Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R17E5yfMJ2jrx1
Ćwiczenie 1
Układ wieńcowy ma swój początek w: Możliwe odpowiedzi: 1. Prawym przedsionku serca, 2. Lewym przedsionku serca, 3. Powyżej zastawki aortalnej, 4. Powyżej zastawki płucnej
R70FmQY6BGJhJ1
Ćwiczenie 2
U większości populacji dominuje układ: Możliwe odpowiedzi: 1. dwóch głównych tętnic wieńcowych, 2. jednej tętnicy wspólnej, 3. trzech tętnic wieńcowych, 4. dominującej tętnicy wieńcowej
RFlOpsz7noQA81
Ćwiczenie 3
Połącz w pary: Miażdżyca Możliwe odpowiedzi: 1. martwica mięśnia spowodowana niedokrwieniem, 2. przewlekła choroba naczyń krwionośnych, 3. początkowy odcinek największej tętnicy w organizmie, 4. zdolność do maksymalnego przepływu krwi przez naczynia Rezerwa wieńcowa Możliwe odpowiedzi: 1. martwica mięśnia spowodowana niedokrwieniem, 2. przewlekła choroba naczyń krwionośnych, 3. początkowy odcinek największej tętnicy w organizmie, 4. zdolność do maksymalnego przepływu krwi przez naczynia Aorta zstępująca Możliwe odpowiedzi: 1. martwica mięśnia spowodowana niedokrwieniem, 2. przewlekła choroba naczyń krwionośnych, 3. początkowy odcinek największej tętnicy w organizmie, 4. zdolność do maksymalnego przepływu krwi przez naczynia Zawał Możliwe odpowiedzi: 1. martwica mięśnia spowodowana niedokrwieniem, 2. przewlekła choroba naczyń krwionośnych, 3. początkowy odcinek największej tętnicy w organizmie, 4. zdolność do maksymalnego przepływu krwi przez naczynia
2
Ćwiczenie 4
R3ekQgezyzX6k
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1VGe3953y66u
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R4IVhH2vtM2F02
Ćwiczenie 5
Łączenie par. Zaznacz naczynie, które zaopatruje w krew wymienione fragmenty serca.. ⅔ przegrody międzykomorowej. Możliwe odpowiedzi: Lewa tętnica wieńcowa, Prawa tętnica wieńcowa. ⅓ przegrody międzykomorowej. Możliwe odpowiedzi: Lewa tętnica wieńcowa, Prawa tętnica wieńcowa. węzeł zatokowo-przedsionkowy u 60% osób. Możliwe odpowiedzi: Lewa tętnica wieńcowa, Prawa tętnica wieńcowa. mięśnie brodawkowate lewej komory. Możliwe odpowiedzi: Lewa tętnica wieńcowa, Prawa tętnica wieńcowa
RBT28rxMJAqQE2
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Zaznacz czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.. Naczynia wieńcowe mają swój początek w lewej komorze serca.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ujście żył wieńcowych znajduje się w prawym przedsionku serca.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Krążenie wieńcowe związane jest z różnicą ciśnień pomiędzy aortą a prawym przedsionkiem.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Najwięcej krwi w naczyniach wieńcowych przepływa podczas skurczu serca.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 7

Wyjaśnij, czy krążenie wieńcowe jest częścią małego czy dużego obiegu krwi.

R1NgLjyQ13luH
Odpowiedź uargumentuj podając jakie elementy anatomiczne wchodzą w skład krążenia wieńcowego zaliczając go do wybranego obiegu. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Rezerwa wieńcowa to zdolność do maksymalnego przepływu krwi przez naczynia wieńcowe. Jest ona 4–6‑krotnie większa od przepływu spoczynkowego.

R1EcwD6z26tMn
Jakie jest znaczenie rezerwy wieńcowej dla funkcjonowania serca? (Uzupełnij) Podaj przykład choroby naczyń krwionośnych, która wpływa na rezerwę wieńcową. (Uzupełnij).