Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1PXgqzJWRhAl11
Ćwiczenie 1
informacyjna Możliwe odpowiedzi: 1. dostarczanie rozrywki, 2. przekazywanie informacji, 3. ocena postępowania jednostek i funkcjonowania organów władzy, 4. upowszechnianie kultury, 5. kształtowanie opinii, 6. szerzenie wiedzy opiniotwórcza Możliwe odpowiedzi: 1. dostarczanie rozrywki, 2. przekazywanie informacji, 3. ocena postępowania jednostek i funkcjonowania organów władzy, 4. upowszechnianie kultury, 5. kształtowanie opinii, 6. szerzenie wiedzy kontrolna Możliwe odpowiedzi: 1. dostarczanie rozrywki, 2. przekazywanie informacji, 3. ocena postępowania jednostek i funkcjonowania organów władzy, 4. upowszechnianie kultury, 5. kształtowanie opinii, 6. szerzenie wiedzy edukacyjna Możliwe odpowiedzi: 1. dostarczanie rozrywki, 2. przekazywanie informacji, 3. ocena postępowania jednostek i funkcjonowania organów władzy, 4. upowszechnianie kultury, 5. kształtowanie opinii, 6. szerzenie wiedzy kulturotwórcza Możliwe odpowiedzi: 1. dostarczanie rozrywki, 2. przekazywanie informacji, 3. ocena postępowania jednostek i funkcjonowania organów władzy, 4. upowszechnianie kultury, 5. kształtowanie opinii, 6. szerzenie wiedzy rekreacyjna Możliwe odpowiedzi: 1. dostarczanie rozrywki, 2. przekazywanie informacji, 3. ocena postępowania jednostek i funkcjonowania organów władzy, 4. upowszechnianie kultury, 5. kształtowanie opinii, 6. szerzenie wiedzy
21
Ćwiczenie 2
ep2019.contentplus.io:R1SX9HS6x7Bfw
Łączenie par. . Głośny sprzeciw Polski wobec zapisów Europejskiego Zielonego Ładu ma być wyciszony i za kilka miesięcy może dojść do porozumienia.. Możliwe odpowiedzi: Opinia, Fakt. Taką obietnicę miała od rządu dostać szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.. Możliwe odpowiedzi: Opinia, Fakt. Ursula von der Leyen w wywiadzie dla włoskiego dziennika "La Repubblica" przyznała, że dostała obietnicę polskiego rządu, iż latem zaangażuje się on w działania na rzecz neutralności klimatycznej.. Możliwe odpowiedzi: Opinia, Fakt. Wcześniej przedstawiciele Polski ostro sprzeciwiali się wprowadzeniu zasad tzw. Europejskiego Zielonego Ładu.. Możliwe odpowiedzi: Opinia, Fakt. Przypomnijmy, że polski rząd nie poparł planu uzyskania neutralności klimatycznej w UE.. Możliwe odpowiedzi: Opinia, Fakt. Podobne podejście mają jeszcze Czechy i Węgry. Sprzeciwiają się wspólnie m.in. planom znaczącego ograniczenia wykorzystywania węgla w energetyce.. Możliwe odpowiedzi: Opinia, Fakt. Związkowcy z "Solidarności" bardzo nie chcą, by Polska się uginała.. Możliwe odpowiedzi: Opinia, Fakt. Straszą, że jeśli nasz kraj pójdzie drogą wyznaczoną przez Brukselę, to będzie go to słono kosztować.. Możliwe odpowiedzi: Opinia, Fakt. Z drugiej strony jeśli Polska się nie zgodzi na Zielony Ład, to też zapłaci, bo Unia po prostu zwiększy ceny pozwoleń na emisję CO2.. Możliwe odpowiedzi: Opinia, Fakt
/Oprac. na podst.: D. Słomski, Rząd ugnie się ws. neutralności klimatycznej? Szefowa KE dostała obietnicę, money.pl [online, dostęp z dn. 31.12.2019]./

Materiał źródłowy do ćwiczeń 3–5.

Skąd przede wszystkim czerpie Pan(i) informacje o wydarzeniach w kraju i na świecie?

Z telewizji (również oglądanej w internecie)

Z prasy

Z radia

Z internetu

Z żadnego z powyższych źródeł

Trudno powiedzieć

w procentach

Wiek

18–24 lata

25–34

35–44

45–54

55–64

65 lat i więcej

28

35

52

64

72

81

0

1

2

1

3

5

5

13

7

11

8

9

60

47

38

20

14

5

3

5

0

2

2

1

4

0

1

2

1

0

Miejsce zamieszkania

wieś

miasto do 19 999

20 000 – 99 999

100 000 – 499 999

500 000 i więcej mieszk.

64

60

57

54

41

2

1

4

1

5

10

11

10

7

4

21

27

28

33

45

3

0

1

2

4

1

1

0

2

1

Wykształcenie

podstawowe/gimnazjalne

zasadnicze zawodowe

średnie

wyższe

66

77

57

39

3

1

3

2

12

9

10

7

14

12

28

49

2

1

2

2

3

0

1

0

Dochody na jedną osobę w gospodarstwie domowym

do 899 zł

od 900 zł do 1299 zł

od 1300 zł do 1799 zł

od 1800 zł do 2499 zł

2500 zł i więcej

71

70

69

54

40

1

2

3

4

2

14

11

6

10

6

13

16

21

30

46

1

0

2

3

0

0

0

0

0

2

/Źródło: Wiarygodność mediów. Komunikat z badań, nr 70/2019, cbos.pl [online, dostęp: 31.12.2019]./

1
Ćwiczenie 3
ep2019.contentplus.io:RHtJnCAqzpYNI
Łączenie par. Rozstrzygnij, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe.. Ludzie z wykształceniem podstawowym prawie pięć razy częściej korzystają z telewizji niż z internetu jako źródła informacji.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wśród ludzi o najwyższych dochodach 6% więcej osób czerpie informacje z internetu niż z telewizji.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Większość mieszkańców największych miast czerpie informacje o wydarzeniach w kraju i na świecie z internetu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 4
ep2019.contentplus.io:R18AbPqyyHDZ4
Sformułuj wniosek na temat zależności pomiędzy wiekiem respondentów a źródłem, z którego czerpią informacje o wydarzeniach w kraju i na świecie. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5
ep2019.contentplus.io:R2YC49IfOpSyy
Wyjaśnij, z czego może wynikać niewielkie zainteresowanie prasą jako źródłem informacji. (Uzupełnij).

Materiał źródłowy do ćwiczeń 6 i 7.

RU3Ee3aSC5dKT
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
/Oprac. na podst.: O nieufności i zaufaniu. Komunikat z badań, nr 35/2018, cbos.pl [online, dostęp: 31.12.2019]./
31
Ćwiczenie 6
ep2019.contentplus.io:R1QoHFKkdnmfg
Sformułuj wniosek na temat zaufania do telewizji w ostatniej dekadzie. Przywołaj odpowiednie dane liczbowe. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7
ep2019.contentplus.io:R1X4UFXsff5jz
Porównaj zaufanie do telewizji i gazet na przestrzeni lat. Wyjaśnij, z czego może wynikać taka sytuacja. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Przeczytaj tekst źródłowy.

Zjawisko, o którym wspomina się w literaturze, to oddziaływanie mass mediów na pojmowanie relacji czasowych: w wyniku działania mass mediów następuje kompresja czasu. Wzrastająca dostępność globalnej przestrzeni i współistnienie w czasie zjawisk, które są coraz bardziej zjawiskami medialnymi, sprawia, że wszystkie wydarzenia, nawet te z najbardziej oddalonych miejsc, zdają się dziać jednocześnie i być równie namacalne. Przed nastaniem ery mass mediów doświadczenie symultaniczności, czyli doświadczenie wydarzeń następujących „w tym samym czasie”, wiązało się z konkretną lokalizacją danej osoby. Symultaniczność wydarzeń zakładała, że „ten sam czas” musi się równać „temu samemu miejscu”. Wraz z uniezależnieniem czasu i przestrzeni, wywołanym przez mass media, doświadczenie symultaniczności uniezależniło się od wspólnej lokalizacji. Technika umożliwiła doświadczanie wydarzeń i ich odbiór, mimo że działy się one w odległej od siebie przestrzeni.

/Źródło: Anna Kozłowska, Oddziaływanie mass mediów, Warszawa 2006, otworzksiazke.pl [online, dostęp: 31.12.2019]./

ep2019.contentplus.io:R1IpS3zakw80v
Wyjaśnij, na czym polega powodowane przez mass media zjawisko kompresji czasu. (Uzupełnij).