Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RWT64x9jSYnbg
Dostępne opcje do wyboru: I1, -, 1I2, +, I2, 1I1, ·. Polecenie: . ω2=ω1·( luka do uzupełnienia luka do uzupełnienia luka do uzupełnienia )
1
Ćwiczenie 2

Poniższy rysunek prezentuje ciało poruszające się po spirali. W pewnej chwili położenie ciała względem środka spirali dane jest wektorem , a prędkość liniowa wynosi . Po przemieszczeniu się do punktu , w odległości o połowę mniejszej niż poprzednio, ciało porusza się z prędkością .

R11bfThF8oSDS
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.

Przyjmij, że w ruchu ciała zachowany jest moment pędu i wskaż, który z poniższych wektorów - z rozsądnym przybliżeniem - prezentuje prędkość tego ciała:

RaXnWpjjIhZtX
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
RFXQsCAgNiO9g
Możliwe odpowiedzi: 1. A, 2. B, 3. C, 4. D
2
Ćwiczenie 3
RZD2KKaEOPUs8
Oblicz, ile razy większa będzie prędkość kątowa kulki o promieniu 5cm, która obracała się dookoła pewnej osi w odległości 50cm, jeśli znalazła się w odległości 25cm od tej osi. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Przyjmij, że mimo zmiany odległości zachowany jest moment pędu kulki. ω2= Tu uzupełnij ω1
21
Ćwiczenie 4

Kulka o promieniu porusza się ruchem obrotowym wokół osi, która pierwotnie była odległa o  od środka kuli. W miarę jak kulka zmniejsza swoją odległość od osi obrotu, zwiększa się jej prędkość kątowa. Wynika to z zachowania przez kulkę momentu pędu - iloczyn malejącego momentu bezwładności i rosnącej prędkości kątowej jest stały.

Pewien eksperymentator wykonał poniższy wykres. Pokazuje on zielonymi punktami zmierzoną prędkość kątową kulki w coraz mniejszych odległościach od osi, wokół której się obracała. Eksperymentator wyznaczył niepewności pomiaru. Stwierdził, że poza czterema punktami, odpowiadającymi największym prędkościom kątowym, odcinki niepewności nie byłyby na wykresie widoczne. Na tle punktów naniósł wyniki dwóch modeli fizycznych, opisujących zachowanie kulki. W jednym kulkę przybliżano punktem materialnym, w drugim traktowano ją jako bryłę sztywną.

R103qtum4uOBU
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.

Na podstawie tego wykresu oceń, który z tych modeli jest poprawny.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 5
R4SHfkWpzDCnL
Źródło: Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
R16uEzmz7rv8e
Powyższy rysunek w sposób schematyczny prezentuje Ziemię (kulka niebieska) orbitującą wokół Słońca (kulka żółta).

Na rysunku widać, że orbita Ziemi ma kształt elipsy, a nie okręgu - a Słońce znajduje się w jednym z ognisk tej elipsy. Znaczy to, że odległość między Ziemią a Słońcem zmienia się w ciągu roku. Czy w związku z tym zmieniać się będzie także prędkość liniowa naszej planety? (Uwaga: nie jest zachowana skala, eliptyczność orbity oddana jest w sposób wyolbrzymiony.) Możliwe odpowiedzi: 1. Tak, będzie największa, gdy Ziemia będzie w największej odległości od Słońca., 2. Tak, będzie największa, gdy Ziemia będzie w najmniejszej odległości od Słońca., 3. Nie, prędkość jest stała, niezależnie od odległości Ziemi od Słońca., 4. Żadne z powyższych.
21
Ćwiczenie 6

Bolas to dawna broń myśliwska. Składała się z ciężkich kul (dwóch lub więcej), połączonych sznurem. Kule były ciężkie, wykonane z kamienia lub metalu, a sznur dość długi. Jak myślisz, jaka była zasada działania tej broni?

R1JTIZVHtxgqR
Źródło: Roberto Fiadone, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boleadoras_02.jpg [dostęp 24.08.2022], licencja: CC BY-SA 4.0.
uzupełnij treść
RqqOsdUGbN1Gi3
Ćwiczenie 7
Jeśli ciało poruszało się z prędkością liniową v1 po okręgu o promieniu r1, to - zakładając, że zmiana toru odbyła się z zachowaniem momentu pędu - poruszając się po okręgu o promieniu r2 będzie miało prędkość: Możliwe odpowiedzi: 1. v2=v1r2r1, 2. v2=v1r12r22, 3. v2=v1r1r2, 4. v2=v1r22r21
31
Ćwiczenie 8

Satelita geostacjonarny orbituje wokół Ziemi w płaszczyźnie równika. Jego orbita jest okręgiem o promieniu , a prędkość orbitalna . Wyobraź sobie, że taki satelita utracił łączność z Ziemią i w niekontrolowany sposób włączał i wyłączał swoje silniki sterujące. Skutkiem takiego procesu mogłoby być poruszanie się satelity po linii krzywej, leżącej w płaszczyźnie równika, ale położonej coraz bliżej Ziemi. W momencie wyczerpania paliwa orbita satelity mogłaby ponownie mieć kształt okręgu, ale o mniejszym promieniu . Na takiej orbicie jego prędkość orbitalna . Choć taki proces jest niezmiernie mało prawdopodobny, to jest możliwy.

Zbadaj, czy w opisanym procesie przejścia z jednej kołowej orbity na drugą, także kołową ale niższą, zachowany zostałby moment pędu satelity. Skomentuj wynik badania.

uzupełnij treść