Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RdSO8oVJJWMGb1
Ćwiczenie 1
Które z poniższych cech dostrzegasz w filmie Sławomira Fabickiego Męska sprawa? Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. pesymizm, 2. zainteresowanie marginesem społecznym i patologią, 3. autentyzm językowy, 4. brutalizacja świata, 5. estetyzm, 6. motywacje biologiczne postaci, 7. subiektywizm reżysera, 8. charakter moralistyczny
111
Ćwiczenie 2

Ustal, jaką rzeczywistość pokazuje kamera w filmie Męska sprawa. Umieść na mapie myśli co najmniej 10 słów synonimicznych do wyrazu „brzydki”, budując pole semantyczne środowiska, w którym żyje Bartek.

RHLq0Jb64qRJm
Mapa myśli. Lista elementów:
  • Nazwa kategorii: Brzydki
    • Elementy należące do kategorii BrzydkiKoniec elementów należących do kategorii Brzydki
R13T2UHdjdvZI
(Uzupełnij).
R1AyRiQbPsiaw1
Ćwiczenie 3
Jaką funkcję pełni wszechobecna brzydota w filmie? Zaznacz właściwe odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. komiczną, 2. poznawczą, 3. dydaktyczną, 4. estetyczną, 5. ekspresywną, 6. stanowi tło wydarzeń, 7. eksponuje dramat Bartka
RNSrtbBWUJvKR1
Ćwiczenie 4
Zdjęcia w filmie są czarno-białe z dość charakterystycznym efektem „przybrudzenia”. Dlaczego reżyser zdecydował o takim rozwiązaniu? Zaznacz właściwe odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. jest to nawiązanie do poetyki dokumentu, 2. to rozwiązanie artystyczne podkreśla tragizm głównego bohatera, 3. powodem jest sentyment reżysera do starego kina, 4. chodzi o uwypuklenie brzydoty miejsc i ludzi, 5. rozwiązanie to pozwala widzom skupić uwagę na wartkiej akcji
21
Ćwiczenie 5

W filmie Sławomira Fabickiego przemoc ma różny wymiar. Obejrzyj poniższe kadry, przypomnij sobie fabułę i określ, o jaką przemoc chodzi.

W filmie Sławomira Fabickiego przemoc ma różny wymiar. Zapoznaj się z opisami poniższych kadrów, przypomnij sobie fabułę i określ, o jaką przemoc chodzi.

R1SVSRFrY0Fcd
Kadr z filmu Męska sprawa, reż. S. Fabicki.
Tylko do użytku edukacyjnego
RE7hU1EaQ2dOt
Kadr z filmu Męska sprawa, reż. S. Fabicki.
Tylko do użytku edukacyjnego
RB9SsAztVB4bT
Kadr z filmu Męska sprawa, reż. S. Fabicki.
Tylko do użytku edukacyjnego
RRd0a3p46PwWp
Kadr z filmu Męska sprawa, reż. S. Fabicki.
Tylko do użytku edukacyjnego
Rqq5xLW6brRRX
(Uzupełnij).
R1JFbb4YxHrIJ2
Ćwiczenie 6
Bartek nie jest bohaterem jednoznacznym – jest zarówno ofiarą, jak i katem. Dopasuj opisy filmowych scen do odpowiedniej ramki. Kat Możliwe odpowiedzi: 1. Matka nic nie robi, by ochronić syna., 2. Ofiara zaniedbań władz szkolnych (rozmowa z dyrektorem)., 3. Krzyczy na młodszego brata., 4. Razem z innym zawodnikami bawi się w grę „dupańsko”, polegającą na kopaniu wiszącego na bramce najsłabszego zawodnika., 5. Jest bity przez ojca., 6. Trener, wbrew woli Bartka, ściąga z niego koszulkę i obnaża posiniaczone plecy, pokazując je całej drużynie. Ponadto straszy chłopaka wyrzuceniem ze szkoły, jeśli nie będzie grał w piłkę., 7. Kradnie bułki innym dzieciom, by dać je psu. Ofiara Możliwe odpowiedzi: 1. Matka nic nie robi, by ochronić syna., 2. Ofiara zaniedbań władz szkolnych (rozmowa z dyrektorem)., 3. Krzyczy na młodszego brata., 4. Razem z innym zawodnikami bawi się w grę „dupańsko”, polegającą na kopaniu wiszącego na bramce najsłabszego zawodnika., 5. Jest bity przez ojca., 6. Trener, wbrew woli Bartka, ściąga z niego koszulkę i obnaża posiniaczone plecy, pokazując je całej drużynie. Ponadto straszy chłopaka wyrzuceniem ze szkoły, jeśli nie będzie grał w piłkę., 7. Kradnie bułki innym dzieciom, by dać je psu.
31
Ćwiczenie 7

Ostatnia scena filmu pokazuje Bartka zamkniętego w klatce z psem. Wyjaśnij, jak ją odczytujesz.

REsfpniFFDJf1
Kadr z filmu Męska sprawa, reż. S. Fabicki.
Tylko do użytku edukacyjnego
R1QmTzGDTvzxe
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zinterpretuj znaczenie tytułu filmu Męska sprawa.

R1QmTzGDTvzxe
(Uzupełnij).