Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RH8JOrwAvMnk4
Audiobook omawia właściwości platyny i jej zastosowanie.
R1JIhN5lo1Fut
Ćwiczenie 1
Łączenie par. Czym charakteryzuje się platyna? Zweryfikuj prawdziwość poniższych zdań opisujących ten pierwiastek.. Pierwiastek występujący stosunkowo często w przyrodzie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jest wykorzystywana jako katalizator.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Nazwa tego metalu wywodzi się od hiszpańskiego słowa oznaczającego „sreberko”.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wartość biżuterii wykonywanej z platyny w ostatnim okresie jest coraz niższa.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie wielu czynników chemicznych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Ćwiczenie 2

Wyjaśnij, dlaczego platyna jest wykorzystywana w przemyśle petrochemicznym.

RUf9Q9OGP7BJK
Odpowiedź: (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida