R13R4i50D0AyV1
Film pod tytułem: ,,Krążenie wieńcowe"
Polecenie 1
RzglWuX9IEyZt
Wymień funkcje krążenia wieńcowego. (Uzupełnij).
Polecenie 2
R7CyGH9l9PpPM
Wyjaśnij, dlaczego serce posiada własną sieć naczyń krwionośnych. (Uzupełnij).