Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
Rm5pHl0d46i9i1
Ćwiczenie 1
Gdzie stosowana jest cisplatyna? Wskaż poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. W leczeniu nowotworów., 2. W otrzymywaniu kwasów., 3. W katalizatorach samochodowych., 4. W termoparach.
R1n2nbwRkjgwf1
Ćwiczenie 2
Czym są termopary? Możliwe odpowiedzi: 1. To urządzenia do pomiarów bardzo wysokich temperatur., 2. To urządzenia do pomiarów bardzo niskich temperatur., 3. To urządzenia do pomiarów wilgotności., 4. To urządzenia do pomiarów stężenia platyny w glebie.
R1FvwnKeFxpN71
Ćwiczenie 3
Który stop platyny wykorzystywany jest w czujnikach temperatury? Wskaż poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Pt-Rn, 2. Pt-Cu, 3. Pt-Ni
R1AGgFfxiMZ5P1
Ćwiczenie 4
Wskaż właściwości fizyczne i chemiczne platyny. Możliwe odpowiedzi: 1. Jest miększa od żelaza., 2. Nie reaguje z kwasem chlorowodorowym., 3. Ma wyższą temperaturę topnienia od złota i srebra., 4. Roztwarza się w wodzie., 5. Jest metalem szlachetnym o czarnej barwie i metalicznym połysku.
R2kmus7Jwmx7z2
Ćwiczenie 5
Łączenie par. Określ prawdziwość stwierdzeń zaznaczając „Prawda" jeśli są prawdziwe, „Fałsz" jeśli są fałszywe.. Platynę stosuję się jako dodatek do pasz dla zwierząt.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Platynę stosuję się do otrzymywania płyt muzycznych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Platynę stosuję się jako katalizator wielu reakcji chemicznych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Platynę stosuję się w konstrukcji aparatów dentystycznych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RQ0nSJOHIf0n62
Ćwiczenie 6
Z podanych właściwości wybierz te, które pozwolą odróżnić platynę od srebra. Możliwe odpowiedzi: 1. Platyna nie reaguje z kwasem HCl, a srebro tak., 2. Platyna nie reaguje ze związkami siarki, a srebro tak., 3. Platyna roztwarza się w wodzie królewskiej, a srebro nie., 4. Platyna roztwarza się w kwasie HCl, a srebro nie.
211
Ćwiczenie 7

Poniższy wykres przedstawia zależność napięcia od temperatury dla różnych stopów. Jakie napięcie będzie posiadać stop PtRh30-PtRh6 podczas pomiaru temperatury około 1470°C?

R1J03KOdHrArn
Wykres zależności napięcia od temperatury dla różnych stopów
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R18hTzjXbv0Qg
Odpowiedź: (Uzupełnij).
RSEx2LOoFIYy72
Ćwiczenie 7
Uzupełnij tekst dotyczący budowy termopary. Termopary platynowe przeznaczone są do pomiaru 1. tego samego, 2. wysokich, 3. niższe, 4. natężenia, 5. niskich, 6. napięcia, 7. wyższe, 8. -100, 9. innego, 10. +1600 temperatur 1. tego samego, 2. wysokich, 3. niższe, 4. natężenia, 5. niskich, 6. napięcia, 7. wyższe, 8. -100, 9. innego, 10. +1600°C. Mierzą temperaturę na podstawie zmiany 1. tego samego, 2. wysokich, 3. niższe, 4. natężenia, 5. niskich, 6. napięcia, 7. wyższe, 8. -100, 9. innego, 10. +1600 termoelektrycznego wbudowanego w nie termoelementu (termopary). Napięcie generowane przez termopary zmienia się wraz ze zmianą temperatury (im wyższa temperatura, tym generowane jest 1. tego samego, 2. wysokich, 3. niższe, 4. natężenia, 5. niskich, 6. napięcia, 7. wyższe, 8. -100, 9. innego, 10. +1600 napięcie). Termopara składa się z dwóch drutów, każdy z nich wykonany jest z 1. tego samego, 2. wysokich, 3. niższe, 4. natężenia, 5. niskich, 6. napięcia, 7. wyższe, 8. -100, 9. innego, 10. +1600 materiału (metalu lub stopu metalu). W zależności od zastosowanych materiałów, termopary generują różne napięcie termoelektryczne. Zależności pomiędzy napięciem generowanym przez termoparę a temperaturą są unormowane.
31
Ćwiczenie 8

Dlaczego cisplatyna wykazuje właściwości przeciwnowotworowe?

RAc64IBFV23Pq
Odpowiedź: (Uzupełnij).