Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
Ri1XuOGI25Xgl1
Ćwiczenie 1
Które z poniższych wybrzeży są pochodzenia organogenicznego? Możliwe odpowiedzi: 1. Koralowe, 2. Klifowe, 3. Namorzynowe, 4. Marszowe, 5. Lejkowe, 6. Mierzejowe
1
Ćwiczenie 2
R1GPeYVUVXyUx
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Pixabay License, https://pixabay.com/pl/service/terms/#license, dostępne w internecie: pixabay.com.
R10AiMsf1Ktb3
Namorzyny to: Możliwe odpowiedzi: 1. zawsze zielone lasy lub zarośla krzewiaste, występujące na bagnach nadmorskich w strefie pływów, położone prawie dokładnie między zwrotnikami; bywają nazywane lasami pływowymi, 2. obszar położony nad brzegiem oceanu lub morza, obejmuje część nadwodną i podwodną, 3. podwodne ekosystemy charakterystyczne dla mórz i oceanów strefy podzwrotnikowej i zwrotnikowej, powstają z nagromadzenia wapiennych szkieletów organizmów rafotwórczych, 4. roślinność występująca nad morzem
RxJJUcHMVVIeY1
Ćwiczenie 3
Dopasuj poniższe terminy związane z wybrzeżami koralowymi do odpowiednich opisów. Rafa barierowa Możliwe odpowiedzi: 1. wyspy koralowe w kształcie pierścieni otoczone lagunami, 2. leżące w odległości ok. 15 m od brzegu, oddzielone od niego laguną, 3. skaliste grzędy zbudowane z wapiennych szkieletów koralowców Rafa brzegowe Możliwe odpowiedzi: 1. wyspy koralowe w kształcie pierścieni otoczone lagunami, 2. leżące w odległości ok. 15 m od brzegu, oddzielone od niego laguną, 3. skaliste grzędy zbudowane z wapiennych szkieletów koralowców Atole Możliwe odpowiedzi: 1. wyspy koralowe w kształcie pierścieni otoczone lagunami, 2. leżące w odległości ok. 15 m od brzegu, oddzielone od niego laguną, 3. skaliste grzędy zbudowane z wapiennych szkieletów koralowców
R15Noau6IFGO22
Ćwiczenie 4
Ułóż we właściwej kolejności etapy powstawania atoli. Elementy do uszeregowania: 1. Wyspa ulega obniżeniu, ale rafa wokół niej nadal narasta., 2. Wewnątrz koralowego atolu znajduje się płycizna, zwana laguną., 3. Wokół skalistej wyspy, często o pochodzeniu wulkanicznym, rozrasta się rafa koralowa., 4. Skaliste jądro wyspy zostaje całkowicie pokryte wodami oceanu.
2
Ćwiczenie 5

Na podstawie mapy określ, jaki typ wybrzeży dominuje na zaznaczonych obszarach.

Na podstawie opisu mapy określ, jaki typ wybrzeży dominuje na zaznaczonych obszarach.

RsX7n0HELpx48
R8mIGfuIsG7Jp
Mapa przedstawia wybrzeża Tu uzupełnij.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1RDAU9zRn9iM2
Ćwiczenie 6
Gdzie występują wybrzeża namorzynowe? Zaznacz wszystkie odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. Sumatra, 2. Morze Białe, 3. Zachodnie wybrzeże Europy, 4. Nowa Gwinea, 5. Kuba, 6. Kolumbia, 7. Grenlandia, 8. Antarktyda
2
Ćwiczenie 7
R1VzCqUeSNxcL
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Inaczej wybrzeża namorzynowe., 2. Budują rafę., 3. Wzdłuż północno‐wschodnich wybrzeży tego kontynentu rozciąga się największa rafa na świecie., 4. W tej strefie występują lasy namorzynowe., 5. Dzięki tym korzeniom zmniejsza się erozyjna działalność prądów i pływów morskich.
R1aBfAIJDmsjV
Uzupełnij tekst prawidłowymi zwrotami. 1. Inaczej wybrzeża namorzynowe to wybrzeża 1. KORALOWCE, 2. MANGROWE, 3. AUSTRALIA, 4. NAMORZYNOWE, 5. PODPOROWE.
2. Budują rafę - to 1. KORALOWCE, 2. MANGROWE, 3. AUSTRALIA, 4. NAMORZYNOWE, 5. PODPOROWE.
3. Wzdłuż północno‐wschodnich wybrzeży tego kontynentu rozciąga się największa rafa na świecie. Tym kontynentem jest 1. KORALOWCE, 2. MANGROWE, 3. AUSTRALIA, 4. NAMORZYNOWE, 5. PODPOROWE.
4. Stanowią formację ziemno-wodną powstającą na przybrzeżnych płyciznach morskich, w miejscach osłoniętych (rafami koralowymi, w zatokach, lagunach i ujściach rzek), są to lasy 1. KORALOWCE, 2. MANGROWE, 3. AUSTRALIA, 4. NAMORZYNOWE, 5. PODPOROWE.
5. Dzięki tym korzeniom zmniejsza się erozyjna działalność prądów i pływów morskich. To korzenie 1. KORALOWCE, 2. MANGROWE, 3. AUSTRALIA, 4. NAMORZYNOWE, 5. PODPOROWE.
31
Ćwiczenie 8

Wyjaśnij, dlaczego żegluga morska wzdłuż północno‐wschodnich wybrzeży Australii nie odgrywa znaczącej roli w transporcie.

RI2Ft2cAds58Y
(Uzupełnij).