Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Zapoznaj się uważnie z poniższą prezentacją, a następnie wykonaj polecenia.

RDYZNyJM3HymK
Film nawiązujący do treści materiału
Polecenie 2
ep2019.contentplus.io:R18lO4CIXzZQ7
Wskaż rozwiązanie nierówności 4cos2x<3. Możliwe odpowiedzi: 1. (π6+kπ,5π6+kπ), gdzie k, 2. (7π6+kπ,11π6+kπ), gdzie k, 3. (π6+2kπ,5π6+2kπ)(7π6+2kπ,11π6+2kπ), gdzie k, 4. (π6+2kπ,5π6+2kπ), gdzie k, 5. (7π6+2kπ,11π6+2kπ), gdzie k
Polecenie 3
ep2019.contentplus.io:R1NKrnoaDMRjV
Rozwiązaniem nierówności (cosx-3)(cos2x+22)>0 w przedziale (0,π) jest zbiór: Możliwe odpowiedzi: 1. (3π8,5π8), 2. (3π4,5π4), 3. (0,3π8)(5π8,π), 4. (0,3π4)(5π4,π)