Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RNVdjyMsteTG3
Ćwiczenie 1
Wartość wyrażenia cosx-cosx-60° jest równa: Możliwe odpowiedzi: 1. sin30°-x, 2. 3cosx+60°, 3. sinx-30°, 4. 3cosx+30°
R1CKDslqVQrmW
Ćwiczenie 2
Wyrażenie cos137°-cos77° jest równe: Możliwe odpowiedzi: 1. -cos17°, 2. cos143°, 3. -sin107°, 4. -3cos17°, 5. cos107°, 6. sin107°, 7. -3sin77°, 8. 3sin107°
R1HQfp2ljzI6K
Ćwiczenie 3
Połącz w pary wyrażenia równe. cosx+45°+cosx-45° Możliwe odpowiedzi: 1. 2cosx, 2. 2sinx, 3. cosx, 4. 3sinx cosx-45°-cosx+45° Możliwe odpowiedzi: 1. 2cosx, 2. 2sinx, 3. cosx, 4. 3sinx cosx+60°+cosx-60° Możliwe odpowiedzi: 1. 2cosx, 2. 2sinx, 3. cosx, 4. 3sinx cosx-60°-cosx+60° Możliwe odpowiedzi: 1. 2cosx, 2. 2sinx, 3. cosx, 4. 3sinx
Ćwiczenie 4

Wartość wyrażenia jest równa:

ep2019.contentplus.io:R1AWthMtxBSpy
Wartość wyrażenia cosπ5+cos2π52cos3π10·cosπ10 jest równa Możliwe odpowiedzi: 1. 1, 2. 2, 3. -1, 4. -2
R55yeYp5c2uQE
Ćwiczenie 5
Jeżeli α-β=π2,α+β=4π, to wartość wyrażenia cosα+cosβ jest równa: Możliwe odpowiedzi: 1. 2, 2. -2, 3. -3, 4. 3, 5. 1, 6. -1
Ćwiczenie 6

Wartość wyrażenia jest równa:

ep2019.contentplus.io:R12KLZB5qpOwY
Wartość wyrażenia cos48°+cos42°+2cos3°2sin87° jest równa: Możliwe odpowiedzi: 1. 2, 2. -2, 3. 1, 4. -1, 5. 4, 6. -4
Ćwiczenie 7

Oblicz wartość wyrażenia: .

Ćwiczenie 8

Zapisz poniższe wyrażenie w postaci iloczynu trzech funkcji trygonometrycznych.