Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RWT64x9jSYnbg
Dostępne opcje do wyboru: I1, -, 1I2, +, I2, 1I1, ·. Polecenie: . ω2=ω1·( luka do uzupełnienia luka do uzupełnienia luka do uzupełnienia )
1
Ćwiczenie 2

Poniższy rysunek prezentuje ciało poruszające się po spirali. W pewnej chwili położenie ciała względem środka spirali dane jest wektorem , a prędkość liniowa wynosi . Po przemieszczeniu się do punktu , w odległości o połowę mniejszej niż poprzednio, ciało porusza się z prędkością .

R11bfThF8oSDS
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.

Wskaż, który z poniższych wektorów z rozsądnym przybliżeniem prezentuje prędkość tego ciała:

RaXnWpjjIhZtX
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
RFXQsCAgNiO9g
Możliwe odpowiedzi: 1. A, 2. B, 3. C, 4. D
2
Ćwiczenie 3
RZD2KKaEOPUs8
Oblicz, ile razy będzie większa prędkość kątowa kulki o promieniu 5cm, która obracała się dookoła pewnej osi w odległości 50cm, jeśli znalazła się w odległości 25cm? Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. ω2= Tu uzupełnij ω1
2
Ćwiczenie 4

NIEGOTOWE. Kulka o promieniu r = 5 cm porusza się ruchem obrotowym wokół osi, która pierwotnie odległa była o 15 cm od środka kuli. W miarę jak kulka zmniejsza swoją odległość od osi obrotu, zwiększa się jej prędkość kątowa. Wynika to z zachowania przez kulkę momentu pędu - malejący moment bezwładności równoważony jest rosnącą prędkością kątową.

Pewien eksperymentator wykonał poniższy wykres - pokazuje on czarnymi krzyżykami zmierzoną prędkość kątową kulki w miarę jej zbliżania się do osi, wokół której się obracała. Eksperymentator wyznaczył niepewność tego eksperymentu na 10%, co zaznaczył na wykresie w postaci słupków niepewności. Do tego, na wykres naniósł wyniki dwóch modeli matematycznych, mających opisywać zachowanie kulki. Jeden opisywał kulkę jako punkt materialny, drugi - jako bryłę sztywną.

R103qtum4uOBU
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.

Na podstawie tego wykresu oceń, który z tych modeli jest poprawny.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 5
R4SHfkWpzDCnL
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
R16uEzmz7rv8e
Powyższy rysunek w sposób schematyczny prezentuje Ziemię (kulka niebieska) orbitującą wokół Słońca (kulka żółta).

Na rysunku widać, że orbita Ziemi ma kształt elipsy, a nie okręgu - a Słońce znajduje się w jednym z ognisk tej elipsy. Znaczy to, że odległość między Ziemią a Słońcem zmienia się w ciągu roku. Czy w związku z tym zmieniać się będzie także prędkość liniowa naszej planety? (Uwaga: nie jest zachowana skala, eliptyczność orbity oddana jest w sposób wyolbrzymiony.) Możliwe odpowiedzi: 1. Tak, będzie największa, gdy Ziemia będzie w największej odległości od Słońca., 2. Tak, będzie największa, gdy Ziemia będzie w najmniejszej odległości od Słońca., 3. Nie, prędkość jest stała, niezależnie od odległości Ziemi od Słońca., 4. Żadne z powyższych.
2
Ćwiczenie 6

Bolas to dawna broń myśliwska. Składała się z ciężkich kul (dwóch lub więcej), połączonych sznurem. Kule były ciężkie, wykonane z kamienia lub metalu, a sznur dość długi. Jak myślisz, jaka była zasada działania tej broni?

R1JTIZVHtxgqR
Źródło: dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boleadoras.png [dostęp 16.04.2022 r.], domena publiczna.
uzupełnij treść
RqqOsdUGbN1Gi1
Ćwiczenie 7
Z zasady zachowania momentu pędu wynika, że jeśli ciało poruszało się z prędkością liniową v1po okręgu o promieniu r1, to poruszając się okręgu o promieniu r2będzie miało prędkość: Możliwe odpowiedzi: 1. v2=v1r2r1, 2. v2=v1r12r22, 3. v2=v1r1r2, 4. v2=v1r12r22
Re03dNoNEMaNZ1
Ćwiczenie 8
Stacja kosmiczna porusza się w pewnej odległości od Ziemi, z określoną prędkością liniową. Astronauci postanawiają zejść na niższą orbitę, bliższą planety. Co w związku z tym muszą zrobić z prędkością liniową statku? Możliwe odpowiedzi: 1. Pozostawić bez zmian., 2. Zwiększyć prędkość liniową statku., 3. Zmniejszyć prędkość liniową statku., 4. Żadne z powyższych.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida