterium oceny moralnej czynu jest według tego stanowiska pożytek, jaki on ze sobą niesie
1. Etyka cnót, 2. Deontologizm, 3. Personalizm, 4. Utylitaryzm, 5. Etyka heteronomiczna, 6. Konsekwencjalizm-za dobry uznaje tylko taki czyn, który jest zgodny z nakazem autorytetu moralnego
1. Etyka cnót, 2. Deontologizm, 3. Personalizm, 4. Utylitaryzm, 5. Etyka heteronomiczna, 6. Konsekwencjalizm-kryterium oceny moralnej czynu jest skutek, jaki wywołuje
1. Etyka cnót, 2. Deontologizm, 3. Personalizm, 4. Utylitaryzm, 5. Etyka heteronomiczna, 6. Konsekwencjalizm-za fundamentalną wartość etyczną uznaje godność osoby
1
Ćwiczenie 2
R1KSmhqeupBz6
Nazwij opisane w ćwiczeniu stanowiska etyczne. Kryterium oceny moralnej czynu jest według tego stanowiska pożytek, jaki on ze sobą niesie: (tu wybierz) 1. Personalizm, 2. Deontologizm, 3. Utylitaryzm, 4. Etyka cnót, 5. Konsekwencjalizm, 6. Etyka heteronomiczna.

Za dobry uznaje tylko taki czyn, który jest zgodny z nakazem autorytetu moralnego: (tu wybierz) 1. Personalizm, 2. Deontologizm, 3. Utylitaryzm, 4. Etyka cnót, 5. Konsekwencjalizm, 6. Etyka heteronomiczna.

Kryterium oceny moralnej czynu jest skutek, jaki wywołuje: (tu wybierz) 1. Personalizm, 2. Deontologizm, 3. Utylitaryzm, 4. Etyka cnót, 5. Konsekwencjalizm, 6. Etyka heteronomiczna.

Za fundamentalną wartość etyczną uznaje godność osoby: (tu wybierz) 1. Personalizm, 2. Deontologizm, 3. Utylitaryzm, 4. Etyka cnót, 5. Konsekwencjalizm, 6. Etyka heteronomiczna.
11
Ćwiczenie 3

Uzupełnij poniższe zestawienie problemów bioetycznych, podając własne przykłady dylematów bioetycznych.

R1NiTLhhJcIev
Sprawiedliwy system ochrony zdrowia (Uzupełnij). Relacje lekarz-pacjent (Uzupełnij). Badania kliniczne i eksperymenty medyczne (Uzupełnij). Problemy związane z początkiem życia (Uzupełnij). Problemy związane z końcem życia (Uzupełnij).

Tekst A

Jennifer Castañada Granice ingerencji

W wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że […] są [oni] skłonni uznać życie z chorobą lub wadą za życie złe i tym samym uzasadnić moralnie decyzję matki o usunięciu ciąży, gdy płód jest obarczony chorobą […]. Uwalnia się tu rodziców od trudu opieki nad chorym dzieckiem oraz unika się cierpienia dziecka po urodzeniu.

teksta Źródło: Jennifer Castañada, Granice ingerencji, [w:] Filozofuj!, 5/2019, s. 13.
11
Ćwiczenie 4

Co stanowi w przytoczonym argumencie kryterium dopuszczalności aborcji?

RhV7K6eYhx30E
(Uzupełnij).
Rlgus2hsjid8s2
Ćwiczenie 5
Do jakiej grupy teorii etycznych zalicza się stanowisko z tekstu A, jeśli weźmie się pod uwagę sposób uzasadniania ocen moralnych? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. konsekwencjalizm, 2. deontologizm, 3. etyka cnót, 4. personalizm
21
Ćwiczenie 6

Rozpoznaj teorię etyczną, na której opiera się przedstawiony w tekście A argument.

R29Pg7UwSjNbI
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zdecyduj, czy możliwe jest, by stanowisko w kwestii dopuszczalności aborcji zajmował przedstawiciel etyki cnót. Jeśli tak – jak by je uzasadniał?

R1YL2wdtnuHJj
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Czym różni się spór bioetyczny od etycznego? Wyjaśnij, odwołując się do sporu konsekwencjalizmu z deontologizmem.

Czym różni się spór bioetyczny od etycznego? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do sporu konsekwencjalizmu z deontologizmem.

R1HawiAUfx7Pu
(Uzupełnij).