Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Wysłuchaj wykładu dr hab. Karoliny Wigury, a następnie wskaż problemy etyczne podejmowane przez filozofów przed nastaniem współczesności.

Zapoznaj się z treścią wykładu dr hab. Karoliny Wigury, a następnie podaj problemy etyczne podejmowane przez filozofów przed nastaniem współczesności.

RIHQi6tExhlet
(Uzupełnij).
RLr3xc3lGiAya
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Czym jest bioetyka?
R1Qv6OKLk22e9
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Bioetyka — założenia filozoficzne.
Polecenie 2

Opierając się na wybranych z wykładu lub znalezionych samodzielnie przykładach, wyjaśnij, jak rozumiesz stwierdzenie, że bioetyka zajmuje się przede wszystkim ludzkim dobrostanem, dobrym życiem.

RwaAbD2Z8XZ1M
(Uzupełnij).