Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Obejrzyj uważnie film, a następnie wykonaj polecania umieszczone pod nim.

R1IaWa1dPn4EJ
Film nawiązujący do treści materiału
Polecenie 2
ep2019.contentplus.io:R1FoZrTbRVKAd
Wyrażenie cos4x-sin2x zapisane w postaci iloczynu ma postać: Możliwe odpowiedzi: 1. 2cos(45°+3x)cos(45°-x), 2. 2cos(45°+3x)cos(45°+x), 3. 2cos(45°-3x)cos(45°+x), 4. 2cos(45°-3x)cos(45°-x)
Polecenie 3
ep2019.contentplus.io:RLyEXRj6oMGRw
Wyrażenie cosx+120°-cosx-120° jest równe: Możliwe odpowiedzi: 1. -cosx, 2. cosx, 3. 3cosx, 4. -3cosx