Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R8MMdxs8Ye9AN
Ćwiczenie 1
Wskaż nierówności, które spełnia liczba x=π5. Możliwe odpowiedzi: 1. cosx>12, 2. cos2x12, 3. cosx22, 4. cos2x<22, 5. cos3x>-22, 6. cosx32, 7. cosx32
RMXbmholXEldH
Ćwiczenie 2
Rozwiązaniem nierówności cos2x>-22 jest zbiór: Możliwe odpowiedzi: 1. (-3π8+kπ,3π8+kπ), gdzie k, 2. (-3π8+2kπ,3π8+2kπ), gdzie k, 3. (-3π4+kπ,3π4+kπ), gdzie k, 4. (-3π4+2kπ,3π4+2kπ), gdzie k
R1DDe9j69oY3x
Ćwiczenie 3
Każdej nierówności przyporządkuj jej rozwiązanie. Zbiór pusty Możliwe odpowiedzi: 1. 2cos(4x-1)<12-2, 2. cos2x>x2+4x+5, 3. 2cos3x1,(9), 4. cos23x1999-2000, 5. cosx8-14, 6. 2cos4x<-1,(9) Zbiór liczb rzeczywistych Możliwe odpowiedzi: 1. 2cos(4x-1)<12-2, 2. cos2x>x2+4x+5, 3. 2cos3x1,(9), 4. cos23x1999-2000, 5. cosx8-14, 6. 2cos4x<-1,(9)
R1JRmBfxTluUf
Ćwiczenie 4
Połącz w pary nierówności, które ma te same rozwiązania. cos2x<34 Możliwe odpowiedzi: 1. (cos3x-7)(2cos3x-3)>0, 2. |cos3x|>12, 3. (cos22x-2)(2cosx-1)>0, 4. |cosx|<32 cosx<12 Możliwe odpowiedzi: 1. (cos3x-7)(2cos3x-3)>0, 2. |cos3x|>12, 3. (cos22x-2)(2cosx-1)>0, 4. |cosx|<32 cos3x<32 Możliwe odpowiedzi: 1. (cos3x-7)(2cos3x-3)>0, 2. |cos3x|>12, 3. (cos22x-2)(2cosx-1)>0, 4. |cosx|<32 cos23x>14 Możliwe odpowiedzi: 1. (cos3x-7)(2cos3x-3)>0, 2. |cos3x|>12, 3. (cos22x-2)(2cosx-1)>0, 4. |cosx|<32
RxxLUqJ9aoCQf
Ćwiczenie 5
Wskaż nierówność, która dla parametru a=-2 ma rozwiązanie: -5π3+2kπ,-π3+2kπ, gdzie k Możliwe odpowiedzi: 1. cosx<a-2a-5, 2. cosx3a+1a-3, 3. cosx3a-23a-7, 4. cosx3a-75a-1
RRtA4e5kvNW9E
Ćwiczenie 6
Wskaż rozwiązanie nierówności (cos2x+12)(32-cos2x)>0 w przedziale (0,π). Możliwe odpowiedzi: 1. (π12,π3)(2π3,11π12), 2. (0,π12)(π3,2π3)(11π12,π), 3. (π6,2π3)(4π3,11π6), 4. (π12,5π12)(7π12,11π12)
Ćwiczenie 7

Dla jakich wartości parametru a rozwiązaniem nierówności

cos2xa+12a-1

jest zbiór liczb rzeczywistych.

Ćwiczenie 8

Rozwiąż nierówność (2cosx+1)(4cos2x-3)>0 w przedziale (π,2π).