1
Pokaż ćwiczenia:
R1H1lItEOwiMA1
Ćwiczenie 1
Zaznacz, które państwa według rankingu organizacji Reporterzy bez Granic z 2019 roku znalazły się w grupie państw o największym zakresie wolności mediów. Możliwe odpowiedzi: 1. Nowa Zelandia, Portugalia, Szwecja, 2. Chiny, Wielka Brytania, Hiszpania, 3. Brazylia, Czechy, Włochy, 4. Kanada, Polska, Francja
RSOhbmGWUPPRD2
Ćwiczenie 2
Przyporządkuj podane informacje do nazw instytucji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Możliwe odpowiedzi: 1. organ konstytucyjny, 2. 1992 rok, 3. wydaje koncesje, 4. 2016 rok, 5. opiniowanie zachowań dziennikarzy, 6. powołuje zarządy TVP i PAP, 7. reprezentanci mediów, 8. członkowie wybierani przez Sejm RP i Prezydenta RP, 9. 1995 rok Rada Etyki Mediów Możliwe odpowiedzi: 1. organ konstytucyjny, 2. 1992 rok, 3. wydaje koncesje, 4. 2016 rok, 5. opiniowanie zachowań dziennikarzy, 6. powołuje zarządy TVP i PAP, 7. reprezentanci mediów, 8. członkowie wybierani przez Sejm RP i Prezydenta RP, 9. 1995 rok Rada Mediów Narodowych Możliwe odpowiedzi: 1. organ konstytucyjny, 2. 1992 rok, 3. wydaje koncesje, 4. 2016 rok, 5. opiniowanie zachowań dziennikarzy, 6. powołuje zarządy TVP i PAP, 7. reprezentanci mediów, 8. członkowie wybierani przez Sejm RP i Prezydenta RP, 9. 1995 rok
2
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z materiałem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz Gra w media. Między informacją a deformacją

Czym polityk różni się od muchy? Niczym. I polityka, i muchę można zabić gazetą. (…) Władza mediów jest w dodatku na tyle potężna, by za pomocą gazety, radia i telewizji zabić zastany ustrój demokratyczny, przekształcając go na własne potrzeby kosztem władz i mechanizmów konstytucyjnych. Czy taka wizja, złowróżbna dla przyszłości demokracji przedstawicielskiej, zasługuje na poważne potraktowanie?

5 Źródło: Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz, Gra w media. Między informacją a deformacją, Warszawa 2007.
RinYnZpYJD8JM
Zaznacz, które z podanych stwierdzeń jest prawdziwe, a które fałszywe. Tekst dotyczy zagadnienia cenzury. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Autor twierdzi, że opinia publiczna może zostać zmanipulowana. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W tekście są wymienione wyłącznie media tradycyjne. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
2
Ćwiczenie 4
Zapoznaj się z opisem ilustracji i wykonaj zadanie.
Zapoznaj się z opisem ilustracji i wykonaj zadanie.
R1FQfM9TkzcDX
Źródło: Paweł Kuczyński, tylko do użytku edukacyjnego.
RKlKkjXe8ncjR
Zaznacz, która odpowiedź nie dotyczy problemu przedstawionego na rysunku. Możliwe odpowiedzi: 1. Środki masowego przekazu znacznie ograniczają wolność osobistą odbiorcy., 2. Portale społecznościowe ograniczają realne poznawanie rzeczywistości., 3. Ludzie czują się bezpiecznie, obserwując świat z odpowiedniej perspektywy., 4. Media pokazują jedynie wybrane fragmenty środowiska społecznego.
RtJdKeP1ngckN21
Ćwiczenie 5
Przyporządkuj do nazw zasad z Karty Etycznej Mediów odpowiednie sformułowania z Kodeksu Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Zasada prawdy Możliwe odpowiedzi: 1. Informacje powinny być zrównoważone i dokładne, tak by odbiorca mógł odróżnić fakty od przypuszczeń i plotek, oraz powinny być przedstawiane we właściwym kontekście i opierać się na wiarygodnych i możliwie wielostronnych źródłach., 2. W relacjach z wojen, zamieszek i demonstracji dziennikarze powinni zachować postawę niezaangażowanych obserwatorów, tak by nie stać się przedmiotem manipulacji., 3. Niedopuszczalne jest pokazywanie w bliskim planie scen śmierci, a krwawe skutki wojen i katastrof, przejawy okrucieństwa i przemocy mogą być opisywane i pokazywane jedynie pod warunkiem zachowania równowagi między ścisłością relacji a względem na wrażliwość odbiorców, zwłaszcza rodzin ofiar i osób im bliskich., 4. Błędy i pomyłki wymagają jak najszybszego sprostowania, nawet jeśli nie były zawinione przez autora lub redakcję i bez względu na to, czy ktokolwiek wystąpi o sprostowanie., 5. Nie wolno naruszać prywatności i sfery intymnej; wyjątek mogą stanowić – w uzasadnionych okolicznościach – działania w zakresie dziennikarstwa śledczego, także wobec osób publicznych., 6. Wobec przełożonych i wydawców lub nadawców obowiązuje dziennikarza lojalność, ale nie mogą oni nakazać dziennikarzowi, a dziennikarz ma prawo odmówić wykonywania poleceń sprzecznych z prawem, etyką zawodową lub swymi ugruntowanymi przekonaniami., 7. Opracowanie lub skrót informacji, wywiadu czy opinii nie może zmieniać ich sensu i wymowy; materiały archiwalne i rekonstrukcje zdarzeń przedstawiane w mediach elektronicznych powinny być odpowiednio zaznaczone. Zasada obiektywizmu Możliwe odpowiedzi: 1. Informacje powinny być zrównoważone i dokładne, tak by odbiorca mógł odróżnić fakty od przypuszczeń i plotek, oraz powinny być przedstawiane we właściwym kontekście i opierać się na wiarygodnych i możliwie wielostronnych źródłach., 2. W relacjach z wojen, zamieszek i demonstracji dziennikarze powinni zachować postawę niezaangażowanych obserwatorów, tak by nie stać się przedmiotem manipulacji., 3. Niedopuszczalne jest pokazywanie w bliskim planie scen śmierci, a krwawe skutki wojen i katastrof, przejawy okrucieństwa i przemocy mogą być opisywane i pokazywane jedynie pod warunkiem zachowania równowagi między ścisłością relacji a względem na wrażliwość odbiorców, zwłaszcza rodzin ofiar i osób im bliskich., 4. Błędy i pomyłki wymagają jak najszybszego sprostowania, nawet jeśli nie były zawinione przez autora lub redakcję i bez względu na to, czy ktokolwiek wystąpi o sprostowanie., 5. Nie wolno naruszać prywatności i sfery intymnej; wyjątek mogą stanowić – w uzasadnionych okolicznościach – działania w zakresie dziennikarstwa śledczego, także wobec osób publicznych., 6. Wobec przełożonych i wydawców lub nadawców obowiązuje dziennikarza lojalność, ale nie mogą oni nakazać dziennikarzowi, a dziennikarz ma prawo odmówić wykonywania poleceń sprzecznych z prawem, etyką zawodową lub swymi ugruntowanymi przekonaniami., 7. Opracowanie lub skrót informacji, wywiadu czy opinii nie może zmieniać ich sensu i wymowy; materiały archiwalne i rekonstrukcje zdarzeń przedstawiane w mediach elektronicznych powinny być odpowiednio zaznaczone. Zasada oddzielania informacji od komentarza Możliwe odpowiedzi: 1. Informacje powinny być zrównoważone i dokładne, tak by odbiorca mógł odróżnić fakty od przypuszczeń i plotek, oraz powinny być przedstawiane we właściwym kontekście i opierać się na wiarygodnych i możliwie wielostronnych źródłach., 2. W relacjach z wojen, zamieszek i demonstracji dziennikarze powinni zachować postawę niezaangażowanych obserwatorów, tak by nie stać się przedmiotem manipulacji., 3. Niedopuszczalne jest pokazywanie w bliskim planie scen śmierci, a krwawe skutki wojen i katastrof, przejawy okrucieństwa i przemocy mogą być opisywane i pokazywane jedynie pod warunkiem zachowania równowagi między ścisłością relacji a względem na wrażliwość odbiorców, zwłaszcza rodzin ofiar i osób im bliskich., 4. Błędy i pomyłki wymagają jak najszybszego sprostowania, nawet jeśli nie były zawinione przez autora lub redakcję i bez względu na to, czy ktokolwiek wystąpi o sprostowanie., 5. Nie wolno naruszać prywatności i sfery intymnej; wyjątek mogą stanowić – w uzasadnionych okolicznościach – działania w zakresie dziennikarstwa śledczego, także wobec osób publicznych., 6. Wobec przełożonych i wydawców lub nadawców obowiązuje dziennikarza lojalność, ale nie mogą oni nakazać dziennikarzowi, a dziennikarz ma prawo odmówić wykonywania poleceń sprzecznych z prawem, etyką zawodową lub swymi ugruntowanymi przekonaniami., 7. Opracowanie lub skrót informacji, wywiadu czy opinii nie może zmieniać ich sensu i wymowy; materiały archiwalne i rekonstrukcje zdarzeń przedstawiane w mediach elektronicznych powinny być odpowiednio zaznaczone. Zasada uczciwości Możliwe odpowiedzi: 1. Informacje powinny być zrównoważone i dokładne, tak by odbiorca mógł odróżnić fakty od przypuszczeń i plotek, oraz powinny być przedstawiane we właściwym kontekście i opierać się na wiarygodnych i możliwie wielostronnych źródłach., 2. W relacjach z wojen, zamieszek i demonstracji dziennikarze powinni zachować postawę niezaangażowanych obserwatorów, tak by nie stać się przedmiotem manipulacji., 3. Niedopuszczalne jest pokazywanie w bliskim planie scen śmierci, a krwawe skutki wojen i katastrof, przejawy okrucieństwa i przemocy mogą być opisywane i pokazywane jedynie pod warunkiem zachowania równowagi między ścisłością relacji a względem na wrażliwość odbiorców, zwłaszcza rodzin ofiar i osób im bliskich., 4. Błędy i pomyłki wymagają jak najszybszego sprostowania, nawet jeśli nie były zawinione przez autora lub redakcję i bez względu na to, czy ktokolwiek wystąpi o sprostowanie., 5. Nie wolno naruszać prywatności i sfery intymnej; wyjątek mogą stanowić – w uzasadnionych okolicznościach – działania w zakresie dziennikarstwa śledczego, także wobec osób publicznych., 6. Wobec przełożonych i wydawców lub nadawców obowiązuje dziennikarza lojalność, ale nie mogą oni nakazać dziennikarzowi, a dziennikarz ma prawo odmówić wykonywania poleceń sprzecznych z prawem, etyką zawodową lub swymi ugruntowanymi przekonaniami., 7. Opracowanie lub skrót informacji, wywiadu czy opinii nie może zmieniać ich sensu i wymowy; materiały archiwalne i rekonstrukcje zdarzeń przedstawiane w mediach elektronicznych powinny być odpowiednio zaznaczone. Zasada szacunku i tolerancji Możliwe odpowiedzi: 1. Informacje powinny być zrównoważone i dokładne, tak by odbiorca mógł odróżnić fakty od przypuszczeń i plotek, oraz powinny być przedstawiane we właściwym kontekście i opierać się na wiarygodnych i możliwie wielostronnych źródłach., 2. W relacjach z wojen, zamieszek i demonstracji dziennikarze powinni zachować postawę niezaangażowanych obserwatorów, tak by nie stać się przedmiotem manipulacji., 3. Niedopuszczalne jest pokazywanie w bliskim planie scen śmierci, a krwawe skutki wojen i katastrof, przejawy okrucieństwa i przemocy mogą być opisywane i pokazywane jedynie pod warunkiem zachowania równowagi między ścisłością relacji a względem na wrażliwość odbiorców, zwłaszcza rodzin ofiar i osób im bliskich., 4. Błędy i pomyłki wymagają jak najszybszego sprostowania, nawet jeśli nie były zawinione przez autora lub redakcję i bez względu na to, czy ktokolwiek wystąpi o sprostowanie., 5. Nie wolno naruszać prywatności i sfery intymnej; wyjątek mogą stanowić – w uzasadnionych okolicznościach – działania w zakresie dziennikarstwa śledczego, także wobec osób publicznych., 6. Wobec przełożonych i wydawców lub nadawców obowiązuje dziennikarza lojalność, ale nie mogą oni nakazać dziennikarzowi, a dziennikarz ma prawo odmówić wykonywania poleceń sprzecznych z prawem, etyką zawodową lub swymi ugruntowanymi przekonaniami., 7. Opracowanie lub skrót informacji, wywiadu czy opinii nie może zmieniać ich sensu i wymowy; materiały archiwalne i rekonstrukcje zdarzeń przedstawiane w mediach elektronicznych powinny być odpowiednio zaznaczone. Zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy Możliwe odpowiedzi: 1. Informacje powinny być zrównoważone i dokładne, tak by odbiorca mógł odróżnić fakty od przypuszczeń i plotek, oraz powinny być przedstawiane we właściwym kontekście i opierać się na wiarygodnych i możliwie wielostronnych źródłach., 2. W relacjach z wojen, zamieszek i demonstracji dziennikarze powinni zachować postawę niezaangażowanych obserwatorów, tak by nie stać się przedmiotem manipulacji., 3. Niedopuszczalne jest pokazywanie w bliskim planie scen śmierci, a krwawe skutki wojen i katastrof, przejawy okrucieństwa i przemocy mogą być opisywane i pokazywane jedynie pod warunkiem zachowania równowagi między ścisłością relacji a względem na wrażliwość odbiorców, zwłaszcza rodzin ofiar i osób im bliskich., 4. Błędy i pomyłki wymagają jak najszybszego sprostowania, nawet jeśli nie były zawinione przez autora lub redakcję i bez względu na to, czy ktokolwiek wystąpi o sprostowanie., 5. Nie wolno naruszać prywatności i sfery intymnej; wyjątek mogą stanowić – w uzasadnionych okolicznościach – działania w zakresie dziennikarstwa śledczego, także wobec osób publicznych., 6. Wobec przełożonych i wydawców lub nadawców obowiązuje dziennikarza lojalność, ale nie mogą oni nakazać dziennikarzowi, a dziennikarz ma prawo odmówić wykonywania poleceń sprzecznych z prawem, etyką zawodową lub swymi ugruntowanymi przekonaniami., 7. Opracowanie lub skrót informacji, wywiadu czy opinii nie może zmieniać ich sensu i wymowy; materiały archiwalne i rekonstrukcje zdarzeń przedstawiane w mediach elektronicznych powinny być odpowiednio zaznaczone. Zasada wolności i odpowiedzialności Możliwe odpowiedzi: 1. Informacje powinny być zrównoważone i dokładne, tak by odbiorca mógł odróżnić fakty od przypuszczeń i plotek, oraz powinny być przedstawiane we właściwym kontekście i opierać się na wiarygodnych i możliwie wielostronnych źródłach., 2. W relacjach z wojen, zamieszek i demonstracji dziennikarze powinni zachować postawę niezaangażowanych obserwatorów, tak by nie stać się przedmiotem manipulacji., 3. Niedopuszczalne jest pokazywanie w bliskim planie scen śmierci, a krwawe skutki wojen i katastrof, przejawy okrucieństwa i przemocy mogą być opisywane i pokazywane jedynie pod warunkiem zachowania równowagi między ścisłością relacji a względem na wrażliwość odbiorców, zwłaszcza rodzin ofiar i osób im bliskich., 4. Błędy i pomyłki wymagają jak najszybszego sprostowania, nawet jeśli nie były zawinione przez autora lub redakcję i bez względu na to, czy ktokolwiek wystąpi o sprostowanie., 5. Nie wolno naruszać prywatności i sfery intymnej; wyjątek mogą stanowić – w uzasadnionych okolicznościach – działania w zakresie dziennikarstwa śledczego, także wobec osób publicznych., 6. Wobec przełożonych i wydawców lub nadawców obowiązuje dziennikarza lojalność, ale nie mogą oni nakazać dziennikarzowi, a dziennikarz ma prawo odmówić wykonywania poleceń sprzecznych z prawem, etyką zawodową lub swymi ugruntowanymi przekonaniami., 7. Opracowanie lub skrót informacji, wywiadu czy opinii nie może zmieniać ich sensu i wymowy; materiały archiwalne i rekonstrukcje zdarzeń przedstawiane w mediach elektronicznych powinny być odpowiednio zaznaczone.
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z materiałem źródłowym i wykonaj polecenia.

1
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (tekst jednolity DzU z 2018 r. poz. 1914)

Art. 6

1. Prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk.

2. Organy państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne oraz organizacje spółdzielcze są obowiązane do udzielenia odpowiedzi na przekazaną im krytykę prasową bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do związków zawodowych, organizacji samorządowych i innych organizacji społecznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności publicznej.

4. Nie wolno utrudniać prasie zbierania materiałów krytycznych ani w inny sposób tłumić krytyki.

Art. 7

1. Ustawa reguluje prasową działalność wydawniczą i dziennikarską.

2. W rozumieniu ustawy: 1) prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską (…).

1 Źródło: Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (tekst jednolity DzU z 2018 r. poz. 1914), dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 18.06.2020 r.].
R19amoTHSAHC3
1. Podaj dwa sposoby działania dziennikarzy, które służą przestrzeganiu art. 6 ust. 1 ustawy. (Uzupełnij). 2. Wyjaśnij, dlaczego podmioty wymienione w art. 6 ust. 3 zostały częściowo wyłączone z obowiązku wymienionego w art. 6 ust. 2. (Uzupełnij). 3. Określ, na czym polega różnica między definicją podaną w art. 7 ust. 2 a potocznym rozumieniem pojęcia prasa. (Uzupełnij).

Materiał źródłowy do ćwiczeń 7 i 8.

Źródło I

1
Budować mosty, które jednoczą w prawdzie. Przemówienie do pracowników środków społecznego przekazu. Irlandia, 29 września 1979 roku

Wasz zawód, ze swej natury, czyni was sługami, chętnymi sługami społeczności. Wielu członków tej społeczności może różnić się od was w opiniach co do polityki lub ekonomii, w przekonaniach co do religii lub moralności. Jako dobrzy dziennikarze powinniście służyć im tak samo, z miłością i zgodnie z prawdą; co więcej, z miłością do prawdy. Jako dobrzy dziennikarze powinniście budować mosty, które jednoczą, a nie mury, które dzielą. Jako dobrzy dziennikarze powinniście pracować z przekonaniem, że miłość i służba dla bliźniego są najważniejszym zadaniem waszego życia. Każda wasza troska będzie zatem miała na względzie dobro społeczności. Będziecie ją karmić prawdą.

3 Źródło: Budować mosty, które jednoczą w prawdzie. Przemówienie do pracowników środków społecznego przekazu. Irlandia, 29 września 1979 roku, [w:] Jan Paweł II, Dziennikarstwo według Jana Pawła II, oprac. Centrum Myśli Jana Pawła II – Fronda, M. Miller, Warszawa 2008.

Źródło II

1
Grzegorz Zaraziński Czy mediom potrzebna jest etyka?

Klaus Wiegerling, niemiecki etyk, wskazuje na możliwe obszary konfliktów etycznych we współczesnym dziennikarstwie. (…)

Wraz z szerokim wejściem na rynek nadawców prywatnych i konkurencji pojawił się problem urynkowienia dziennikarstwa. (…) Także media publiczne ulegają naciskom rynku. Powoduje to powstawanie oferty medialnej, która jak najmniejszym kosztem chce pozyskać coraz większą liczbę odbiorców. Propozycje pojawiające się w środowiskach dziennikarstwa internetowego, aby wysokość honorarium autorskiego uzależniona była od liczby wywołań danego artykułu na stronie przeglądarki, może powodować, że praca dziennikarza bardziej będzie zorientowana na sukces rynkowy niż na wartość samej informacji.

4 Źródło: Grzegorz Zaraziński, Czy mediom potrzebna jest etyka?, „Teologia Praktyczna” 2005, t. 6, s. 15–27.
31
Ćwiczenie 7
RJSqU5qRlr7sR
Określ, na czym polega różnica między istotą pojmowania pracy dziennikarza przez Jana Pawła II a koncepcją Klausa Wiegerlinga. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
R15zB12e3btp5
Oceń z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa propozycję dotyczącą dziennikarstwa internetowego. Uzasadnij ocenę. (Uzupełnij).